ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

FISH изследване

Флуоресцентната ин ситу хибридизация (FISH) е тест, който „картографира“ генетичния материал в клетките на индивида. Този тест може да се използва за да се видят специфични гени или части от тях. FISH тестването се извършва върху тъкан от карцином на гърдата, взета с биопсия за да се установи дали клетките имат свръх копия на HER2 гена. Колкото повече копия на HER2 гена са налични, толкова повече HER2 рецептори имат клетките. Тези HER2 рецептори получават сигнали, които стимулират растежа на раковите клетки в гърдата.
Резултатите от FISH теста ще ви кажат дали рака е „позитивен“ или „негативен“ (резултатът понякога се докладва като “нула”) за HER2.
Като цяло, FISH тестът не е толкова използван, колкото другия метод за HER2 тестване, наречен Имунохистохимия (ИХХ).

В повечето случаи лабораторията ще извърши първо имунохистохимичен тест, като ще назначи FISH само, ако резултатите от ИХХ не показват ясно дали клетките са HER2 позитивни или негативни.
Проучванията показват, че някои HER2 резултати могат да са грешни. Това е, вероятно заради това, че различните лаборатории имат различни правила за класифициране на позитивен и негативен HER2 статус. В повечето случаи, това се случва, когато резултатите са гранични, т.е. те не са силно HER2 - позитивни или HER2 - негативни.
В други случаи, тъкан от едно място от рака на гърдата може да се определи като HER2 - позитивна, а тъкан от друго място на рака може да се тества като HER2 - негативна.
Неточните HER2 резултати от тестването могат да доведат до това жени, диагностицирани с карцином на гърдата да получат по-малко от най-добрата възможна грижа. Ако целият или част от карцинома на гърдата е HER2-позитивен, но тестовите резултати го класифицират като HER2-негативен, тогава е малко вероятно лекарите да предпишат лекарства, които действат срещу HER2 - позитивен рак на гърдата, въпреки че жената би могла потенциално да се възползва от тези лекарства. Ако ракът на гърдата е HER2 – негативен, но тестовите резултати го класифицират като HER2 - позитивен, лекарите могат да препоръчат лечение срещу HER2, въпреки че не е вероятно жената да има ползи, а ще се изложи на лекарствените рискове.
Ако Вашият резултат от теста е HER2 – негативен Вие може да попитате вашия лекар доколко се доверява на лабораторията, която е извършила HER2 теста и дали има смисъл от друг HER2 тест за Вашето конкретно състояние.
Ако вашият резултат от теста е HER2 граничен можете да попитате вашия лекар дали повече от един патолог е оценил резултата. Ако HER2 тестовите резултати не са оценени от повече от един патолог можете да поискате резултатите да се прегледат отново или да се повторят.
FISH следва да се извърши при гранични/спорни резултати, а изследването се прави на тъкан, запазена в парафин и химикали.

Подобни статии