Четвъртък, Юли 07, 2022
Follow Us

С постановление на наблюдаващ прокурор от Специализирана прокуратура е образувано досъдебно производство за това, че длъжностно лице от Министерство на здравеопазването е нарушило и не е изпълнило служебните си задължения във връзка с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на Национална многопрофилна детска болница“ - престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Разследването е възложено на следовател от отдел „Следствен“ при Специализирана прокуратура.
Кое може да е длъжностното лице в министерството на здравеопазването? Това, че производството е образувано от Специализираната прокуратура стеснява кръга на възможните лица.
Според чл. 411б от Наказателния кодекс, на специализирания наказателен съд са подсъдни делата за престъпления по чл 282 ако са извършени от:
б) членове на Министерския съвет и заместник-министри;
Двама са министрите, които са заемали поста по това време - Кирил Ананиев и Костадин Ангелов. Заместник министрите могат да бъдат изключени от хипотезата, защото няма документ, който да е подписан от заместник министър.
Първоначално, през лятото на 2019 година Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е обявил обществена поръчка за 100 милиона лева за инженеринг на „Национална многопрофилна детска болница“ на мястото на съществуващ груб строеж в двора на Александровска болница. Поръчката предвижда реконструкция на сграда, несъществуваща в Подробния устройствен план на София от 2011 година. През април 2020 година Министерството на здравеопазването е сключило с ДЗЗД „Детско здраве“ договор за инженеринг.
На 26.08.2020 година е вписано в Търговския регистър правен субект с наименование „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД - държавно предприятие, а на 8.09.2020 г. второ търговско дружество с наименование „Здравна инвестиционна компания детска болница“ ЕАД. То има същото седалище и адрес на управление както първото, същия съвет на директорите(Невена Стойчева Цветкова, Добрин Николов Константинов и Иван Алексиев Алексиев), същото удостоверение за внесен капитал, същия предмет на дейност и същия устав. Такова вписване на две дружества с едно и също удостоверение за внесен капитал теоретично не е възможно.


През октомври 2020 година министерството на здравеопазването е прехвърлило правата си на възложител по договора за изграждане на национална детска болница на фирма „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. По това време министър на здравеопазването Костадин Ангелов. Една седмица след прехвърлянето на правата „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД превежда на ДЗЗД „Детско здраве“ близо 10 милиона лева за строително ремонтни дейности, въпреки, че няма издадена виза за проектиране, нито изготвени архитектурни, инженерни и други проекти.

През месец февруари 2021 година е фирмата е поискала от МРРБ да бъде издадена виза за проектиране. Такава не е издадена. Не може а бъде издадена, защото не може да се реконструира сграда, която не съществува в Устройствения план.
Сигналът за извършените нарушения беше подаден в прокуратурата от служебният здравен министър Д-р Стойчо Кацаров. Прокуратурата възложи проверка, на АДФИ, която се предполага, че е приключила в близките дни.

Описанието на хронологията показва, че служебното лице от министерството на здравеопазването, срещу което е образувано досъдебно производство е най-вероятно е един от двамата министри по тов време– Кирил Ананиев или Костадин Ангелов. Предстои да разберем.


АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН


 

Имате ли доброволна здравна застраховка?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up