ЛЕКАРСТВЕНО

Програми за ранен достъп до лекарства

Европейската агенция по лекарствата (EMA) се ангажира да даде възможност за ранен достъп на пациентите до нови медикаменти за животозастрашаващи заболявания. Тези програми са предназначени за пациенти, които са изчерпали всички алтернативни възможности за лечение или не отговарят на критериите за включване в клинични проучвания.

Европейската агенция по лекарствата се стреми да подпомогне процеса на развитие на лекарството от ранен етап и да предложи регулаторни механизми, които да помогнат на новите медикаменти да достигнат до пациентите възможно най-рано. Програмите за ранен достъп в Европа осигуряват достъп до медикаменти преди тяхното разрешение за употреба или, когато са получили разрешение за употреба от Европейската Комисия, но все още не са реимбурсирани в съответната държава.


Още информация по темата на https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/support-early-access

Подобни статии