НАРЪЧНИЦИ НА ПАЦИЕНТА

Рак на панкреаса

Въведение

Панкреатичният рак е заболяване, при което абнормални клетки се появяват в тъканите на панкреаса. Панкреасът е орган, локализиран в корема зад стомаха. Продуцира храносмилателни ензими и инсулин. Панкреасът е съставен от две различни тъкани с различни функции: екзокринната част, която секретира ензими и разгражда протеини, мазнини и въглехидрати, ендокринна част, която секретира глюкагон и инсулин и по този начин регулира нивата на кръвната захар. В 80% от случаи рак се развива в екзокринната част, а само 20% в ендокринната. Около 75% от екзокринните тумори са локализирани в главата или шията на панкреаса, 15%-20% в тялото,  5%-10% в опашката. 

Анатомия на панкреаса. Панкреасът се разделя на три части : глава, тяло ,опашка. Намира се в коремната кухиа , зад стомаха и в съседство с тънкото черво и други органи.

Важна бележка относно други тумори.
Този наръчник за пациенти дава информация за рак на екзокринния панкреас, който е по-често срещан.Най-често срещаният рак на екзокринния панкреас се нарича още аденокарцином. Ацинарният карцином и панкреатобластомът са други видове рак на екзокринния панкреас, но те са много редки и информацията в този наръчник се отнася само за аденокарцином. Кистични тумори като интрадуктални папиломни муцинозни неоплазми не са разгледани тук.
Друг вид тумори възникват в ендокринния панкреас. Тези злокачествени заболявания са редки и се наричат невроендокринни тумори. Диагнозата и лечението на последните е различна от тези на екзокринната част и няма да бъдат разглеждани.
Колко често се среща ракът на панкреаса?
В Европа се нарежда на седмо място по честота от всички злокачествени тумори. В Европейския Съюз 11.6 мъже на 100 000 са диагностицирани с рак на панкреаса всяка година. Тази честота варира от 4.7 (Кипър) до 17.2 (Унгария), която е водещата причина за смърт на около 35 000 мъже всяка година. При жените заболяването засяга 7.1 от 100 000 и честотата варира от 2.1 (Кипър) до 11.4 (Финландия). Ракът на панкреаса при жените е причина за смърт на 35 000 жертви годишно. Относно възрастта, заболяването засяга хора на средна възраст 65 години. Поради липсата на симптоми, болестта остава дълго време незабелязана и се диагностицира късно, когато е засегнала други органи.

Какво причинява панкреатичен рак ?
Не е известно какво причинява заболяването. Повечето случаи (90%) се смятат, че не са причинени от наличието на рискови фактори, но за останалите случаи са открити такива. Рисковият фактор повишава вероятността за развиване на панкреатичен рак, но не е достатъчен или нужен, за да възникне болестта.Някои хора с наличието на рискови фактори никога няма да развият рак на панкреаса, а други, без наличието им, ще се разболеят.
Основните рискови фактори, които са индентифициран досега са :
• Гени : Някои генетични мутации са свързани със заболяването. Повечето карциноми имат соматични мутации в KRAS (85%) , p53 (50%) и p16, които са асоциирани с растежа на тумора. Други гени, които показват алтерации или мутации ,асоциирани с карцином на панкреаса, са CDKN2 (90%) и DPC4/Smad4 (50%). BRCA2 е друг ген, при който се основава фамилността за рак на гърдата и яйчниците. При някои случаи на рак на панкреаса той също взима участие.
Редки наследствени състояния като наследствен пакреатит, Пьотз – Йегерс синдром, наследствен рак на гърдата и яйчниците, Линч синдром (наследствен не полипозен колоректален рак), са асоциирани с висок риск за развитие на панкреатичен карцином. Терминът „наследствен“ се отнася за предаване на определени гени през поколенията на една фамилия. Наличието на първа линия роднина (майка,баща , брат, сестра) или на втора линия (чичо, леля , братовчед), които са болни от рак на панкреаса, увеличава риска . Установено е, че между 5% и 10% от случаите на рак на панкреаса има фамилност.
• Тютюнопушене : 25 % от пациентите са или били дълго време пушачи. Този навик има по-голям ефект, ако пациентът има фамилност или наследствен синдром.
• Възраст : Рискът се покачва с увеличаване на възрастта. Ракът на панкреаса се диагностицира между 60 и 80 годишна възраст.
• Обезитет (затлъстяване) : Има доказателства, че рискът от развитие на панкреатичен рак се покачва малко с повишаването на body mass index (BMI). BMI е измерване, което отразява тегло и ръст и служи като индикатор за затлъстяване или за тегло под нормата.
• Хроничен панкреатит : Хроничен панкреатит в продължение на няколко декади повишава риска от аденокарцином. Рискът допълнително се покачва при обезитет и тютюнопушене.
• Има асоциации между диабет и рак на панкреаса, но е по-вероятно диабетът да е ранен симптом на карцинома, а не рисков фактор
• Алкохолизмът и честият прием на червено месо се подозират за рисков фактор, но доказателствата са непоследователни.

Подобни статии