ПОЛИТИКА

МФ иска договорите с лечебни заведения да се сключват по реда на ЗОП

МФ иска договорите с лечебни заведения да се сключват по реда на ЗОП

Министерството на финансите предлага НЗОК да сключва договори с лечебни заведения след процедура по обществена поръчка. Предложението за промяна в Закона за обществените поръчки не е мотивирано от желание за промяна в организацията на здравната система, а от задължението на държавата да синхронизира закона с Европейската директива.

Приемането на поправката, обаче може да доведе до най-сериозната реформа на здравната система от 2000-та година насам.
От създаването си до сега, НЗОК договаря цените и условията на медицинската помощ с Лекарския и Зъболекарския съюзи и сключваше договори с всички лечебни заведения, които желаят.
Въвеждането на процедура по закона за обществени поръчки означава, че условията и цените на услугите ще се определят от Възложителя и той вече няма да е длъжен да сключва договор с всички, а само с този, който предлага най-ниска цена/най-добри икономически условия.
Възложителят може да обособи поръчката на отделни видове например първична извънболнична, болнична помощ и др., и/или по отделни региони/области. Тъй няма как едно лечебно заведение да гарантира поръчката в целия и обем, Възложителят ще вероятно ще трябва да сключва договори с повече от един изпълнител, до достигане на заложения обем дейности.
Обявяването на обществена поръчка и сключването на договори ще става всяка година, но може да се сключи рамково споразумение и за по-дълъг срок. След изчерпване на количеството, заложено в договора (брой КП, брой Апр, брой изследвания и др.), договора ще се счита за изпълнен, а дейността и плащанията по него прекратени, независимо дали срокът за който е сключен е изтекъл или не.
Напълно възможно е, ако поръчката се раздели по региони да се постигнат различни цени за всеки от тях. В големите градове, където конкуренцията е по-голяма, може да се очакват по-ниски цени.
Възложителят би могъл също така, да възложи, чрез обществена поръчка комплексно медицинско обслужване на населението на консорциуми от лечебни заведения или такива с подизпълнители.
Законът за обществени поръчки предвижда 13 различни видове процедури за възлагане. Освен това, Възложителят може да приложи Динамична система за покупки, Рамково договаряне или комбинация от различни методи и способи. Той би могъл също така да определи цени, до които той заплаща, а разликата с цените на лечебните заведения да се покрива от потребителя.С въвеждането на обществени поръчки, Възложителят си гарантира, че няма да изплаща така наречената „надлимитна“ дейност. Съсловните организации ще отпаднат от договарянето на цени, а вероятно и на условията за предоставяне на медицинската помощ.
Ако моделът на здравно осигуряване се промени по този начин, отпада и необходимостта от съществуването на самата НЗОК. Възлагането на поръчките и сключването на договори, може да се извърши от съответната дирекция на Министерството на здравеопазването, а контролът по изпълнение на договорите да се осъществи от ИАМН, РЗИ и АДФИ.
Срокът за обществено обсъждане на промените изтича този петък. До този момент МЗ и НЗОК не са ги коментирали. Съсловните организации се обявиха против.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии