ЖИВОТ СЛЕД РАКА

Подкрепа за справяне с рака

1. Рехабилитация на рака
Рехабилитацията на рака е една от първите важни стъпки в справянето след лечението. Диагнозата и лечението въздействат върху живота на пациентите, като влияят на физическото, сензорното, когнитивното, психологическото, семейното, социалното и духовното функционално ниво. Това е начин да се сведе до минимум въздействиетона самото заболяване и лечението му, да се помогне на пациентите да оптимизират качеството им на живот и да възстановят нормалния си живот.

Рехабилитацията е ценна за всички, които се възстановяват от лечение на рак, тези, които живеят с рак, и техните семейства в:
• Подобряване на физическата и психологическата сила, за да се компенсират всички ограничения, причинени от рака или лечение на рак
• Възвръщане на добро физическо състояние, за по-лесно връщане към ежедневието
• Намаляване на стреса, подобряване на съня, подобряване на емоционалния баланс.
• Възвръщане на самоувереността.
• Придобиване на независимост
• Придобиване на умения за справяне с възможните странични ефекти от химиотерапията, хормоналнаъа терапия, таргетната терапия, имунотерапия и / или лъчетерапия, за да се сведе до минимум влиянието им върху ежедневния живот.
• Спазване на балансирана диета, пълноценно хранене и запазване или постигане на здравословно тегло.
• Поддържане на сексуалния живот.
• Информиране относно начини за запазване на репродуктивните способности.
• Намаляване на броя на хоспитализациите.
Посъветвайте се с вашия лекар относно възможностите за рехабилитация, които са подходящи и достъпни за вас.
2. Пациентски групи за подкрепа
Докато преминавате през диагнозата, лечението и справянето с последиците от тях е изключително важно да знаете, че не сте сами. Семейството, приятелите и ресурсите на общността могат да бъдат полезни, за да ви помогнат да се справите с физическите, емоционалните и психологически проблеми, които могат да възникнат, когато се опитвате да се върнете към „нормалния живот“. Въпреки това много хора,с онкологични заболявания намират за полезно и успокояващо да споделят своите притеснения и да говорят с хора, които знаят през какво преминават от опит. Въпреки че много хора получават подкрепа от приятели и семейство, причината номер едно да се присъединят към група за подкрепа е да бъдат с други хора с подобни ракови заболявания.
Като следвате връзката по-долу, можете да научите повече за това как Европейската коалиция за пациенти с рак обединява най-големите европейски общности за ракови заболявания, обхващащи почти всички видове рак, от най-редките до най-разпространените. http://ecpc.org/about-us/our-members

Причини да се присъедините към групи за подкрепа
• Групите за поддръжка ви позволяват да говорите с други оцелели от рак относно вашите преживявания, което може да ви помогне да намалите стреса и да научите за стратегиите за справяне, които може да искате да използвате в бъдеще. Членовете на групата могат да споделят чувства и преживявания, които може да изглеждат твърде странни или трудни за споделяне със семейството и приятелите.
• Груповата динамика често създава усещане за принадлежност, помага ви да се чувствате по-добре, по-разбрани и по-малко сами.
• Можете да получите помощ и съвети как да се справите с проблемите, които могат да възникнат по време на работа и във взаимоотношенията с приятелите и семейството ви.
• Можете да получите достъп до и да обсъдите широк спектър от практическа информация. Това може да включва съвети и полезна информация за това как да се справяме със страничните ефекти от терапията, как да управляваме болката и как да общуваме с лекарите.
Видове групи за подкрепа
Има различни видове групи за подкрепа, където можете да намерите вида помощ и подкрепа, който търсите и който работи най-добре за вашите нужди.
Категории на група за подкрепа, които зависят от човека, който води групата:
• Групи за самопомощ, които се ръководят от членовете на самата група
• Групи, ръководени от специалисти като социален работник или психолог.
• Групи за информационна подкрепа - водени от професионален модератор - предоставят информационни и образователни материали, свързани с рака. Тези групи често канят лектори, като лекари, които предоставят експертни съвети.
Групите могат да бъдат създадени и за конкретна аудитория, като например:
• Всички лица с рак.
• Хора с един вид рак.
• Хора от определена възрастова група или пол.
• Хората, които имат специфичен стадий на рак.
• Членове на семейството и приятели.
• Хората с редки видове рак.
Нова възможност през последните години са онлайн групите за подкрепа.
Тези групи са алтернатива за хора, които живеят на отдалечени места, хора, които имат затруднения с придвижването, хора, които не се чувстват комфортно да споделят чувства в лице. Много организации за борба с рака също имат онлайн групи за подкрепа, например:
http://ecpc.org/about-us/our-members
http://acor.org
Можете да попитате вашите лекари за групи за подкрепа и взаимопомощ в България, или да потърсите онлайн.


3. Психологическа подкрепа на пациента и неговото семейство
Получаването на диагноза рак често предизвиква силна емоционална реакция. Някои хора изпитват шок, гняв, безпомощност, безнадеждност и неверие. Други могат да изпитват силна тъга, страх, чувство за загуба, загуба на достойнство и усещане, че са в тежест за другите. За членовете на семейството често това е и много стресов период.
Психологическата подкрепа за хора, преживели битката с рака и техните семейства е много важна. В много лечебни заведения има псхиолози, които могат да ви помогнат. Псхилогическа подкрепа можете да намерите и в групите за подкрепа и взааимопомощ.
4. Ролята на здравните специалисти (т.е. онколог, семеен лекар, онкологична сестра)
По време на лечението, здравните специалисти разбират най-добре и са в състояние да обяснят проблемите и трудностите, с които се сблъсквате. Често, докато са подложени на лечение, пациентите могат да се привържат емоционално към лекуващите ги специалисти. Тяхната роля не завършва при приключване на основната терапия. Те могат да играят активна роля в живота на пациентите след приключване на терапията, като им помагат със съвети относно профилактични прегледи, нови симптоми, които се проявяват, справяне с дългосрочните странични ефекти от лечението. Те могат също да предложат психологическа и емоционална подкрепа и могат да ви помогнат да се справите с психологическите и физическите затруднения в периода след лечението. Поддържайте връзка със лекуващите ви специалисти и след приключване на лечението.

Подобни статии