ПОЛИТИКА

От 1 октомври антибиотиците само на електронна рецепта

От 1 октомври антибиотиците само на електронна рецепта

Антибиотиците и антидиабетните средства ще се отпускат само по електронна рецепта от 1-ви октомври тази година. Това е заложено в промяна на Наредба № 4, за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикувана от министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

В мотивите на МЗ е записано:
„Причината, която налага промяната е предотвратяване на недостига от лекарствени продукти, справяне с антимикробната резистентност и рационалната лекарствена употреба. За да се преодолеят тези проблеми, с проекта се предлага от 1 октомври 2023 г. предписването на лекарствени продукти, класифицирани във фармакологични групи „Лекарствени продукти за лечение на диабет“ и „Антибактериални лекарствени продукти за системна употреба“ съгласно анатомо-терапевтично-химичната класификация на Световната здравна организация, да се извършва само с електронно предписание, посредством Националната здравноинформационна система (НЗИС). Целта на настоящия проект е от една страна да бъдат прекратени практиките лекарствени продукти, предназначени за лечение на диабет да се използват извън одобрените им в кратките характеристики показания, както и да се рационализира употребата на антибактериалните лекарствени продукти. Друга цел на проекта е да се оптимизира процеса по предписване на горепосочените лекарствени продукти чрез въвеждане на електронна форма на предписване. С предложената промяна също така се цели недопускане на нерегламентирани практики, които биха довели до недостиг или липси на лекарствени продукти, което би застрашило живота и здравето на нуждаещите се пациенти. Очакваните резултати от предложената промяна са свързани с предотвратяване на случаите по отпускане на лекарствените продукти, предмет на наредбата без издадено лекарско предписание, което от своя страна води до нерационална и неправилна употреба на тези лекарствени продукти, както и до недостиг.“


Предписването на двете групи лекарства само с електрона рецепта, едва ли ще повлияе съществено на дефицитите в лекарство снабдяването, защото реекспортът на медикаменти се осъществява преди същите да отидат в аптеките. Търговецът на едро не се нуждае от рецепта, за да закупи и изнесе дадено лекарство. От рецепта се нуждае болния, но никой болен не си купува антибиотик, за да го препродаде в чужбина.
Промяната едва ли ще повлияе значително и рационалната употреба на лекарства. Според действащото законодателство и двете групи лекарства се отпускат само с рецепта. Ако една аптека иска да отпусне дадено лекарство без рецепта, тя може да го направи, както без хартиена, така и без електронна рецепта. Обратното, лекарят може предпише, което и да е лекарство на пациент, без значение дали на електронна или хартиена рецепта. Вероятно вносителите разчитат на това, че с електронната рецепта в информационната система остава следа, за това кой го е предписал и отпуснал. Това е така, но от една страна аптеките и сега регистрират хартиените рецепти, а от друга страна за да се осъществи контрол, данните за отпуснатите с рецепта медикаменти трябва да бъдат сравнени с входни данни, с каквито Националната здравноинформационната система не разполага.
Въвеждането на задължително предписване с електронна рецепта почти сигурно ще затрудни част от лекарите, заради необходимостта от електронно устройство, софтуер и технически умения. С други думи достъпът на пациенти до лекарства може да бъде затруднен по чисто технически причини, въпрос който не е обсъден в мотивите на акта.
Интересно е каква ще бъде позицията и на Бълагрския лекарски съюз, който реагира много остро преди една година, когато беше въведено задължително електронно предписване за всички лекарства.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии