ОБРАЗНИ

Компютърна томография

Компютърна томография (КТ или скенер) – използва същата техника като рентгенографията за получаване на образи с голяма точност и висока резолюция. При нея източникът на облъчването и детекторът, който позволява образуването на образа, се въртят около тялото на пациента. Чрез апарат, свързан с информационна система, се получават образи под формата на напречни сечения на изследваната област на тялото.
Полученият образ се състои от различни равнини от вътрешността на пациента. Позволява да се различат, с висока резолюция, възможни изменения или тумори. Понякога е необходимо да се използва контрастно вещество за подобряване на изображението на дадени структури (например, пикочните пътища).

По време на процеса пациентът лежи на подвижна маса, която влиза в цилиндър с големи размери. Вътре, той трябва да остане неподвижен за известно време, което варира в зависимост от изследваната област.
Изследването не е болезнено или неприятно. В някои случаи пациентът може да се почувства неудобно от това да стои неподвижно в затворено пространство за продължителен период от време.
Ограниченията и предпазните мерки са същите като при стандартната рентгенография (не бива да се прави при бременни пациентки).
Макар човек да е изложен на облъчване по време на снемането ѝ, вероятните ползи за здравето му компенсират възможните вреди.

Подобни статии