ПОЛИТИКА

Предстои нова битка за неусвоените пари на здравноосигурените лица

Предстои нова битка за неусвоените пари на здравноосигурените лица

Предстои в следващите дни, НЗОК и БЛС да се договорят как да разходват неусвоените пари от бюджета на касата. Става дума за няколкостотин милиона лева от бюджета на НЗОК за 2022 година, които ще останат в края на годината. В голямата си част „икономията“ е от перото за болнична медицинска помощ. БЛС иска цените на всички клинични пътеки да се увеличат с 18%.

От НЗОК предпочитат да платят авансово за 2023 година. Националното сдружение на частните болници пък предложи несиметрично увеличение на цените на пътеките, като най-скъпите останат непроменени, а се повишат цените предимно на подценените клинични пътеки, според методика прилагаща коефициенти спрямо цените на същите услуги във Великобритания.
Въпросът има много страни.
Преди всичко да се говори за неусвоени пари в системата на здравно осигуряване е нонсенс. Болниците не са бюджетни предприятия, че да усвояват каквото и да било. Болниците получават заплащане за всяко проведено лечение на здравноосигурено лице по цени, които Касата и БЛС договориха само преди няколко месеца - през месец април. Ако касата е заплатила всички извършени и отчетени дейности, тя няма причина да преразпределя нищо повече.
От друга страна, ако парите от бюджета на НЗОК не бъдат похарчени, те ще бъдат загубени с края на бюджетната година – на 31 декември. Авансовото плащане за 2023 година не решава нищо - просто прехвърля загубата на средства в следващата бюджетна година. А това са пари от здравни вноски. По закон те се събират, за да се плаща с тях лечението на здравноосигурени лица. Прехвърлянето им в държавния бюджет, каквото ще стане на 31 декември, само по себе си е нарушение на закона за здравното осигуряване, защото означава, че няма да се разходват за лечение.
Публичните средства, които отделя държавата годишно за здраве са малко над 5% от БВП. За сравнение средно в ЕС се разходват 7%. С други думи публичните разходи трябва да нарастват, а не обратното, каквото би станало, ако въпросните „излишъци“ не се преразпределят преди края на годината.
Това не е нов проблем. Той възниква в края на всяка година и всяка година се решава на парче – на принципа, който надделее.
Трайното решение на проблема е свързано с промяна в закона, която да откачи бюджета на НЗОК от консолидираната фискална рамка на държавата, което ще позволи непохарчените от НЗОК пари през годината да останат в резерв.


{module title="Подобни статии"}


На следващо място предложението на Националното сдружение на частните болници е изключително важно за балансиране на системата – голяма част от дисбалансите са резултат на лобистки определяните цени на пътеките през годините. Механичното увеличение на всички цени с 18% или с 12% ще помогне за усвояване на парите, но пропастта между скъпите и подценените пътеки ще стане още по-голяма, което ще задълбочи още повече дисбалансите. Предложеният от Националното сдружение на частните болници подход - да се сравнят съотношенията в цените на пътеките с тези в някоя развита страна, изглежда най-практичен и лесен за приложение. Така, че ако НЗОК и БЛС не мислят само за усвояване на парите, а също за подобряване на здравната система би трябвало да му обърнат сериозно внимание и да се възползват от него. Подходът трябва да прелее плавно и в новия НРД, който предстои да се сключи до края на годината.
НЗОК и БЛС могат да използват инструмента на цените и алгоритмите на пътеките, за да следват и другата генерална цел – изнасяне на повече и повече дейности в извънболничната помощ. В болниците трябва да се лекува това, което наистина не може на друго място и то трябва да се заплаща добре. Тоест да се извършват по-малко дейности, но да се плащат по-добре. Правилно е броят на хоспитализациите да следва потребностите, а не да се определя от преговарящите за НРД. Правилно е парите да следват пациента, а не лимитите. При такъв подход и противоречията ще са по-малко и пациентите ще са по-доволни, и няма всяка есен да сме свидетели как на пожар се водят политически битки за „неусвоените“ пари на осигурените лица.
Д-р Стойчо Кацаров

Подобни статии