Четвъртък, Юли 07, 2022
Follow Us

Администрацията на Министерският съвет (Дирекция Модернизация на администрацията) публикува на Портала за обществени консултации необичайно остро за такъв тип процедури, становище по проекта на МЗ да закрие дирекцията за правата на пациентите, а щатните бройки да се трансформират в съветници към политическия кабинет на министъра на здравеопазването и в няколко други дирекции.
Цитат:
„Описанието на проблемите е общо, декларативно и без аргументи.

Вместо подробното разглеждане на всеки един проблем в подточки 1.1 – 1.5 от раздела (съгласно актуалния формата на оценката на въздействието), в този раздел се правят директни предложения за промени. Констатирана е необходимост от оптимизация на структурата на Министерството на здравеопазването (МЗ), която се изразява в назначаване на още един заместник-министър, разделяне на дирекция, създаване на структурно звено, закриване на дирекция и др. За да стане ясна необходимостта от тези промени следва подробно да се разгледат конкретните проблеми и причините за тях.“
Край на цитата.
Цитат:
В оценката се посочва, че е направен преглед на организационната структура на МЗ и функционална характеристика на звената на ведомството, но не са представени констатации за резултатите от този анализ, както и не става ясно дали е бил изготвен съгласно Методологията за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.“
Край на цитата.От Администрацията на Министерския съвет препоръчват изцяло да се преработят мотивите, да се аргументира предложението по същество и да се направи изцяло нова оценка на въздействието, при стриктно спазване на одобрената Методика.
Становището на Министерския съвет по проекта за изменение на Устройствения Правилник на МЗ, е доказателство, че имаме един прибързано, недобре обмислено и неаргументирано предложение, което може да има трайни негативни последици върху дейността на администрацията на Министерството на здравеопазването.


АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН


 

Имате ли доброволна здравна застраховка?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up