Нели Стойкова: Един (може би) футуристичен сценарий?

Нели Стойкова: Един (може би) футуристичен сценарий?

Годината е 2070. Влизате в спешно отделение и устройство, подобно на Alexa, ви моли да опишете симптомите си. Компютърът снема вашата анамнеза, извлича данни от електронното ви здравно досие и предлага диагностични тестове, които изпълнява робот с човешки облик.

След мигновеното получаване на резултатите от изследванията, софтуерната програма предписва медикаменти за лечение на вашето състояние и ви изпраща вкъщи, или роботът ви настанява в отделение.
Този футуристичен сценарий е един може би преувеличен, а може би и напълно реалистичен пример за това как AI може да стане част от здравеопазването. Всъщност вече се разработват AI системи за интерпретацията (разчитането) на образни изследвания и детекция на различни хистологични проби. Бъдещият софтуер може да анализира модели в хиляди здравни досиета, за да определи най-ефективното лечение за конкретен пациент - например коя терапия за рак да бъде
приложена, като се има предвид индивидуалната геномна последователност.
Дебатите около изкуствения интелект продължават от години
В Силициевата долина дискусиите за изкуствения интелект и роботите, които потенциално могат да заменят лекарите, не спират и често привличат вниманието на инженери, медии и инвеститори. Винод Хосла през 2013 година провокира дебат със своето твърдение, че технологиите могат да заменят 80% от лекарите, описвайки здравеопазването като остаряло и архаично, подобно на “магьостичество”. Технологичният стартъп Forward заяви, че „здравеопазването трябва да се разглежда като продукт“ и че всички дейности на лекарите и медицинските сестри трябва да се мигрират към хардуер и софтуер, за да може здравните грижи да се разпространят по цялата планета.
Дискусиите за потенциалната роля на AI в здравеопазването привличат интереса не само на технолозите, но и на обществото като цяло.
Истината е, че AI напредъкът ни изумява всеки ден-виж тук, тук и тук. Съществуват притеснения за сигурността на данните, етичните аспекти на заместването на човешкия труд и ефекта върху здравните професионалисти. Въпреки това, ентусиазмът към AI технологиите не спира да расте, като се очаква те да революционизират здравния сектор.
AI и здравната индустрия
AI намира приложение в разработването на индивидуални планове за лечение чрез анализ на данни. Софтуерът анализира електронни здравни досиета, отчитайки
генетични различия, симптоматика и предишни лечения, и предлага подходяща терапия или хирургическа процедура. Тази технология позволява на медицинските специалисти да предложат по-персонализирано лечение, базирано на голям обем от исторически данни и съвременни научни изследвания.
AI също трансформира диагностиката, особено в радиологията и патологията. Компютърните системи могат да анализират изображения и хистологични проби,
идентифицирайки симптоми, които често остават незабелязани от лекарите.
Например, AI програма е идентифицирала инвазивен рак на гърдата в мамографии по-точно от квалифицирани рентгенолози. Тази способност за ранно откриване може значително да подобри прогнозата и лечението на пациентите.
Съвместната работа между лекари и AI се оказва най-успешна в много случаи. Пример за това е изследване, в което екип тества AI софтуер, програмиран
да идентифицира фрактури на бедрената кост чрез. радиографии. Когато двама опитни рентгенолози включват резултатите от AI програмата в своите диагностични оценки, се измерва по-висока ефективност в сравнение със самостоятелната работа на софтуера.
Необходимостта от човешка интеракция и проницание
Дори и AI да се справя добре или по-добре от лекарите, трябва да се запитаме дали искаме AI да замени лекарите. Лекарите предлагат значителни предимства като:
Човешки взаимоотношения: Лекарите изграждат доверие и човешки връзки, което е критично за ефективната здравна грижа. Те могат да предложат емоционална подкрепа и да създадат среда на доверие, която е важна за пациентите.
Наблюдение на “невидимите модели”: Медицинските специалисти забелязват неочевидни симптоми и невербална информация. Те използват своето образование и опит, за да направят прецизни оценки, които са трудно достижими за AI.
Вземане предвид на широк контекст: Лекарите обмислят социални, културни, икономически и екологични фактори при диагностика и лечение. Тези фактори могат да имат значително влияние върху здравето на пациента и неговата реакция към лечението.
AI алгоритмите могат да анализират обширни набори от данни, но не могат да заменят човешката преценка и критичното мислене, необходими при всеки медицински случай. Важно е да помним, че медицинските специалисти винаги ще търсят най-доброто решение за своите пациенти, докато компютрите самостоятелно просто изпълняват инструкции.
В заключение
AI предлага значителни предимства, като увеличава ефективността в диагностика и стандартни медицински процедури. Въпреки това, AI допълва, а не замества ключовите човешки аспекти в здравеопазването.
Взаимоотношенията между клиницист и пациент са жизненоважни за преодоляване на медицинска дезинформация, стимулиране на информирани решения и подобряване на здравните резултати.
В действителност, както Хосла казва, има елемент на магия в начина, по който клиницистите успокояват, убеждават и лекуват своите пациенти — една връзка,
изградена на доверие и лично общуване, която машините не могат да имитират (засега).
Лекарите, които успеят да се адаптират и да използват AI технологиите, ще бъдат по-успешни от тези, които не го направят. В бъдеще, AI ще играе важна роля в здравеопазването, но човешката преценка, емпатия и способността за критично мислене ще останат незаменими.
Нели Стойкова е студент по медицна 3-ти курс в МУ София. Нейното есе на тема "Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?" е сред победителите в тазгодишния конкурс за наградите Александър Дърводелски.


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии