Вторник, Август 09, 2022
Follow Us

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров предлага БЛС и НЗОК да започнат незабавно проговори за промяна в Националния рамков договор 2020-2022. Това се налага, защото има приети правила, които не дават добри резултати и защото здравната система трябва да се подготви за работа след COVID-19.  здравеопазването Mинистър Кацаров настоява НЗОК и БЛС да премахнат лимитите, тъй като те водят до ограничаване на правото на избор на пациентите и увеличаване на доплащането. Лимитите са наказание за добре работещите лечебни заведения и награда за тези, в които пациентите не искат да се лекуват, според министър Кацаров. В поредица решения ВКС потвърди правото на лечебните заведения да получат заплащане за действително извършените от тях дейности. - съобщи на брифинг днес министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, след проведена среща с БЛС и НЗОК.  

Министърът на здравеопазването настоява още за промяна на цените на медицинските дейности, тъй като повечето цени са формирани чрез натиск на различни лобита. В резултат имаме тежки диспропорции в заплащането на лекарския труд по различните специалности, което е в основата на дефицита на лекари в някои от тях, обясни д-р Кацаров. Той е на мнение, че здравната система се нужда от нови цени, отразяващи в максимална степен стойността, търсенето и предлагането на всяка конкретна медицинска дейност. Наред с промяна на цените на отделните дейности е подходящо да се въведат коефициенти, които да отразяват тежестта на заболяването, възрастта на пациента, наличието на тежки придружаващи заболявания и други, за да се стигне до по-справедливо заплащане и преодоляване на естествения стремеж за селективен прием на болни.

Модерната медицина е все по инвазивна и все по-амбулаторна и затова министър Кацаров настоява БЛС и НЗОК да увеличат броя и вида на медицинските дейности, които се извършват в лечебните заведения за извънболнична помощ, в това число еднодневна хирургия, различни инвазивни диагностични и терапевтични процедури и други. За да бъде преместването на дейностите ефективно трябва да се премахнат всички паралелни и дублиращи механизми, категоричен е д-р Кацаров.

По думите на управителя на НЗОК проф. Петко Салчев трябва да се стартира с промяна в нормативната уредба. „Знаем за миналата година какво се е случвало в системата, кои клинични пътеки са с нула пациенти и ще дадем тази информация на БЛС. Няма лимити, а има индикативни стойности. Ще анализираме всяка стъпка по промяната в тази посока“, каза още той.

„Тези цели винаги са били от програмата на БЛС. Важно е парите да следват пациента, да изнесем голяма част от дейностите в доболничната помощ и не на последно място диспропорцията в привилегированите специалности, за които има голямо търсене само защото са добре обезпечени. Ще намерим начин да постигнем тези цели“, каза председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

"Отпадането на лимитите може да се случи още другия месец, но е правилно да се случи от следващата година. Това се отнася и за коефициентите. Изваждането на дейностите може да стане веднага, защото много от нещата вече са направени", допълни още д-р Кацаров.

На следващо място министърът предлага да се промени реда и условията за предоставяне на неотложна медицинска помощ и да се премахне 24 часово разположение на личните лекари, което се оказва практически неприложимо и създава затруднения и за тях, и за пациентите.

„Настоявам в най-кратки срокове да се въведе механизъм, чрез който да се прекрати разширяващата се практика за отчитане на неизвършени дейности. Това може да стане, само, ако дадем възможност на потребителите да участват в контрола на това дали една дейност е извършена или не“, настоя още министърът на здравеопазването. 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Одобрявате ли избора на доц. Меджедиев за служебен здравен министър?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up