ГРИЖИ

Живот след рака
Брой статии: 6

Тук можете да намерите информация за подкрепа при справяне с новата реалност, живот след лечението, профилактика и последващи грижи.
Справянето след лечение на рак се фокусира върху здравето и физическите, психологическите, социалните и икономическите проблеми, които засягат хората след края на основното лечение на рака. Оцелелите от рак след лечението варират от хора, които нямат заболяване след приключване на лечението, хора, които продължават да получават лечение, за да намалят риска от рецидив, и хора с добре контролирана болест и малко симптоми. Грижите за справяне и живот след лечението на рака включват въпроси, свързани с последващи грижи, справяне с късните странични ефекти от лечението, подобряване на качеството на живот и психологическо и емоционално здраве. Членове на семейството, приятели и болногледачи също трябва да са част от този процес.

Ракът има много проявления. Някои съпътвстващи проблеми оказват върху човека по-голямо влияние от самата болест. Други се дължат на терапията, а не на болестта. Научетет за тях, как да ги разпознавате и как да се справяте.

Тук можете да намерите информация за възможностите за социално подпомагане на пациентите с онкологични заболявания.

Хранене
Брой статии: 18

Храненето е важен елемент от лечението на злокачествените заболявания. Това е така, защото болестта променя нуждите на организма към определни хранителни вещества. Някои лекарства също налагат промяна в хранителния режим. Локализацията на злокачественото заболяване също може да изисква не само разлини храни, но и промяна в ритъма на хранененто.