ЖИВОТ СЛЕД РАКА

Страхът от рецидив на заболяването остава при някои пациенти с рак на простатата дълго време след излекуване

Скоprostatecancрошно проучване разкрива, че някои пациенти преживели рак на простатата имат постоянен страх от рецидив на заболяването дори много години след диагностицирането и лечението. Нивото на информираност години след отстраняване на простатата, признаци на рецидив на рака и настоящите терапии са предиктори на страха от рецидив . Констатациите са публикувани онлайн в Cancer, рецензирано списание на Американското общество за борба с рака.
Проучването включва 2417 пациенти, преминали през операция за отстраняване на простатата, които са попълнили въпросник (средно) седем години след операцията, а друг въпросник е попълнен девет години по -късно. Отговорите показват, че 6.5% и 8.4% от пациентите съобщават за високо ниво на страх от рецидив на заболяването, съответно при първоначалната оценка и при проследяването.

Високо ниво на страх от рецидив при първоначалната оценка беше най -силният предиктор за наличието на страх от рецидив девет години по -късно. Други предиктори при последващата оценка включват:

• по - ниско ниво на образование
• по-дълъг период след операцията за рак на простатата
• признаци на рецидив на рака през първите години след лечението
• текуща терапия за рак на простатата
• тревожност

„Тъй като страха от рецидив на заболяването остава сериозен за някои преживели рак на простатата дори много години след диагностицирането и лечението, здравните специалисти трябва да следят за това, за да идентифицират пациенти в риск и да предоставят подходящи психосоциални грижи, тъй като страха от рецидив на заболяването води до ограничения в качеството на живот и психологическото състояние „казва водещият автор Валентин Майснер, д -р от Техническия университет в Мюнхен, Германия.

 Източник: medicalexpress

Подобни статии