Неделя, Ноември 27, 2022
Follow Us

В рамките на дните, определени за финализиране на бюджетната 2020 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изплати в национален мащаб общо 3 151 221 483 лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална помощ на договорните си партньори, в това число за:
Първичната медицинска помощ (ПИМП) – 281 434 237 лв. или с 37 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК

Специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 281 869 998 лв.; или със 17 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК
Дентална помощ (ДП) – 215 897 184 лв.; или с 26 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК
Медико-диагностична дейност (МДД) – 109 801 873 лв.или с 15 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК
Болнична медицинска помощ (БМП) – 2 262 218 191 лв. или с 15 милиона лева над планираното в първоначалния закон за бюджета на НЗОК
Разпределението на средствата по региони и по дейности може да видите тук.

Във връзка с въведената епидемична обстановка в страната, са изплатени субсидии(без за тези суми да са отчетени медицински дейности) на лечебните заведения в общ размер на 278 511 750 лв., по районни здравноосигурителни каси (РЗОК) за видовете медицинска и дентална помощ, както следва: 
Първичната медицинска помощ (ПИМП) – 10 968 709 лв.;
Суми за общопрактикуващите лекари (ОПЛ) на първа линия (по 1000 лв. на месец на ОПЛ и нает лекар) – 9 136 000 лв.
Суми за професионалисти по здравни грижи, наети при ОПЛ (по 360 лв. на месец) – 2 194 560 лв.
 Специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 30 020 476 лв.;
Суми за СИМП (по 30 000 лв. на месец, на МЦ/ДКЦ – т.н. триажни центрове) – 1 590 000 лв.
Дентална помощ ( ДП) – 51 313 521 лв.
Медико-диагностична дейност (МДД) – 12 008 117 лв.
Болнична медицинска помощ (БМП) – 161 280 368 лв.
Разпределението на средствата по региони и за видовете дейности може да видите тук.

Надзорният съвет утвърди за заплащане със средства от бюджета на НЗОК за 2020 г. на незаплатена(надлимитна) дейност, извършена през 2015 г. и 2016 г., , 47 888 344.68 лв. При отчетени за периода 70 452 513 лв.Информация по лечебни заведения може да видите тук.

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Най-новите статии

Log in or Sign up