ЛАБОРАТОРНИ

Костният мозък - фабриката за кръвни клетки

Костен мозък е тъканта, която се намира вътре в костите и там се „произвеждат“ кръвните клетки. При децата целият костен мозък участва в този процес. При възрастните обаче кръвни клетки се „произвеждат“ само от костния мозък в плоските кости—таз, гръдна кост, прешлени, череп.  Костният мозък е като фабрика. Той съдържа т.нар. стволови клетки, които могат да се развият до трите типа кръвни клетки. Стволовата клетка може да се превърне в червена кръвна клетка (еритроцит) и да пренася кислород. Или в бяла кръвна клетка (левкоцит) и да се бори срещу инфекциите. Или до тромбоцит, който предотвратява кървенето като образува съсирек.  Костният мозък поддържа нормалното количество на трите вида кръвни клетки и заменя старите, които естествено умират, с нови, както и увеличава количеството на отделен вид при настъпила нужда. Например, когато човек има инфекция, костният мозък произвежда левкоцити. Химиотерапията не засяга кръвните клетки, които циркулират в тялото на пациента, тъй като те са спрели да се делят и размножават. Химиотерапията забавя производството на нови клетки в костния мозък.

Ефектът настъпва около седмица до 10 дни след началото на химиотерапията. Тогава можем да установим, че се е забавила подмяната на загиналите кръвни клетки с нови от костния мозък. Седмица след това броят на циркулиращите кръвни клетки ще се възстанови.   Лечебните схеми с химиотерапия са така направени, че да позволят на костният мозък да компенсира забавянето. Онколозите винаги проверяват броят кръвни клетки преди лечението, за да се уверят, че костният мозък работи и произвежда.

Подобни статии