Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

Комитетът на ЕС за здравна сигурност постигна съгласие по общ списък на бързите антигенни тестове за COVID-19, информират от Европейската комисия. Постигнато е и съгласие за подбор от тестове, чиито резултати държавите членки взаимно ще признават, като ще има общ стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в сертификатите за резултати от тестовете за COVID-19.

 

Тези три решения ще бъдат непрекъснато преразглеждани и актуализирани, отбелязват от ЕК.

Бързите тестове за антигени са от решаващо значение за забавяне разпространението на COVID-19 и следва да бъдат част от цялостния ни отговор на пандемията. Ако трябва да се изискват или препоръчват отрицателни тестове за COVID-19 за каквато и да е дейност, от съществено значение е те да бъдат взаимно признавани и да водят до получаването на сертификати, признати в целия ЕС, посочи комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду. По думите й това е от съществено значение, особено в контекста на пътуванията. Нашите граждани се нуждаят от яснота и предвидимост, отбеляза Кириакиду.

Съвместният изследователски център (JRC) е в процес на актуализиране на своята база данни за медицинските изделия за инвитро диагностика на COVID-19 с цел интегриране на цялата информация относно бързите антигенни тестове, събрана и одобрена от Комитета за здравна сигурност.

Бързата реакция на сериозни трансгранични заплахи за здравето в ЕС се координира от Комитета за здравна сигурност (КЗС). Той е важен форум за обмен на информация относно конкретни мерки, приети от всяка държава, и заедно с Европейската комисия определя действията, които трябва да се предприемат по отношение на готовността, планирането, комуникацията и реакцията при рискове и кризи, посочват от ЕК.

КЗС се състои от представители на здравните органи на страните от ЕС, като страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки участват като наблюдатели. Специално за заседанията на КЗС относно COVID-19 държави като Обединеното кралство, Швейцария и Украйна получават покана да участват с цел укрепване на сътрудничеството.

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up