ЛЕКАРСТВЕНО

Процедура за полуаване на хормонални лекарства за домашно лечение

Процедура за получаване на лекарства
от пациенти за поддържаща перорална хормонална терапия на злокачествени заболявания

От 01.03.2011година скъпоструващите лекарства за Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, Злокачествено новообразувание на ендометриума и Злокачествено новообразувание на простата ще се финансират от Националната Здравноосигурителна Каса. Пациентите ще ги получават по нова процедура на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” с назначена терапия - лекарствени продукти от група 1С.

Какви стъпки трябва да предприемете, за да получите лекарствата си

1. Да проверите дали сте здравно осигурен.
Редовно проверявайте здравноосигурителния си статус. Изключително важно е да сте здравноосигурен, за да получавате лекарства и лечение от НЗОК. Може да направите проверка в интернет-страницата на НЗОК(www.nhif.bg), Националната Агенция за Приходите (www.nap.bg) както и в офисите на НАП.

2 . Да закупите рецептурна книжка на хронично болния.
• В случай, че все още нямате издадена рецептурна книжка, трябва да закупите такава от аптека, сключила договор с НЗОК. Вашият личен лекар може да ви насочи къде се намират тези аптеки във Вашия град.
• Книжката се попълва от Вашия личен лекар.
• Заверява се в Районната Здравноосигурителна Каса (РЗОК).

3. Да получите необходимите документи.
• В Изискванията на НЗОК за лечението на Вашето заболяване, публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства”, линк „За договорните партньори на НЗОК” – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ” (http://www.nhif.bg/web/guest/150) са описани специализираните комисии, които следва да Ви подготвят необходимите документи и изследвания, които трябва да направите.
• За целта е необходимо да посетите Вашия лекуващ лекар в лечебното заведение опоменато във изискванията, публикувани в сайта на НЗОК. След извършване на необходимите изследвания експертната комисия в лечебното заведение Ви подготвя:
• "Протокол за предписване на лекарства ,заплащани от НЗОК/РЗОК

4. Да направите заверка на протокола в РЗОК, на територията на която сте направили избор на личен лекар. Заверката на протокола става като се отиде лично в РЗОК и с представяне на лична карта. При невъзможност лично да се явите, протоколът може да се получи от съпруг(а), родител или друго изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице срещу представяне на съответен документ /лична карта/.

5. След заверка на протокола за предписване на лекарствата
• С протокола и рецептурната книжка отивате при личния си лекар или специалиста, който ще ви издаде едномесечна или тримесечна рецепта. Необходимо е да направите 2бр. копия на одобрения протокол – един за ОПЛ и един за аптеката, където ще получите медикамента. Допълнително ще получите информация в кои аптеки, сключили договор с НЗОК, ще можете да получите Вашите лекарства.
• Срокът на действие на протокола е до шест месеца.
• Въз основа на протокола Вашия личен лекар или специалист Ви издава рецептата.
• Следете срока на протокола. Един месец преди изтичането му (след като изпълните и последната рецепта по него) можете да подготвите заверката на новия протокол в РЗОК.


6. Получаване на лекарството от аптеката.

В аптеката трябва да представите:
• заверена рецептурна книжка;
• лична карта;
• оригинален протокол, копие на протокола, който остава в аптеката и при получаване на медикамента се отразяват всички назначения;
• рецепта от личния лекар или специалиста.

Рецептата трябва да бъде изпълнена в срок до 15 дни от издаването й. Ако пропуснете този срок, следва същата да се анулира от личния лекар и да се издаде нова.
За Ваша информация на интернет страницата на НЗОК можете да намерите аптеките, които са сключили договор с НЗОК за изпълнение на протоколи на режим 1С. Стъпките са както следва: Страница на НЗОК - Начало - Елекронни услуги – Търсене на договорни партньори и дейности – Аптеки – Избиране на критерии за търсене

Подобни статии