ПОЛИТИКА

Държавната намеса на пазара на труда само влошава нещата в здравеопазването

Държавната намеса на пазара на труда само влошава нещата в здравеопазването

Това се казва в декларация на националното сдружение на частните болници, разпространена до медиите по повод предложение на министерството на финансите, свързано със заплатите на медиците. Ето и пълният текст:

Уважаеми госпожи и господа,
С настоящата декларация искаме да изразим нашата тревога и несъгласие с предложението за промени в НРД, направено от г-н Клисурски - зам. министър на финансите, според което НЗОК няма да заплаща дейността на лечебните заведения, които не са изпълнили изискването минималните възнаграждения да съответстват на договорените с Колективния трудов договор за отрасъла.
Няма работодател, който да не желае да увеличи възнагражденията на добре работещите работници и служители и по този начин да запази и привлече висококвалифициран персонал. Изплащането на възнаграждения, обаче не е въпрос на желание, а на възможности. Самият закон за лечебните заведения не дава почти никакви възможности за извършване на други дейности, освен лечебните, което ограничава източниците на приходи до два – НЗОК и крайно ограничените със закон форми на доплащане от пациентите.
Спирането на плащанията на НЗОК към лечебните заведения, които не са изпълнили горното изискване, не само, че няма да повиши възнагражденията на персонала, но вероятно в кратки срокове, същият ще остане без работа заради фалита на търговското дружество, което ще лиши много хора от достъп до медицинска помощ, защото по предварителна оценка, това ще засегне между ½ и 2/3 от всички болници в страната.
Поддържаме изразената неведнъж позиция, че държавата не трябва да се меси на пазара на труда, защото всяка такава намеса води до влошаване на работната среда, на отношенията в колектива и се отразява неблагоприятно включително на качеството на предоставяната медицинска помощ. Не закона, НРД или наредба, а търсенето и предлагането на работната сила, трябва да е водещо при определянето на възнагражденията на отделния служител или работник. Пазарът на работната сила дава възможно най-обективната оценка за добрите работници, както и най-силните стимули за останалите да повишат квалификацията и производителността си, от което печелят всички, най-вече потребителите, в този случай пациентите на лечебните заведения. Всеки опит за уравниловка под формата на минимални или максимални възнаграждения, или съотношения между тях, или друго, изкривява пазара на труда и означава несправедливо облагодетелстване на лошо работещите за сметка на добре работещите служители.
В допълнение на казаното, смятаме също, че предложените текстове от г-н Клисурски са в противоречие с Кодекса на труда, Закона за защита на конкуренцията, Търговския закон и с принципа за свободната стопанска инициатива, заложен в Конституцията, а освен това излизат извън делегацията на закона.
Моля да не приемате предложението на заместник министъра на финансите в тази му част. Вместо това, молим да предприемете инициатива за отмяна на чл. 55, ал. 1, т. 3б от Закона за здравното осигуряване, като незаконосъобразна и нецелесъобразна в областта на здравеопазването.

Кр. Грудев - Председател на УС на НСЧБ


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии