БОРБА С БОЛКАТА

Болката при онкологичните заболявания

Основна информация за болката при онколгичните заболявания
• Болката при онкологичните заболявания най-често се дължи на самото заболяване, методите на лечение, или е комбинацията от двата фактора.
• Колко болка изпитва пациентът, не е задължително свързано с развитието на рака. Важно е пациентите да кажат на своя лекар или медицинска сестра за болката, включително всяка нова болка, произтичаща от нови или непознати места.

• Болката се оценява рутинно като част от грижите за пациентите с онкологични заболявания. Съществуват различни скали за оценка и широко се използват цифрови скали. Пациентите могат да бъдат помолени да оценяват болката си по цифрова скала (например 0-10, с оценка 0 за без болка и 10 за най-силна болка) и ще се започне подходяща стратегия за облекчаване на болката. Пациентите трябва да помолят своя лекар или медицинска сестра да им обяснята какво представлява цифровата скала за оценка на болката и да попитат дали могат да съобщят за най-силната си болка, както и за умерената болка, която изпитват.
• Болката при рак може да възникне от различни източници и включва различни видове болка. Следователно, ако пациентите могат точно да опишат болката си, техният лекар или медицинска сестра ще могат да предпишат адекватни мерки за облекчаване на болката.
• Предлагат се редица ефективни лечения за осигуряване на облекчаване на болката на всички етапи и видове рак. Пациентите не трябва да търпят болка.
Овладяване на болката при онкологични заболявания
• Има много начини за овладяване на различни видове болка, свързана с рак. Предлаганото облекчаване на болката зависи от вида и тежестта на болката, както и от общото здравословно състояние на пациента. Пациентите трябва да бъдат напълно информирани и да участват в решенията относно възможностите за лечение.
• Вариантите за лечение на болката свързана с рак включват неопиоидни аналгетици, опиоидни аналгетици, лъчетерапия и в някои случаи хирургия. Адювантните лекарства също са важна част от контрола на болката.
• Лечението на болката е индивидуално, съобразено със състоянието на вскеи един пациент, но като цяло има някои общи правила:
• Леката болка при рак може да се лекува с неопиоидни аналгетици като парацетамол или нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС; например аспирин, ибупрофен, диклофенак). Те могат да се използват самостоятелно или в комбинация с опиоиди.
• Леката до умерена ракова болка може да се лекува със слаби опиоиди като кодеин, дихидрокодеин или трамадол. Те могат да се дават заедно с неопиоидни аналгетици.
• Умерената до силна ракова болка обикновено се лекува със силни опиоиди, включително морфин, оксикодон, фентанил, хидроморфон и метадон. Морфинът е най-често използваният опиоид за умерена до силна ракова болка.

• Епизодите на проява на ракова болка обикновено се лекуват с бързодействащи опиоиди, обикновено морфин или фентанил.
• Свързаната с рак костна болка, причинена от костни метастази, може да се лекува с лъчетерапия, бисфосфонати и деносумаб, както и обезболяващи лекарства. Бифосфонатите и деносумаб не се считат за болкоуспокояващи лекарства като цяло, но могат да забавят появата на костна болка и да предотвратят костни усложнения като фрактури. Перкутанната вертебропластика също може да намали болките в гръбначния стълб чрез стабилизиране на костите.
• Болката от компресия на гръбначния мозък, причинена от метастази, обикновено се лекува с лъчетерапия със или без стероиди, а понякога и с операция за отстраняване на тумора или стабилизиране на прешлените.
• Невропатичната болка може да бъде причинена от самото заболяване, прилаганата терапия или инфекции (като херпес зостер). Тази болка причинява неприятни усещания и може да бъде трудна за лечение. Невропатичната болка при пациенти с рак се лекува с опиоиди, както и адювантни лекарства, включително антиконвулсанти, антидепресанти и лидокаинови лепенки.
• Постоянната болка, която не се облекчава със стандартно лечение с лекарства рядко може да изисква по-инвазивни стратегии, като интратекално (лекарството се поставя в течността около гръбначния мозък ) лечение с опиоиди, бликиране на периферни нерви, невролитична блокада, стимулация на гръбначния мозък или кордотомия.
Странични ефекти на медикаментите за лечение на болката
• Страничните ефекти от болкоуспокояващите медикаменти обикновено са леки и не толкова сериозни
• Честите нежелани реакции на НСПВС включват проблеми със стомашно-чревния тракт, а парацетамолът може да бъде свързан с кожен обрив или сърбеж.
• Честите странични ефекти на опиоидните аналгетици включват запек, сънливост, гадене и повръщане. Може да се наложи да се приемат повече тенчости, за да се гарантира, че страничните продукти от опиоиди преминават през бъбреците, без да причиняват проблеми. Много от страничните ефекти на опиоидите могат да бъдат предотвратени чрез намаляване на дозата на опиоида, преминаване към друг опиоид или използване на специфични допълнителни лекарства за овладяване на страничния ефект.
• Възможните странични ефекти от лъчетерапията включват умора и дразнене на кожата около зоната на лечение. Понякога лъчетерапията може да причини временно усилване на болката

Емоционална подкрепа
• Специално обучени терапевти или психолози могат да помогнат на пациентите да се справят с емоционалните предизвикателства, свързани с рака и болката, свързана с рака.
• За специфични видове рак са на разположение местни, национални и международни групи за подкрепа на пациентите. Тези групи могат да предоставят помощ на пациентите да разберат по-добре болестта си, да им позволят да споделят опита си с други пациенти и да им помогнат да се научат как да се справят с рака.

Подобни статии