ХИРУРГИЧНО

Хирургични интервенции за диагностициране

Биопсията е процедура, с която се взема тъкан (проба) от област, в която се предполага, че може да има рак. Лекар изследва пробата под микроскоп, за да види дали в нея има ракови клетки. Някои биопсии се извършват по време на операция. При много видове биопсии парченца от тумора се изваждат чрез тънка игла или чрез огъваема тръбичка, наречена ендоскоп. Биопсиите често се извършват от хирурзи, но могат да бъдат правени и от лекари с друга специалност.

Тънкоиглена аспирационна биопсия
При тънкоиглената биопсия се използва спринцовка с много тънка игла, с помощта на която се изваждат парченца тъкан. Ако туморът не може да бъде напипан, иглата се въвежда в него с помощта на метод на образно изследване, като ултразвук или компютърна томография.

Основното предимство на този вид биопсия е, че не се налага да се реже кожата. Недостатъкът е, че в някои случаи иглата не може да вземе достатъчно количество тъкан за поставяне на точна диагноза. След това може да е необходима по-агресивен вид биопсия (такава, която използва по-големи игли или изисква разрязване на кожата).

Прободна биопсия
Този вид биопсия използва по-голяма игла, за да вземе парченце от тъканта. Иглата може да бъде насочвана с помощта на метод на образно изследване, като ултразвук или компютърна томография, ако туморът е разположен твърде дълбоко и не може да се напипа през кожата.
Предимството на тази биопсия е, че тя обикновено взема достатъчно количество тъкан, за да се разбере дали туморът е злокачествен.

Ексцизионна или инцизионна биопсия
При тези биопсии хирургът разрязва кожата, за да отстрани целия тумор (ексцизионна биопсия) или част от тумора (инцизионна биопсия). Тези процедури често се извършват с местна или локална упойка. Това означава, че се използват лекарства, за да се обезчувстви само зоната, от която ще бъде взета биопсия. Ако туморът е вътре в гърдите или корема, може да се наложи да се приложи и пълна упойка.

Ендоскопия
Ендоскопията е процедура, която използва дълга, тънка, огъваема тръбичка с малък обектив или видео камера в единия си край. Тя позволява на лекаря да види туморни образувания в дадена област и да вземе проби от тях. Ендоскопите могат да бъдат вкарани през естествените отвори на тялото, за да се разгледат проблемните области. Всяка от процедурите, посочени в таблицата, е ендоскопия, но, в зависимост от частта на тялото, която се изследва, процедурата има различно наименование.

Част на тялото Специфично име
Фаринкс фарингоскопия
Ларинкс ларингоскопия
Стомах фибро гастроскопия
Дебело черво фиброколоноскопия
Бял дроб бронхоскопия
Доуденум доуденоскопия
Шийка на матката колпоскопия
Пикочен мехур цистоскопия
Хранопровод езофагоскопия

Някои от предимствата на ендоскопията:
- Лекарят може да види тумора и да получи добра представа за това къде се намира той и какви са размерите му
- Тъканната проба може да покаже дали туморът е злокачествен
- Обикновено не е необходимо да се прави хирургичен разрез
- Лекарства, които да ви поставят в състояние на дълбок сън (пълна упойка), може да не са необходими

Ендоскопски ултразвук
Към някои ендоскопи може да бъдат прикрепени ултразвукови устройства. Това позволява на лекарите да разгледат хранопровода, трахеята и бронхите, или части на дебелото черво с помощта на звукови вълни. Близките лимфни възли и други органи също могат да бъдат прегледани. Използвайки ултразвуковите снимки като ориентир, лекарят може да вкара игла през ендоскопа и да вземе проба от тъкани, които не изглеждат нормално.

Лапароскопия, торакоскопия или медиастиноскопия
Лапароскопията прилича много на ендоскопия, но при нея се прави малък разрез в кожата на корема. Тънка тръбичка, наречена лапароскоп, се вкарва в този разрез, за да потърси зони, за които се предполага, че могат да бъдат поразени от рак. Ако такива бъдат открити, с помощта на игла, която се вкарва в лапароскопа, от тях се взема проба. При лапароскопия най-често се използва пълна упойка (дават ви се лекарства, които да ви приспят, докато се извършва операцията).
Когато тази процедура се прави, за да се разгледа гръдната област, изследването се нарича торакоскопия или медиастиноскопия. И при тези процедури се използва пълна упойка. Уредът се вкарва в тялото през малък разрез в непосредствена близост до гръдната кост или между ребрата.

Оперативно отваряне на коремната или гръдната кухина (лапаротомия или торакотомия)
Когато неинвазивните процедури не дават достатъчно информация за проблемната зона в коремната област, се прави лапаротомия, при която хирургът прави разрез, обикновено от долната част на гръдната кост до долната част на корема. Тогава разположението и големината на тумора и околните тъкани се виждат ясно и може да бъдат взети тъкани за изследване. Това е голяма хирургична операция и пациентът се поставя под пълна упойка, за да заспи и да не усеща болка. Операция от този тип може да се направи и на гръдната кухина. Тогава тя се нарича торакотомия.

Подобни статии