ОБРАЗНИ

Сцинтиграфия

Сцинтиграфия – за провеждането ѝ е необходимо пациентът да приеме радиоактивни вещества, които се наричат радиоактивни изотопи.
Използва се за изследване на различни части на тялото, за което се прилагат различни видове изотопи (йод за сцинтиграфия на щитовидната жлеза, технеций за сцинтиграфия за костите и т.н.).
Тези съединения се вкарват в тялото на пациента (през устата или чрез интравенозна инжекция) и се улавят от клетките на определен орган или тъкан, които се цели да бъдат изследвани. След като се изчака известно време, различно при всеки случай, пациентът се поставя пред специален детектор.
Радиоактивността се измерва чрез камера, която улавя излъчванията и една сложна информационна система съставя карта на изследвания орган или тъкан. Този образ позволява да се провери дали няма някакво изменение, не само анатомично или морфологично, но и във функционирането на клетките.

Това е едно силно чувствително изследване, което позволява да се забележат много малки увреждания, които не могат да се наблюдават чрез други изследвания.
В онкологията често се използва костната сцинтиграфия за да се провери възможното засягане на костната система от метастатични промени.
По принцип това е изследване с добра поносимост. Прави се на гладно, медицинският персонал посочва как се извършва изследването и дава препоръки, които пациентът да следва веднъж извършено.

Подобни статии