ЛЕКАРСТВЕНО

Имунна система, лекарства и рак

• Имунната система се състои от много различни компоненти.
- Някои действат като физически / химически бариери (кожа, роговица, стомашно-чревния тракт, пикочните пътища и репродуктивната система)
- Други произвеждат специализирани имунни клетки (лимфна система, костен мозък, далак и тимусна жлеза).
• Ролята на имунната система е да защитава организма от заплахи, включително микроорганизми (бактерии, вируси, гъби) и ракови клетки.
• След физическите / химичните бариери на тялото, следващата линия на защитата включва бели кръвни клетки (левкоцити), които атакуват микроорганизми или анормални клетки (включително ракови клетки).

- Т-клетките са бели кръвни клетки, които играят важна роля в придобития имунен отговор.
- Т клетките се активират чрез специфичен механизъм, който им позволява да разпознават, атакуват и убиват раковите клетки.
• Много видове рак вероятно са елиминирани от способността на имунната система да унищожава клетки, които разпознава като различни от нормалните, но раковите клетки могат да „надхитрят“ имунната система по различни начини.

Концепцията за имуноонкологията
• Докато химиотерапията или лекарствата, насочени директно към туморите, пряко влияят върху растежа и пролиферацията на туморните клетки, имуно-онкологичните лекарства използват естествения имунен отговор на организма и собствените защитни механизми, за да атакуват и унищожават раковите клетки.Имунотерапията не се фокусира върху тумора, а върху реакциите на имунната система, като я подсилва с точно необходимите за борбата с туморите медиатори.
По какво се различава съвременната имунотерапия от химиотерапията и таргетната терапия?
• Химиотерапията включва използването на едно или повече лекарства за унищожаване на туморните клетки въз основа на факта, че тези клетки обикновено се делят бързо; терапията има като странични ефекти увреждане и на нормалните клетки, особено тези, които също се разделят бързо, като клетки в костния мозък, космения фоликул и стомашно-чревния тракт.
• Таргетната терапия, е насочена конкретно слрещу определени части от раковата клетка, идентифицирани чрез тъканни и кръвни проби. Тези лекарства се използват за лечение на някои видове рак при определен кръг от пациенти, основавайки се на характеристиките на конкретния тумор. Като цяло се очаква тези лекарства да имат по-малко странични ефекти върху здравите клетки, отколкото химиотерапията, но страничните ефекти от таргетната терапия също могат да бъдат значителни и да зависят до голяма степен от това, към какво е насочено всяко лекарство.
• Тъй като съвременната имунотерапия блокира естествените защитни механизми на организма, които предотвратяват имунната свръхактивация, тя може да повлияе и на нормалните тъкани и да причини автоимунни странични ефекти. Те включват различни прояви в сравнение с тези, свързани с химиотерапия и таргетната терапия, и изискват различни стратегии за предотвратяването им.
Ракът и имунната система

Човешката имунна система включва лимфната система, костния мозък, далака и тимусната жлеза; заедно, те произвеждат специфични имунни клетки. Кожата, роговицата на очите, стомашно-чревния тракт, пикочните пътища и репродуктивната система, играят ролята на физически / химически бариери срещу микроорганизми като бактерии и вируси. Костният мозък и тимусната жлеза са първични лимфоидни органи, където се произвеждат и / или размножават белите кръвни клетки. Белите кръвни клетки са група от имунни клетки, които са от основно значение за ефективния имунитет.
Имунната система се състои от много различни компоненти, някои от които имат ролята на физически / химически бариери (кожа, роговица , стомашно-чревния тракт, пикочните пътища и репродуктивната система), докато други произвежадт спцифични имунни клетки (лимфната система, костния мозък, далака и тимусната жлеза)

Каква е ролята на имунната система?
Ролята на имунната система е да защитава организма от чужди или опасни външни агенти, включително микроорганизми (бактерии, вируси, гъбички) и ракови клетки. За да направи това ефективно, имунната система трябва да е в състояние да прави разлика между своите и чуждите за нея тъкани и клетки. Нормалният имунен отговор включва:
1. Разпознаване на потенциално вредни антигени.
- Те могат да произхождат от бактерии от заобикалящата среда или да представляват нормални клетки, които са мутирали и потенциално биха могли да се преобразуват в злокачествени.
2. Активиране и мобилизиране на защитни клетки и антитела.
3. Атака срещу нашественика или мутиралата клетка.
4. Прекратяване на атаката, след като заплахата бъде елиминирана.

Освен физическите / химичните бариери на организма, другата защитна линия включва белите кръвни клетки (левкоцити), които се намират в кръвта и атакуват микроорганизмите или мутиралите клетки. Има различни различни видове бели кръвни клетки, които изпълняват различни функции, вариращи от пряко атакуване и неутрализиране намикроорганизмите и бактериите или мутиралите клетки, до освобождаване на специални вещества, които засилват имунния отговор от други клетки.

Как имунната система реагира на рака?
Много ракови заболявания биват предотвратени благодарение на способността на имунната система да идентифицира и унищожава мутирали клетки, без дори да сме наясно с това. Раковите клетки обаче могат да „излъжат“ имунната система по един или повече начини, които включват:
• Раковата клетка има способността да намали експресията на туморни антигени на повърхността си, което затруднява имунната система да я идентифицира като мутирала.
• Поставяне на бариера: раковата клетка може да излъчва протеини на повърхността си, които неутралзират имунната клетка.
• Въздействие върху други клетки: раковата клетка може да повлияе на клетки, близки до нея да излъчват вещества, които потискат имунния отговор (и улесняват пролиферацията и оцеляването на раковите клетки).
Концепцията за имуно-онкологията
За разлика от терапиите за рак, които пряко влияят върху растежа и пролиферацията на туморните клетки - като химиотерапия таргетната терапия - имуно-онкологичните лекарства активират естествения имунен отговор на организма, повишавайки способността му да атакува и унищожава рака (Kamta et al ., 2017). Имуноонколигичния подход попада в две основни категории:
• Пасивна имунотерапия - която подпомага и повишава съществуващия имунен отговор на организма;такива са например чекпоинт инхибиторите
• Активна имунотерапия - която насочва имунните клетки на тялото да разпознават, атакуват и унищожават раковите клетки; примерите включват противоракови ваксини.
От тези два подхода най-успешната досега е пасивната имунотерапия.
Понастоящем двата типа чекпоинт инхибитори се употребяват:
• CTLA-4 инхибитори - CTLA-4 е специализирана молекула, която се произвежда от Т клетки в ранните етапи на тяхното активиране в лимфоидните органи, след което инхибиторът мигрира към клетъчната повърхност и деактивира Т клетките, за да предотврати прекомерен имунен отговор (и нежелан автоимунитет). По този начин CTLA-4 инхибиторите увеличават антитуморния имунен отговор (Boutros et al., 2016).
• Инхибитори на PD-1 (PD-1 / PD-L1 инхибитори) - PD-1 е специализирана молекула, която управлява активността на Т клетките в по-късен етап като отговор на раковите клетки, след като се сблъскат с тумора.
Няколко CTLA-4 инхибитори и PD-1 / PD-L1 инхибитори са одобрени за клинична употреба при различни видове рак и те и други непрекъснато се тестват в клинични изпитвания за други видове рак. Всички налични досега CTLA-4 инхибитори и PD-1 / PD-L1 инхибитори са моноклонални антитела - специализирани, таргетирани протеини, създадени в лаборатория. Всички те се прилагат чрез инжекция / венозна инфузия. Най-често те се прилагат като самостоятелно лечение, но понякога могат да се комбинират с химиотерапия или едни с други (Haanen et al., 2017).

Вид на лекарството

Примерни медикаменти

CTLA-4 инхибитори

Ipilimumab

PD-1 инхибитори (целят се в "ключалката")

Nivolumab

Pembrolizumab

PD-L1 inhibitors (целят се в "ключа")

Atezolizumab

Avelumab

Durvalumab

Комбинирана терапия

Ipilimumab + nivolumab

По какво се различава съвременната имунотерапия от химиотерапията и таргетната терапия?
Химиотерапията включва използването на едно или повече лекарства за унищожаване на туморните клетки или спиране на растежа на рака чрез инхибиране на способността на раковите клетки да се размножават. Химиотерапията е предназначена да засегне раковите клетки в по-голяма степен от нормалните клетки, тъй като раковите клетки обикновено се делят и размножават бързо; обаче тази желана „селективност“ не е перфектна, тъй като нормалните клетки също трябва да се делят и да се размножават, за да се заменят с напредване на възрастта си - и някои нормални клетки също се делят бързо, като клетките на костния мозък, клетките по лигавицата на стомашно-чревния тракт и клетките на космените фоликули. Това е причината за някои от често срещаните странични ефекти от химиотерапията, като загуба на коса, гадене и повръщане, намален брой на белите кръвни клетки (левкопения, неутропения), намален брой на червените кръвни клетки (анемия), намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения), диария. Много от тези странични ефекти отминават, след като химиотерапията приключи и нормалните клетки се възстановят. Различните видове химиотерапевтични лекарства могат да предизвикат различни диапазони от странични ефекти.
Таргетната терапия, се използва за лечение на някои видове рак при определени пациенти въз основа на молекулярни характеристики на тумора, определени чрез анализ на тъкани и кръв. Таргетната терапия, също може да причини нежелани реакции, а профилът на страничните им ефекти до голяма степен зависи от това, към което е насочено лекарството. Най-честите странични ефекти от тези лекарства са диария, проблеми с черния дроб, кожни проблеми, сърдечни проблеми и високо кръвно налягане.
Тъй като много от лекарствата за таргетна терапия са съвсем нови, все още не е известно дали те могат да предизвикат дългосрочни странични ефекти.
За разлика от химиотерапията, която директно атакува туморните клетки или таргетната терапия, която е насочена срещу определени молекули на раковите клетки, съвременната имунотерапия работи „косвено“, като активира собствената имунна система на пациента.
Тъй като имунотерапевтичните лекарства са нови, пълният спектър от техните странични ефекти все още не е известен, както и не е известно колко време след края на лечението могат да се появят.

Подобни статии