ЛЕКАРСТВЕНО

Имунотерапия

Имунотерапия
Имунотерапия, наричана още биологична терапия, е вид лечение на рак, който повишава естествените защитни сили на организма за борба с рака. Той използва вещества, направени от тялото или в лаборатория за подобряване или възстановяване на функцията на имунната система.
Имунотерапията може да работи чрез:
Спиране или забавяне на растежа на раковите клетки
Спиране на рака от други части на тялото
Подпомагане на имунната система да работи по-добре при унищожаване на раковите клетки

Има няколко вида имунотерапия, включително:
Моноклонални антитела и тумор-агностични терапии
Неспецифични имунотерапии
Терапия с онколитичен вирус
Т-клетъчна терапия
Ваксини срещу рак

Моноклонални антитела и тумор-агностични терапии
Когато имунната система на тялото открие нещо вредно, тя произвежда антитела. Антителата са протеини, които се борят с инфекцията. Моноклоналните антитела са специфичен тип терапия, направена в лаборатория. Те могат да бъдат използвани по различни начини. Например, моноклонални антитела могат да бъдат използвани като насочена терапия за блокиране на анормален протеин в ракова клетка.

Моноклоналните антитела могат също да се използват като имунотерапия. Например, някои моноклонални антитела се прикрепят към специфични протеини на раковите клетки. Това маркира клетките, така че имунната система може да намери и унищожи тези клетки.

Други видове антитела действат, чрез освобождаване на спирачките на имунната система, така, че тя може да унищожи раковите клетки. Пътищата PD-1 / PD-L1 и CTLA-4 са критични за способността на имунната система да контролира растежа на рака. Тези пътища често се наричат ​​имунни контролни точки. Много видове рак използват тези пътища, за да избягат от имунната система. Имунната система реагира на рака, като блокира тези пътища със специфични антитела, наречени инхибитори на имунната контролна точка. След като лекарствата блокират тези пътища, имунната система може да спре или забави растежа на рака.
Ето няколко примери за лекарства - инхибитори на имунната контролна точка:
Ипилимумаб (Йервой)
Ниволумаб (Opdivo)
Пембролизумаб (Keytruda)
Атезолизумаб (Tecentriq)
Авелумаб (Бавенсио)
Дурвалумаб (Imfinzi)

Провеждат се клинични изпитвания на моноклонални антитела за няколко вида рак. Докато много инхибитори на имунни контролни точки са одобрени за специфични видове рак, някои се използват за лечение на тумори навсякъде в тялото, чрез фокусиране върху специфична генетична промяна. Те се наричат ​​"туморно-агностични лечения". Например, Pembrolizumab е одобрен от FDA за лечение на метастатични тумори или тумори, които не могат да бъдат лекувани с операция. Тези тумори трябва също да имат специфични генетични промени, наречени висока микросателитна нестабилност (MSI-H) или дефицит на възстановяване на несъответствие на ДНК (dMMR). Туморните клетки, които имат MSI-H или dMMR, не възстановяват много добре увреждането на тяхната ДНК. Това означава, че те често развиват много ДНК мутации или промени в тяхната ДНК, които промени улесняват имунните клетки да откриват и атакуват тумора.

Ниволумаб е подобно лекарство, което е одобрено за лечение на метастатичен колоректален рак с MSI-H или dMMR, когато химиотерапията не действа.

Страничните ефекти от лечението с моноклонално антитяло зависят от „мишената” на лекарството. Например, страничните ефекти на моноклонални антитела, използвани за таргетна терапия, са различни от тези, използвани за имунотерапия. Страничните ефекти на инхибиторите на имунната контролна точка могат да включват странични ефекти, подобни на алергична реакция.

Неспецифични имунотерапии
Подобно на моноклоналните антитела, неспецифичните имунотерапии също помагат на имунната система да унищожи раковите клетки. Повечето неспецифични имунотерапии се дават след или заедно с други лечения от рак, като химиотерапия или лъчева терапия. Въпреки това, някои неспецифични имунотерапии могат да бъдат дадени като основно лечение на рака.

