ЛЕКАРСТВЕНО

Разбиране на таргетна терапия

Таргетната, наричана още Целева терапия е лечение на рак, което се извършва с лекарства, но тя е различна от традиционната химиотерапия, която също използва лекарства за лечение на рак. Таргетната терапия действа, чрез насочване към специфичните за рака гени, протеини или тъканна среда, която допринася за растежа и преживяемостта на раковите клетки. Тези гени и протеини се намират в раковите клетки или в клетки, свързани с растежа им(като клетките на кръвоносните съдове).
Лекарите често използват таргетна терапия заедно с химиотерапия и други видове лечение. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) е одобрила таргетни терапии за много видове рак. Учените продължават да изпитват лекарства за нови таргетни терапии за рак.
„Целите“ на таргетнтата терапия

Полезно е да знаете как растат раковите клетки, за да разберете по-добре как действа таргетната терапия. Клетките съставляват всяка тъкан в тялото ви. Има много различни видове клетки, като кръвни клетки, мозъчни клетки и кожни клетки. Всеки тип клетки има специфична функция. Ракът започва, когато някои гени в здравите клетки се променят. Тази промяна се нарича мутация.
Гените казват на клетките как да произвеждат протеини, които поддържат клетката. Ако гените се променят, тези протеини също се променят. В резултат на това клетките започват да се делят необичайно бързо или да живеят прекалено дълго. Когато това се случи, клетките растат извън контрол и образуват тумор.
Изследователите научават, че в някои видове рак се наблюдават специфични генни промени. Така че те разработват лекарства, насочени към тези промени. Лекарствата могат:
Да блокират или изключат сигнали, които казват на раковите клетки да растат и да се делят.
Да блокират възможността на клетките да живеят по-дълго от нормалното
Да унищожат раковите клетки

Видове таргетна терапия
Има няколко вида таргетна терапия:
Моноклонални антитела. Лекарства, наречени "моноклонални антитела", блокират специфична цел от външната страна на раковите клетки и/или зоната около рака. Тези лекарства действат като щепсел, което поставяте в електрически контакт.

Моноклоналните антитела могат също да улеснят навлизането на токсични вещества директно към раковите клетки. Например, те могат да помогнат на химиотерапията и лъчевата терапия да достигнат по-добре раковите клетки. Обикновено тези лекарства се инжектират "интравенозно".

Малки молекули лекарства. „Лекарствата с малка молекула“, могат да блокират процеса, който помага на раковите клетки да се размножават и разпространяват. Тези лекарства обикновено се приемат като хапчета. Инхибиторите на ангиогенезата са пример за този тип таргетна терапия. Ангиогенезата е термин, с който се отбелязва създаването на нови кръвоносни съдове. Туморът се нуждае от нови кръвоносни съдове, за да получи допълнителни хранителни вещества, необходими за ускорения растеж. Таргетната терапия насочена срещу ангиогенезата блокира разрастването на кръвоносни съдове и по този начин принуждава туморните клетки „да гладуват”.
Лечение спрямо вида на тумора
Проучванията показват, че не всички тумори имат еднакви мишени. За това едно лекарство не може да е ефективно за всички видове тумори. Например, ген, наречен KRAS контролира растежа и разпространението на тумора. Около 40% от пациентите с рак на дебелото черво имат тази генна мутация. Когато това се случи, таргетните терапии цетуксимаб (Erbitux) и панитумумаб (Vectibix) не са ефективни. Ако имате колоректален рак, полезно е да бъдете изследвани за KRAS мутация. Това ще помогне на Вашия лекар да Ви даде най-ефективното лечение. Той също така ви предпазва от ненужни странични ефекти.
Някои лечения, наречени "туморно-агностични" или "сайт-агностични лечения", не са специфични за определен вид рак. Вместо това те се фокусират върху специфична генетична промяна и се използват за лечение на тумори навсякъде в тялото. Туморът може също да бъде тестван за други генетични промени, включително BRAF и HER2. Някои маркери все още нямат одобрени от FDA таргетни терапии, но може да има възможности в клинични проучвания, които тестват лекарства за тези промени.

Наскоро FDA одобри larotrectinib (Vitrakvi) като вид таргетна терапия, която се фокусира върху специфична генетична промяна, наречена сливане на NTRK. Този тип генетична промяна се среща в редица видове рак. Larotrectinib е одобрен за тези видове рак, които са метастатични или не могат да бъдат отстранени с операция и са се влошили с други лечения.
Вашият лекар може да нареди тестове, за да научи за гените, протеините и други фактори в тумора. Това помага да се намери най-ефективното лечение.
Много таргетни терапии предизвикват странични ефекти. Също така, те могат да бъдат скъпи. Така че, лекарите се опитват да съпоставят всеки тумор с възможно най-доброто лечение.

Примери за целеви терапии
По-долу са дадени няколко примера за насочени терапии. Попитайте Вашия медицински екип за повече информация.

Рак на гърдата. Около 20% до 25% от всички видове рак на гърдата имат твърде много протеин, наречен човешки епидермален рецептор на растежния фактор 2 (HER2). Този протеин стимулира растежа на туморните клетки. Ако ракът е HER2 положителен, има няколко целеви терапии.

Рак на дебелото черво. Колоректалните ракови заболявания често имат протеин, наречен рецептор на епидермалния растежен фактор (EGFR). Лекарствата, които блокират EGFR, могат да помогнат за спиране или забавяне на растежа на рака. Тези ракови заболявания нямат мутация в KRAS гена. Друг вариант е лекарство, което блокира съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF, изразен vedge-eff). Този протеин помага за създаването на нови кръвоносни съдове.

Рак на белия дроб. Лекарствата, които блокират протеина, наречен EGFR, могат да спрат или забавят растежа на рака на белия дроб. Това може да е по-вероятно, ако EGFR има определени мутации. Налични са и лекарства за рак на белия дроб с мутации в гените ALK и ROS. Лекарите могат също да използват инхибитори на ангиогенезата за някои белодробни ракови заболявания.

Меланомът. Около половината от меланомите имат мутация в гена BRAF. Изследователите знаят, че специфичните мутации от BRAF са добри лекарствени мишени. FDA одобри няколко инхибитора на BRAF. Тези лекарства могат да бъдат опасни, ако нямате BRAF мутация. Научете повече за насочената терапия за меланом.
Горният списък не включва всяка таргетна терапия. Изследователите изучават много нови мишени и лекарства.
Може да изглежда просто да се използва лекарство, което работи върху специфичния ви рак, но таргетната терапия е сложна и не винаги ефективна. Важно е да запомните, че:

Таргетната терапия няма да работи, ако в тумора няма „мишена”.
Наличието на „мишена” не означава винаги, че туморът ще реагира на лекарството.
Отговорът на лечението може да бъде временен.

„Мишената” може да не е толкова важна, колкото мислеха лекарите, така че лекарството може да не помогне много. Лекарството може да е ефективно вначалото, но след това да престане да работи. Накрая, таргетните лекарства могат да причинят сериозни странични ефекти. Те обикновено се различават от традиционните химиотерапевтични ефекти. Например, хората, които получават таргетна терапия често имат проблеми с кожата, косата, ноктите или очите.

Таргетната терапия е важен вид лечение на рака. Засега лекарите могат да се борят с няколко вида рак, използвайки само тези лекарства. Повечето хора се нуждаят от операция, химиотерапия, лъчева терапия или хормонална терапия. Изследователите ще продължават да разработват нови и по-добри таргетни лекарства, тъй като научават все повече за специфичните промени в раковите клетки.
Източник: Cancer.Net, 01/2019

Подобни статии