ХИРУРГИЧНО

Видове хирургични интервенции

Хирургичното лечение се занимава с отстраняването на тумора и околната му тъкан. Лекарят, който извършва операцията се нарича хирург онколог. Хирургията е най-старият вид лечение на рак. Играе и ключова роля както в диагностицирането на рака, така и в откриването на това до каква степен ракът се е разпространил (процес, който се нарича стадиране). Усъвършенстването на хирургичните технологии позволява на хирурзите да постигат все по-добри резултати в работата си.
Когато хирургът трябва да направи разрез в тялото, това се нарича инвазивна хирургия. Днес се правят операции, при които разрезът в тялото е сведен до минимум (минимално инвазивна хирургия) и с тяхна помощ се отстраняват тумори, като същевременно здравата тъкан и функционалността на организма се запазват до възможно най-голяма степен.

Хирургията предлага най-добрата възможност за лекуване на много видове ракови заболявания, особено на такива, при които ракът не се е разпространил и в други части на тялото. Повечето хора с диагноза рак преминават през някакъв вид операция. Има различни видове операции, някои по- леки, други по- сериозни.
Част от целите на хирургичното лечение са:
Диагностициране на туморен процес;
Премахване на туморната формация или на част от нея;
Установяване на местоположението на тумора;
Установяване на метастази (разсейки) и дали те засягат функциите на други органи;
Възстановяване на функциите в тялото;
Облекчаване на странични реакции.

Превантивна (профилактична) операция
Превантивна или профилактична операция се прави, за да се отстрани телесна тъкан, която е възможно да се превърне в място за развитие на рака – въпреки че по време на операцията все още няма признаци за рак. Например, от дебелото черво могат да бъдат отстранени предракови полипи по време на колоноскопия.
Понякога, когато човек е наследствено предразположен, при превантивна операция се премахва целият орган, тъй като при този човек съществува много по-голям риск от развитие на рак в бъдеще. (Наследствено заболяване се предава от родител на дете.) Например, някои жени с фамилна анамнеза за рак на гърдата имат наследена промяна (мутация) в гена на рака на гърдата (BRCA1 или BRCA2). Поради това, че рискът от рак на гърдата е висок, тези жени могат да обмислят въпроса за профилактична мастектомия. Това означава, че гърдите се отстраняват, преди в тях да бъде открит рак.

Диагностична операция
Диагностичната операция често се използва, за да помогне при диагностицирането на рака. В повечето случаи, единственият начин да се разбере дали пациентът има рак и какъв е той, е чрез изваждането на парче тъкан (тъканна проба) и изследването ѝ. Този процес се нарича биопсия. Диагнозата се поставя, след като клетките от тъканната проба се изследват под микроскоп или чрез други лабораторни изследвания. Има много начини да се вземе проба от зона, за която се предполага, че може да има рак.

Стадираща операция
Тази интервенция се прави, за да се разбере до каква степен се е разпространил ракът в организма. Физическият преглед и резултатите от лабораторните и образни изследвания се използват, за да се определи клиничният стадий на рака. Но хирургичното стадиране (наречено също патологично), обикновено е по-точно за определянето на разпространението на рака.
Това са хирургичните процедури, които се извършват, за да се определи стадия на рака, например лапаротомия и лапароскопия.

Оздравителна операция
Тази интервенция обикновено се прави, когато се открие рак само в една част от тялото и е възможно всички ракови образувания да бъдат отстранени. В този случай оперативното лечение може да бъде основното лечение. То може да бъде приложено самостоятелно или заедно с други лечения като химиотерапия или лъчетерапия, преди или след операцията. Понякога лъчетерапията се прилага и по време на операцията. (Тогава тя се нарича интраоперативна лъчетерапия).

Редуктивна операция
Тя се прилага за премахване на част от рака. Това се прави, когато изваждането на целия тумор може да увреди прекалено съседните органи или тъкани. Например, може да се използва при напреднал стадий на овариален рак и при някои лимфоми. В тези случаи лекарят може да отстрани оперативно колкото може повече от тумора и останалата част да се третира с лъчетерапия, химиотерапия, или други методи.

Палиативна операция
Използва се за лечение на проблеми, причинени от рак в напреднал стадий. Палиативната операция може да коригира проблем, който причинява дискомфорт или инвалидност. Например, при някои видове тумори в коремната област, които могат да станат толкова големи, че да блокират червата. Палиативната операция може да облекчи болка, която трудна за контролиране чрез други средства. Тази операция помага за намаляване на проблемите, причинени от рака, но не лекува самия рак.

Помощна операция
Помощна интервенция се прави, за да могат пациентите да получат други видове лечение. Например, устройствата за централен венозен път, като порт-а-кат, са тънки, огъваеми тръбички, които се вкарват в голяма вена с помощта на хирургична интервенция, и се свързват с малко, подобно на цилиндър, устройство, което се поставя под кожата. В цилиндъра се поставя игла, през която се вливат лекарства и се взема кръв, без всеки път във вените да се вкарват игли.

Възстановителна операция
Този вид операция се използва за подобряване на начина, по който човек изглежда, след голяма операция за лечение на раково заболяване. Тя се използва и за възстановяване на функцията на даден орган или на част от тялото след такава операция. Например, реконструкция на гърдата след мастектомия или използването на тъканни, костни или изкуствени (метални или пластмасови) присадки след операция при рак на главата и шията.

Подобни статии