Александър Кунев: „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?“

Александър Кунев: „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?“

Александър Кунев е студент по медицина 2-ри курс Тракийски унивеерситет, участник в конкурса за наградите "Александър Дърводелски"
Въпросът дали изкуственият интелект (ИИ) може да остави лекарите без работа е актуална и сложна тема, изискваща анализ от технологична, етична, икономическа и практическа гледна точка. Бързият му напредък през последните години наистина постави началото на революционни промени в много области, като здравеопазването е отличен пример за това.

От диагностика до роботизирана хирургия, ИИ технологиите значително подобриха възможностите на съвременната медицина. Идеята, че ИИ може напълно да замени лекарите, е широко дебатирана тема не само в медицинската общност, но и като цяло в обществото.

Като начало е важно да разберем какво е приложението на ИИ в здравеопазването. Това включва алгоритми, които могат да диагностицират заболявания от образни изследвания и данни, приложения, които наблюдават здравето на пациента и съставят планове за лечение, автоматизирани системи и роботика, подпомагащи или извършващи хирургични процедури и дори автоматизирани административни задачи.

Тези технологии имат за цел да подобрят резултатите от лечението, да намалят човешките грешки, да подобрят медицинската диагностика и да оптимизират работните процеси на доставчиците на здравни услуги.

Изкуственият интелект превъзхожда управлението на данни и разпознаването на образи в огромни количества информация по-бързо и понякога по-точно от хората. ИИ системи като Watson на IBM могат да анализират значението и контекста на структурирани и неструктурирани данни в клинични доклади, което може да помогне при формулирането на диагноза или препоръчване на персонализирани пътеки на лечение .

Друг пример за приложението на ИИ е DeepMind AI на Google , който надмина експертите в идентифицирането на заболявания като диабетна ретинопатия и свързана с възрастта дегенерация на макулата въз основа на сканиране на очите. ИИ диагностицира правилно 94,5% от случаите в анализ на проучване в сравнение с лекарите експерти, които диагностицираха правилно 88% .

Освен това диагностичните инструменти с изкуствен интелект, особено в области на образна диагностика като радиология и патология, показват обещания за ранно откриване на състояния като рак, често със степен на точност, надвишаваща тази на човешките аналози.

Въпреки това през изкуствения интелект има значителни ограничения, които му пречат да замени напълно човешките лекари. Една от основните пречки е липсата на емпатия и разбиране. Медицината не е само наука, но и изкуство, което включва разбиране на емоциите на пациента, изграждане на доверие и вземане на сложни етични решения. Без значение колко усъвършенстван става ИИ, той никога не би могъл да достигне способността на лекаря да осигури съпричастност, утеха и разбиране, необходими за грижата за пациентите.
Също голямо предизвикателство тема на полярни мнения и множество дискусии са етичните, правни и социални последици от използването му в здравеопазването . Решенията относно живота и смъртта не могат да бъдат делегирани изцяло на машините, тъй като им липсват морални разсъждения. Появяват се и въпроси като отговорност за неправилни диагнози или неуспешно лечение. Когато изкуственият интелект се провали, определянето на отговорността става сложно – това е производителят, доставчикът на здравни услуги или самият алгоритъм?

Внедряването на ИИ в медицинските заведения поставя и икономически предизвикателства и въпроси относно достъпността и справедливостта. Разходи, свързани с разработването, поддържането и актуализирането на ИИ технологиите са значителни. Тъй като не всички здравни заведения разполагат с еднакви бюджети, съществува риск от увеличаване на разделението по отношение качественото здравеопазване между здравни заведения с големи и малки бюджети.

Поглеждайки към бъдещето, по-правдоподобният сценарий за мен е ИИ да се разглежда като инструмент за увеличаване на работната сила в здравеопазването, а не като опасност заменяща изцяло лекарите. Мощността на ИИ в анализа на данни и прогнозирането може да се комбинира с емпатията на лекаря, критичното мислене, цялостното разбиране на медицината и способността за вземане на етични и интуитивни решения. Той може да освободи лекарите от рутинни задачи, като въвеждане на данни и пресяване на информация, което ще им позволява повече време да се концентрират върху директните грижи за пациентите и сложните процеси на вземане на решения. По този начин лекарите могат да използват ИИ технологията като инструмент за помощ в практиката, а не като заместител.

В заключение, може да се обобщи, че ИИ има потенциала да автоматизира определени аспекти на здравеопазването и да подпомага процесите на диагностика и лечение, но на този етап не може да замени напълно лекари. Ролята, която се очаква да играе в бъдещето на медицината, е по-скоро подкрепа и подобряване, отколкото заместване. Медицинските специалисти могат да използват ИИ, за да предоставят по-добри и по- ефективни грижи, но основата на здравеопазването винаги ще се нуждае от човешко присъствие.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии