Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

"Предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за домашно лечение на територията на страната, се извършва на задължително осигурени лица с потвърдено остро инфекциозно заболяване COVID 19,

идентифициран вирус с МКБ код 07.1, включено в списъка по чл.45, ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
За домашно лечение на COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код U07.1, при лица с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, в съответствие с фармако-терапевтичното ръководство по инфекциозни болести, могат да се предписват конкретни лекарствени ПРОДУКТИ„ включени в:
- Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък;
- Списъка с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстьпки и выстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК,
Лекарствените продукти за домашно лечение на COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код U07.l принадлежат към следните международни непатентни наименования /INN/:
- INN Dexamethasone Кортикостероиди за системно приложение - INN Dexamethasone с терапевтично показание за лечение на Ковид-19 с МКБ код U07.l, като се заплаща за терапевтичен курс до 10 дни;


1
- INN Cefuroxime. INN Azithromycin, INN Levot10xacin - Антиинфекциозни средства за системно приложение - за лечение или профилактика на усложненията от COVID-19 с МКБ код като се заплаща за терапевтичен курс съответно до 7 дни, от З до 5 дни, от 7 до 10 дни;
- INN Bromhexine - Препарат за лечение на кашлица и простудни заболявания, муколитик за лечение или профилактика на усложненията от COVID-19 с МКБ код U07.l, като се заплаща за терапевтичен курс от 5 до 7 дни;
- INN Budesonide - Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища за инхалаторно приложение - за лечение или профилактика на усложненията от COVID-19 с МКБ код U07.1, като се заплаща за терапевтичен курс до З дни;
- INN Enoxaparin и INN Nadroparin - Антитромботични средства за лечение или профилактика на усложненията от COVID-19 с МКБ код U07.l, като се заплаща за терапевтичен курс от 7 до 10 дни;
- INN Clopidogrel - Антитромботични средства за лечение или профилактика на усложненията от COVID- 19 с МКБ код U07.l, като се заплаща за терапевтичен курс от 7 до 10 дни.
С цел улесняване, респ. гарантиране достъпа до лекарствена терапия, за лекарствен продукт, принадлежащ към един INN, към който принадлежат и друг/и лекарствен/и продукт/и с еднакво количество на активното вещество и окончателна опаковка, при издаване на електронно предписание може да се приложи възможността за генерично заместване, съгласно „Указания за работа с документи за предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели”, посочени в Приложение №2 на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. установен ред.
Специалисти, имащи право да предписват лекарствени продукти за лечение на COVlD-19, МКБ код U07.1 , заплащани от НЗОК:
Предписването на лекарствени продукти за домашно лечение на остро инфекциозно заболяване COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код — 07.1, се осъществява от лекар от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) - медицински център (МГ!), диагностично-консултативен център (ДКЦ) или медико-дентален център (МДЦ), изпълнител по договор с НЗОК за работа при неблагоприятни условия за лечение на здравноосигурени лица (ЗОЛ) с потвърден COVID 19 (съгласно т.8а.1 и т.8б.1 от „Методика за определяне на размера на сумите, ЗагиаП.ЩНИ от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ за извършване на преглед на здравноосигурени лица с потвърдена диагноза COVID- 19).
При необходимост и по преценка на лекаря - изпълнител на СИМП в МЦ, ДКЦ или МДЦ, същия може да предпише лекарствен/и продукт/и за профилактика или предотвратяване на усложненията от COVID-19, при пациент с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, в съответствие с индивидуалните нужди и състоянието на пациента."

С пълният текст на правилата може да се запознаете на сайта на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни”, подрубрика “Търговците на дребно с лекарства – аптеки” са публикувани „Правила за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с Covid 19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка"

 

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up