ЛЕЧЕНИЕ

ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

В подготовката за всяка една битка е добре да знаеш колкото се може повече за своя противник. Искаш да си наясно с позициите му, с какви ресурси разполага, навиците му, кои са слабостите му. На базата на тази информация можеш да разработиш план за атака, така че да гарантираш в максимална степен успеха си в битката. В борбата с рака не е по-различно. Ето защо сме подготвили специално за всички пациенти с онкологични заболявания и техните близки една поредица, която ще хвърли яснота върху лечебния план на всяко едно онкологично заболяване.

Основи на лечебния план:

Лечебният план на всеки пациент представлява лекарската препоръка за най-добрия начин, по който могат да бъдат унищожени раковите клетки и по възможност да се предотврати тяхната поява отново. Планът се основава на информация за раковите клетки (от доклада на патолога) и дали засягат други части на тялото (резултатите от скенирането и рентгеновите снимки и кръвните изследвания). Фактори като възраст, пол, здравословно състояние, а също и семейна история (анамнеза) са от изключително значение. Лекуващият лекар ще иска да знае за всички други медицински проблеми, с които се е срещал пациента в миналото: диабет, хипертония, бъбречни заболявания, алергии, кожни заболявания, проблеми с храносмилателната система—всичко. „Понасяте ли болка?“, „Дишате ли тежко?“, „Храните ли се нормално?“, „Какви медикаменти приемате?“. Лекарят ще пита и за навиците на пациента—спортува ли, с какво се храни, какви физически упражнения прави, дали пуши и пие, откога, по колко. Какво работи пациента, колко активно? Има ли други членове на семейството с доказано онкологично заболяване. Първата среща с лекаря онколог включва подробно интервю, което се нарича анамнеза, както и обстоен клиничен преглед. Всички тези данни са необходими на лекуващия лекар, за да „стадира“ заболяването и да определи лечебния план.

Доклад от патолога: 

След поставянето на диагнозата за първи път, най-вероятно е да последва хирургична интервенция. По време на операцията се взимат и части от околната тъкан, както и от близките лимфни възли, за да се установи дали туморът се е разпространил до съседни органи. Патолозите работят в т.нар. „патологични лаборатории“, където изследват туморните клетки, както визуално, така и под микроскоп. Техният доклад съдържа информация за размера на тумора, от кой орган произлиза, до каква степен е подобен или се различава до нормалните клетки. Патолозите са тези, които могат да кажат дали туморът е „инвазивен“ (склонен да се разпространява) и до каква степен се е разрастнал. Патолозите също изследват раковите клетки за промени в ДНК или наличието на хормонални рецептори. Докладът на патолозите съдържа подобна информация и за находката в тъканта взета от лимфните възли, които са били отстранени по време на операцията или биопсията.

Онкологична комисия:

Онкологична клинична комисия
При установяване на злокачествен тумор всички Ваши изследвания ще бъдат представени на онокологична комисия или клинична комисия по хематология, в която има специалисти от различни области за обсъждане на най-добрия метод или комбинация от различни методи за Вашето лечение.
Онкологичната комисия извършва цялостна оценка на пациенти със злокачествени солидни тумори или злокачествени хематологични заболявания с цел определяне на окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната стратегия в различни етапи на болестта.
Вие ще бъдете насочен към съответния специалист (хирург, лъчетерапевт или химиотерапевт) за провеждане на лечението. В консултативния кабинет на съответната клиника/отделение специалистът оценява направените лабораторни и инструментални изследвания, подготвя документите за приемането в клиниката/отделението и Ви определя ден и час за постъпване (освен в случаите на спешност).
Всички лечебни заведения, които изпълняват дейности, включващи диагностика и лечение на онкологични заболявания, провеждат оперативно лечение на болни с установени онкологични заболявания само след заключение на клинична онкологична комисия.
В случаите, когато се установи необходимостта от провеждане на допълнителни медицински дейности (консултации; медико-диагностични изследвания) за поставяне на окончателна диагноза и стадиране, пациента се насочва за допълнителни изследвания. Окончателното решението на клиничната онкологична комисия/клинична комисия по хематология се оформя и отчита след получаване на резултатите.
Съставът на онкологичните комисии включва:
Лекар със специалност по медицинска онкология,
Лекар със специалност по обща и клинична патология,
Лекар със специалност по образна диагностика,
Лекар със специалност по лъчелечение,
Лекар със специалност по профила на заболяването за всеки конкретен пациент.
При необходимост участва и специалист по нуклеарна медицина.

Съставът на хемтологичната клинична комисия включва:
Лекар със специалност по клинична хематология;
Лекар със специалност по обща и клинична патология;
Лекар със специалност по клинична имунология;
Лекар със специалност по медицинска генетика;
Лекар със специалност по образна диагностика;
Лекар със специалност по лъчелечение.

