ИНВАЗИВНИ

Уретероскопия

Уретероскопията е ендоскопски метод за визуална диагностика на заболяванията на уретера и бъбречното легенче. Извършва се от уролог, при която се използват специални уреди – ригиден (твърд) и флексибилен (гъвкав) уретероскоп (уретерореноскоп).
Ригидният уретероскоп има дължина 50см. Флексибилният уретероскоп представлява система от лещи, обвити от еластична синтетична материя. Това позволява на инструмента да следва хода на уретера.
В зависимост от целта на манипулацията уретероскопията може да бъде диагностична и терапевтична (лечебна).
Показания за диагностична уретерореноскопия са кръв в урината (хематурия) с неизяснен произход, съмнение за тумор или друго заболяване на уретера, вземане на материал за цитологично и биопсично изследване.

Показания за терапевтична уретерореноскопия са наличие на камъни в уретера или бъбрека, стеноза на уретера, тумори на уретера, чуждо тяло в уретера.
Противопоказания за уретерореноскопия са инфекция, аденом на простатата, стеснения на уретрата.
Манипулацията се извършва на рентгеново-операционна маса в условия на стерилност.
Болният е под перидурална или обща анестезия и заема гинекологично положение.
Под визуален контрол се прониква в пикочния мехур. Периодически се прави рентгенов контрол до проникването в бъбречното легенче. В някои случаи уретероскопът не може да премине през орифициума, което налага предварителна дилатация (разширяване).
Техниката на флексибилната уретероскопия не се отличава от тази на ригидната.
Освен за визуална диагностика чрез специални щипки и четки може да се вземе материал за цитологично и хистологично изследване.
Разработените в последните години (най-новите) уретерореноскопи са комбинирани и позволяват едновременно диагностични и лечебни манипулации. Прилагат се при уретерна и бъбречна калкулоза (ултразвукова, електрохидравлична, пневматична, балистична и лазерна литотрипсия), лазерна фотокоагулация на папиларни тумори, лазерна и електрокоагулация на кървящи съдове.
Рисковите при провеждане на уретероскопия най-често настъпват, когато камъкът е разположен много близо до бъбрека (в горната трета на уретера) и могат да бъдат нараняване на уретера, инфекция на уринарния тракт, кървене, коремна болка.

Подобни статии

Колпоскопия

Бронхоскопия