ИНВАЗИВНИ

Колоноскопия

Колоноскопията е процедура, която позволява на лекаря да наблюдава върху екран вътрешността на дебелото черво. По време на изследването се оглеждат внимателно всичките му части. Използва се специален апарат, наречен колоноскоп.
Колоноскопия се прави при наличие на кръв в изпражненията, коремна болка, диария, редуване на запек с диария, патологична находка при иригография или друго образно изследване, предходна полипектомия, скрининг за формации на дебелото черво и др.

За безпроблемното провеждане на изследването е необходима предварителна подготовка– почистване на дебелото черво (изпразването му от изпражнения). Осъществява се чрез прием на специални лекарства, които причиняват диария (лаксативи). Те се разтварят във вода и се изпиват в деня преди колоноскопията. Почистването се комбинира със спиране приема на храна до провеждане на изследването.
Изследването може да се извърши с пълна упойка или седация. Пълната упойка е състояние на пълна загуба на съзнание. Пациентът не усеща и не реагира на болка и други стимули. Използването на пълна упойка налага присъствието на анестезиолог по време на манипулацията. Това е свързано с по-висока цена на процедурата и редки, но потенциално опасни усложнения от страна на сърцето и белите дробове при рискови пациенти. Седацията е състояние, при което пациентът е в съзнание, но усещането за болка и дискомфорт е намалено. Постига се чрез лекарства, които са различни от използваните за пълна упойка. Не се налага присъствието на анестезиолог.
В състояние на седация пациентът може да изпълнява инструкциите на лекаря.
Обикновено изследваните лица нямат спомени от процедурата, въпреки запазеното съзнание.
След използването на пълна упойка/седация пациентът няма да е в състояние да шофира през следващото денонощие.
Усложненията са редки и са свързани с кървене след биопсия или полипектомия. Макар и рядко, е възможна перфорация на стената на червото. След манипулацията може да се наблюдава подуване, дискомфорт в областта на корема и повишено газоотделяне, тъй като по време на процедурата се въвежда въздух в дебелото черво.

Подобни статии

Колпоскопия

Бронхоскопия