Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

Сдружение „Ретина България“, Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ)и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) имат удоволствието да Ви
поканят да вземете участие в Консултация с представители на публичните нституции, провеждащи и изпълняващи политиките за хората с редки болести, относно състоянието
на дейностите по редки болести в България, която ще се състои на 7 септември 2022 г. (сряда) от 11.00 до 12.00 часа, онлайн в платформата Zoom.

Целта на консултативната среща е да се обсъдят и съгласуват основни изводи за актуалното състояние на дейностите по редки болести в България и предизвикателствата пред
различните заинтересовани страни (пациенти, медицински специалисти, нормотворци, производители налекарства-сираци и медицински изделия, други), изложени в обзорен
Доклад за състоянието на дейностите по редки болести в България, с който можете да се запознаете на страницата на проекта www.rare-diseases.retinabulgaria.bg.
Тази консултация е една от 4-те предвидени с представителите на отделните заинтересовани страни.
Обобщенията от изразените отзиви по време на консултацията ще послужат за допълване на изводите и препоръките от Доклада, и заедно с изказаните становища от останалите
консултации, ще бъдат използвани за отправна точка за дебат в рамките на предстояща Кръгла маса за състоянието на дейностите по редки болести у нас, която ще се проведе с
участието на представителите на различните заинтересовани страни (пациентски организации, медицински специалисти, индустрия, политици) след приключването на отделните публични консултации.
Допълнителна информация и регистрация за участие! 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up