БОРБА С БОЛКАТА

Какво представлява раковата болка и колко често се среща?

Пациентите с онкологични заболявания често изпитват болка, която може да се дължи на самото заболяване, прилаганото лечение или е комбинация от двете.

Болката е особено честа в напредналите стадии на рака, засяга повече от 60% от пациентите с напреднала, метастатична или терминална болест. Раковата болка обаче е често срещано явление и в по-ранните стадии на заболяването - около една трета от пациентите, които са преминали лечение, изпитват болка. При някои видове рак се наблюдава болка и на по-ранни етапи, като рак на панкреаса и рак на главата и шията. Важно е да разберете, че колко болка усещате, не е задължително свързано с развитието на заболяването - много малък тумор, притискащ нерв, може да бъде изключително болезнен, докато много голям тумор някъде другаде може изобщо да не причини болка.

Лечението на рак, включително операция и лъчетерапия, може да причини болка. Болката също може да бъде дългосрочен страничен ефект от химиотерапията, а болката след лечението може да се появи или да се влоши месеци или години след лечението. Раковата болка може да бъде смущаваща за пациентите и техните семейства, но е наличен набор от ефективни лечения, които да осигурят облекчаване на болката за всички етапи и видове рак. Важно е да се разбере, че болката при рак може да бъде ефективно овладяна и пациентите не трябва да търпят болка.

Как се оценява болката при онкологични заболявания?
Болката при онколгичните заболявание се оценява като съществена част от лечението на рака.
Вашият лекуващ лекар може да ви зададе следния въпрос: „ Как бихте оценили най-силната болка, която сте изпитали в последните 24 часа по скалата от 0 до 10, като 0 означава – няма наличние на болка, а 10 – най-силната възможна болка.?“
Важно е да дадете точен отговор на лекувщите специалисти, за да могат те да предпишат правилното лечение. Ако ви е трудно да опишете болката с цифри, то може те да я опишете с думи : лека болка ( отговаря на 1-3 по цифровата скала); умерена болка (оговаря на 4- 6 от цифровата скала); силна болка (отговаря на 7-10 от цифровата скала).
Важно е да споделите с лекуващия лекар за всяка нова болка, която се появи.
Във всички стадии на рак, вашият медицински екип ще ви подкрепи и ще ви помогне да се справите с болката. Има много начини за управление на различни видове болка, свързана с рак. Предлаганото обезболяване ще зависи от вида и тежестта на вашата болка, както и от общото ви здравословно състояние. Изборът на лечение ще бъде обсъден с вас и вашите предпочитания ще бъдат взети под внимание.
Много важно е пациентите да участват в процеса на взимане на решение за прилаганато лечение. Този процес се нарича съвместно взимане на решение.

Вашият лекар ще се радва да отговори на всички въпроси, които имате относно лечението за облекчаване на болката. Четири прости въпроса, които могат да бъдат полезни, когато разговаряте с Вашия лекар или с някой медицински специалист, участващ във вашата грижа, са:
• Каква е причината за болката ми?
• Какви опции за обезболяване имам?
• Какви са възможните предимства и недостатъци на тези опции?
• Колко вероятно е да се проявят страничните ефекти от лечението?

Вашият лекар може да препоръча един или повече от следните подходи за овладяване на болката:
Аналгетици
Аналгетичните лекарства намаляват болката. Те се използват широко при лечението на ракова болка и са широко разделени на две категории: неопиоиди и опиоиди.
• Неопиоидните аналгетици включват парацетамол и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като аспирин, ибупрофен и диклофенак. Тези лекарства могат да се приемат като таблетки, течности, инжекции или като супозитории и обикновено се използват за овладяване на лека болка (Fallon et al., 2018).
• Опиоидните аналгетици са по-силни болкоуспокояващи и обикновено се използват при лечението на ракова болка, особено умерена или силна болка. Има няколко типа опиоиди (Fallon et al., 2018):
- Слаби опиоиди, включително кодеин, дихидрокодеин и трамадол.
- Силни опиоиди, включително морфин, метадон, оксикодон, хидроморфон, фентанил, алфентанил, бупренорфин и диаморфин. Не всички силни опиоиди са налични във всички страни.
Опиоидите обикновено се приемат през устата (например таблетки, капсули, суспензии), но ако е необходимо се прилагат и по друг начин, включително трансдермално, интравенозно, подкожно или под формата на супозитории.
Важно е да приемате вашите обезболяващи лекарства редовно и в точното време, според съветите на вашия лекар или медицинска сестра. Понякога пациентите забавят приема на обезболяващите си лекарства, докато болката не повлияе на нормалните им ежедневни дейности, но това може да доведе до несъответстващо ниво на облекчаване на болката, затова е много важно да приемете следващата доза, както е указано, а не да чакате, докато болката се върне. Честа грешка е пациентите да придобият навика да приемат лекарства за болка по време на хранене, но това може да доведе до дълги периоди между дозите лекарства, което води до непълно облекчаване на болката.

Лъчетерапия
Лъчетерапията може да намали раковата болка в някои случаи чрез свиване на тумора и облекчаване на болката, причинена от притискането на тумора към костната тъкан или гръбначния мозък. Поради това лъчетерапията често се използва за намаляване на болката, причинена от метастази в костите и компресия на гръбначния мозък поради метастази (Fallon et al., 2018).

Хирургия
При малък брой пациенти може да се използва операция за отстраняване на метастази за облекчаване на болката от компресия на гръбначния мозък, причинена от метастази (Fallon et al., 2018). Хирургичното отстраняване на метастази намалява болката чрез облекчаване на налягането, което туморът оказва върху гръбначния мозък. Може да се обмисли и стабилизиране на прешлените.

Подобни статии