Общи неспецифични имунотерапии са:
Интерфероните. Интерфероните помагат на имунната система да се бори с рака и могат да забави растежа на раковите клетки. Един такъв интерферон, направен в лаборатория, се нарича интерферон алфа (Roferon-A [2a], Intron A [2b], Alferon [2a]). Това е най-често срещаният тип интерферон, използван при лечение на рак. Страничните ефекти от лечението с интерферон могат да включват грипоподобни симптоми, повишен риск от инфекции, обриви и изтъняване на косата.

Интерлевкини. Интерлевкините помагат на имунната система да произвежда клетки, които разрушават рака. Такъв Интерлевкин, направен в лаборатория, се нарича интерлевкин-2, IL-2 или алдеслевкин (пролейкин). Използва се за лечение на рак на бъбреците и рак на кожата, включително меланом. Честите странични ефекти на лечението с IL-2 включват повишаване на теглото и ниско кръвно налягане. Някои хора могат също да получат грипоподобни симптоми.

Терапия с онколитичен вирус
Терапията с онколитичен вирус използва генетично модифицирани вируси, за да убива раковите клетки. Лекарят инжектира вирус в тумора. Вирусът навлиза в раковите клетки и прави копия от себе си(размножава се). В резултат на това клетките се заразяват и умират. Тъй като клетките умират, те освобождават специфични вещества, наречени антигени. Това задейства имунната система на пациента да намери всички ракови клетки в тялото, които имат същите антигени. Вирусът не навлиза в здрави клетки.

През 2015 г. Американската агенция по храните и лекарствата одобри първата онколитична вирусна терапия за лечение на меланом. Вирусът, използван при лечението, се нарича талимоген лахерпарепвек (Imlygic) или T-VEC. Вирусът е генетично модифицирана версия на вируса на херпес симплекс, който причинява херпес. Лекарят може да инжектира T-VEC директно в области на меланом, които хирургът не може да отстрани. Хората получават серия от инжекции, докато няма останали области на меланома. Страничните ефекти могат да включват умора, втрисане, гадене, грипоподобни симптоми и болка на мястото на инжектиране

Учените изследват и други онколитични вируси за различни видове рак в клинични проучвания. Те също така тестват вирусите в комбинация с други лечения, като химиотерапия.

Т-клетъчна терапия
Т-клетките са имунни клетки, които се борят с инфекцията. При Т-клетъчната терапия, някои Т клетки се отстраняват от кръвта на пациента. След това клетките се променят в лаборатория, като им се добавят специфични протеини, наречени рецептори. Рецепторите позволяват на тези Т клетки да разпознават раковите клетки. Променените Т клетки се размножават в лабораторията и се връщат в тялото на пациента. Там те търсят и унищожават раковите клетки. Този тип терапия се нарича Т-клетъчна терапия на рецептора на химерен антиген (CAR).
Използването на Т-клетки за терапия с CAR е много ефективно при лечението на определени видове рак на кръвта. Изследователите все още изучават този и други начини за модифициране на Т клетките за лечение на солиден карцином.

Ваксини срещу рак
Ваксина срещу рак е друг метод, който се използва за борба с болестта на организма. Ваксината излага имунната система на антиген. Това предизвиква имунната система да разпознава и унищожава този антиген или свързани с него материали. Има 2 вида ваксини срещу рак: ваксини за превенция и ваксини за лечение.

Примерите по-горе не включват всеки тип имунотерапевтично лечение. Изследователите изучават много нови лекарства.

Въпроси към здравния екип
Говорете с лекуващия си лекар дали имунотерапията може да бъде част от Вашия план за лечение. Ако е така, помислете дали да зададете следните въпроси:

Какъв тип имунотерапия препоръчвате? Защо?
Какви са целите на това лечение?
Дали имунотерапията ще бъде единственото ми лечение? Ако не, какви други лечения ще бъдат част от моя план за лечение?
Как ще получа имунотерапевтично лечение и колко често?
Какви са възможните краткосрочни и дългосрочни странични ефекти на имунотерапията?
Как това лечение ще повлияе на ежедневието ми? Ще мога ли да работя, да упражнявам и да изпълнявам обичайните си дейности?
Какви клинични изпитвания за имунотерапия са на разположение за мен?
На кого трябва да се обръщам с въпроси или проблеми?

Изтоник: Cancer.net

Подобни статии