Решението трябва да включва: окончателна диагноза, стадий на заболяването (по TNM за злокачествени солидни тумори); лечебна тактика; планиране на последователността на терапевтичните етапи , запознаване на пациент със злокачествен солиден тумор с терапевтичния план и последователността на терапевтичните етапи, чрез които да се достигне до окончателна цел на лечението.

Въпроси, които може да зададете:

След като цялата информация е събрана и прегледана от лекуващия лекар, терапевтичният план трябва да бъде обсъден с пациента.
- Каква е целта, която си поставяме с това лечение? Да се елиминира рака или да се предотврати нова поява?
- Има ли нужда от друго лечение (хирургическо, лъчелечение, таргетна терапия, хормонално лечение)? Защо?
- Колко курса на лечение се предвиждат? С каква честота? Каква е продължителността на всеки курс?
- Какви странични ефекти могат да се очакват (косопад, гадене и/или повръщане, умора, увеличен риск от инфекции)? Как могат да бъдат предотвратени страничните ефекти? Как да се справяме с тях?
- Как лечението би повлияло други заболявания (диабет, сърдечносъдови заболявания, белодробни заболявания, бъбречни болести)?
- Как лечението ще повлияе сексуалния живот на пациента? Детеродни функции при жената? Ефектите трайни ли ще бъдат или временни?
- Ще може ли пациентът да се върне на работа? Кога? Ще може ли да пътува?
- Как може да се разбере дали лечебният план действа? Какви изследвания трябва да се правят?

Право на второ мнение:

Твърде вероятно е пациент с поставена онкологична диагноза да обмисли консултация от типа „Второ мнение“. Възможно е пациентът да има опасения, че това ще бъде обидно за лекуващия лекар, че може да доведе до криза в доверието между пациента и лекаря. Тези опасения са ненужни—търсенето на второ мнение е честа практика. В някои държави застрахователните фондове дори го изискват. От друга страна същият този лекуващ лекар предоставя „Второ мнение“ за други пациенти. Ползата от „Второ мнение“ може да бъде дори и потвърждението, че избраният лечебен план е наистина най-добрият. „Второто мнение“ помага при направата на избор накъде да се продължи с лечението—понякога има избор между хирургично лечение или лъчелечение. Възможно е пациентът да бъде включен в клинично проучване, което се провежда в центъра, в който е потърсил „Второ мнение“. Общо взето търсенето на „Второ мнение“ може да помогне като увеличи вариантите и помогне за по-лесното взимане на решение, с по-голяма увереност. Когато пациентът реши да търси „Второ мнение“, първо трябва да повери мястото, специалиста, да уговори час за консултация. Също толкова важно е пациентът да провери и си запише точно какви документи ще са необходими на лекаря, за да извърши консултацията—епикризи, рентгенови снимки, блокчета. Може да са необходими и CD-та на някои от направените изследвания. Разбира се, че също толкова важно е лекарят да прегледа и самият пациент, през което време пациентът може да зададе всички свои въпроси към специалиста. Пациентът не бива да забравя, че обикновено всяка подобна консултация завършва с писмен доклад.

Лекарствено лечение
Брой статии: 11

В тази категория ще ви представим обща информация за различните видове лекарствено лечение. Вижте основните принципи и правила, по които се определя вида на лекарственото лечение, кога и какъв вид лечение може да се приложи, кави са предимстатвата и недостатъчците на различните видове. Запознайте се и с основните принципи, върху които е изградена системата за Клинчини изпитвания на лелакрства. Повече информация за конкретни схеми на лечение ще намерите в наръчниците на отделните заболявания.

Борба с болката
Брой статии: 5
Рехабилитация
Брой статии: 6

Научете как се оценява състоянието, планира и реализира рехабилитациата на пациенти с онкологични забоялвания.

Хирургично лечение
Брой статии: 5

Запознайте се с някои общи положения и особености на хирургичното лечение на злокачествените заболявания. Повече информация за оперативното лечение на отделните заболявания можете да намерите в наръчниците.

Лъчетерапия
Брой статии: 7

Запознайте се с най-съвременните методи на лъчелечение. За щастие почти всички са достъпни и у нас. Научетете повече за възможностите на отделните методи. От меню "болници" можете да се ориентирате кои лечебни заведения какви методи на лъчетерапия прилагат.  

Туитър

ЦЗПЗ
Студенти по медицина получиха награди „Ал. Дърводелски“ на официална церемония https://t.co/i66kiKBtuU
ЦЗПЗ
Покана за церемония по връчване на награди за конкурса за студенти по медицина https://t.co/pgjSmytLTj
ЦЗПЗ
Търговска сделка ли е аутопсията? https://t.co/y7k2amLU59
ЦЗПЗ
Ядат ли пациентите прави, като коне в коридора и кое не е наред с психиатричната помощ у нас? https://t.co/IErRrPdpVu
Follow ЦЗПЗ on Twitter