Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Бюджета на НЗОК ще бъде увеличен от 6 милиарда и 51 милиона лева на 6 милиарда и 116 милиона лева. Увеличението е в размер на 65 милиона лева или 1,1%.
Всъщност увеличението на приходите от здравни вноски е със 111 милиона лева. Освен от тях, приходите в бюджета се формират и от трансфер от държавния бюджет, с който се покриват осигуровките на пенсионери, деца, работещите в съдебната система и държавните служители. Въпреки, че пенсиите и заплатите на цитираните категории растат през тази година, вместо увеличение на трансфера от държавния бюджет, в проекта на закон се предвижда намаление с 44 милиона лева.

Обяснението, че се прихваща остатъка от парите, изплащани като добавки към заплатите на медиците за времето на извънредната епидемична обстановка. Първоначално се предвиждаше тези средства да се изплащат до края на юни (Според закона те се изплащат до 3 месеца след края на извънредната епидемична обстановка), но Правителството реши да ги спре след 1-ви април, а с актуализацията на бюджета си прихваща и остатъка от сумата.
10 милиона от тези 65 милиона увеличение ще се използват за увеличаване на разходите за заплати и издръжка на персонал на НЗОК, в това число, назначаване на допълнителен персонал за заплащане на помощни средства за инвалидите, което плащане бе прехвърлено към НЗОК от агенцията за социално подпомагане, макар да няма нищо общо със здравното осигуряване.Парите за болнична помощ се увеличават с 16 милиона лева – увеличение с 0,6%, спрямо сегашната стойност.
16 милиона се разпределят за лекарства – 1,1 % увеличение, спрямо сегашната стойност.
С 3 милиона лева се увеличава резерва на НЗОК.
Процедурата предвижда проект на закон да се одобри от НС на НЗОК, след което да се внесе в Народното събрание от Министерския съвет.Каква е причината за липса на лекарства?
 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up