НАРЪЧНИЦИ НА ПАЦИЕНТА

Рак на пикочния мехур

Въведение

Ракът на пикочния мехур е рак, който започва в клетките на пикочния мехур. Това ръководство се фокусира върху рак, който се появява в клетките на лигавицата на пикочния мехур, наречен преходно-клетъчен карцином. Други видове рак на пикочния мехур също съществуват, но не се обсъждат в това ръководство.

Диагноза
• Чести симптоми на рак на пикочния мехур са проблеми с уринирането, кръв в урината, болка и невъзможност за отделяне на урина. Тези симптоми обаче не са специфични за рака на пикочния мехур и могат да се появят и при много други състояния, които не са свързани с рака. За да се потвърди наличието на рак на пикочния мехур, се извършва изследване, наречено цистоскопия, за да се провери вътрешността на пикочния мехур и уретрата за наличие на тумори.

• Има специфични тестове, които помагат при диагностицирането и оценката на разпространението на болестта. Диагнозата може да бъде потвърдена само чрез хистопатологично изследване, при което в лаборатория се изследват проби от тъкан от тумора. Това разкрива специфични характеристики на тумора и се използва за определяне на вида на рака на пикочния мехур. 

Лечение според разпространението на болестта (класифицирано на етапи):

Туморът не е навлязъл в съдеинителната тъкан на мускула на пикочния мехур и е ограничен до лигавицата ( Стадий 0а;Стадий 0is;Стадий I) – мускулно не-инвазивен рак на пикочния мехур
• При всички пациенти туморът се премахва чрез трансуретрална резекция. Ако целият тумор бъде премахнат това може да доведе до напълно излекуване .
• Понякога се прилага адювантна терапия, като например химиотерапия или имунотерапия, като се въвеждат медикаментите директно в пикочния мехур.
• Ако тези терапии са неуспешни остраняването на пикочния мехур е вариант
Мускулно инвазивен рак на пикочния мехур ( етап II и етап III) – в този случай туморът се е разпространил в мускулния слой на пикочния мехур или е достигнал околните тъкани.
• Препоръчителното лечение е радикално отстраняване на пикочния мехур , вкл. пълно или частично отстраняване на някои от съседните органи.
• Преди операцията се препоръчва химиотерапия или лъчетерапия. Ако пациентът откаже операция или не е подходящ за такава може да се приложи самостоятелно лъчетерапия, трансуретрална резекция или комбинация на трансуретрална резекция с лъчетерапия и химиотерапия.
Напреднало и метатстатично заболяване ( стадий IV) представлява тумор, който е преминал от пикочния мехур в стената на таза и корема и се е разпространил в по-отдалечени органи.
• В този стадий на заболяването се предпочита химиотерапията като лечение, но вероятността тя да доведе до излекуване е малка. При някои пациенти операция или лъчетерапия е възможно да имат ефект.
• Лъчетерапията може да облекчи болката и да помогне за намаляване на кървенето.
Лечение на рецидив:
• Показана е химиотерапия с лекарството винфлунин (vinflunine) плюс най-добрата поддържаща грижа.
• В случай на неуспех се предлага химиотерапия, базирана на таксан(taxane) или платина.
• Пациентите също се насърчават да участват в клинични изпитвания.
Последващи действия

Различни тестове могат да се извършват по време на планирани посещения, в зависимост от етапа и риск от рецидив. При мускулно неинвазивен рак тези посещения трябва да се провеждат на всеки 3-6 месеца през първите 2 години и на всеки 6 до 12 месеца след това (или катко са определени медицинския екип).

Каква е честотата на разпространение на рака на пикочния мехур?

Ракът на пикочния мехур е рак, който се образува в тъканите на пикочния мехур.
Най-честият вид рак на пикочния мехур (90%) е преходно-клетъчният карцином *. Този вид рак започва в клетки, които обикновено образуват вътрешната лигавица на пикочния мехур, наричана още преходен епител  Други видове рак на пикочния мехур включват плоскоклетъчен карцином *, който започва в тънките плоски клетки в лигавицата на пикочния мехур и аденокарцином *, рак, който започва в клетки в лигавицата на пикочния мехур, които отделят слуз. Съществуват и други редки форми на рак на пикочния мехур. Това ръководство се отнася до преходния клетъчен карцином.

*анатомия на мъжка (в ляво) и женска (в дясно) пикочна система.

През 2012 г. е изчислено, че приблизително 151 297 пациенти са диагностицирани с рак на пикочния мехур в Европа. Ракът на пикочния мехур е петият най-често срещан рак в Европа.
Ракът на пикочния мехур е приблизително пет пъти по-често срещан  при мъжете, отколкото при жените. Смята се, че 17,7 от 100 000 мъже и 3,5 от 100 000 жени са развили рак на пикочния мехур през 2012 г. От всички видове рак, ракът на пикочния мехур е четвъртият най-често срещан рак при мъжете и 13-ият най-често срещан рак в света.
В държавите от Европейския съюз вероятността човек да развие рак на пикочния мехур в даден момент от живота си е между 1,5 и 2,5%. За мъжете, живеещи във Фландрия (Белгия), Малта, Испания и Италия, процентът е малко по-висок: между 3,1 и 4,2%. При жените, живеещи в Европа рискът да развият рак на пикочния мехур е по-малко от 1%.
Рискът от развитие на рак на пикочния мехур нараства с възрастта: като цяло 70% от пациентите, които развиват рак на пикочния мехур, проявяват симптоми след 65-годишна възраст.

Какви са причините за рак на пикочния мехур?

Не е напълно ясно какви са причините за рака на пикочния мехур. Установени са редица рискови фактори, но има случаи на заболяването, при които не се установява нито един от тях. Рисковият фактор увеличава вероятността за развитие на рак, но сам по себе си той не е причина за това.
Основните рискови фактори за рак на пикочния мехур са:

 • Възраст: ракът на пикочния мехур се среща най-често при възрастни хора. Като цяло 70% от пациентите, развиващи рак на пикочния мехур, се диагностицират след 65-годишна възраст.

•  Минало заболяване от рак на пикочния мехур

• Тютюнопушене: то е основният рисков фактор за рак на пикочния мехур. Преустановяването на тютюнопушенето за повече от 4 години води до намаляване на риска от развитие на рак на пикочния мехур.

 • Установени са редица химикали, които могат да причинят рак на пикочния мехур:
- Анилинови багрила: химикали, които присъстват в цветните тъкани.
- Циклофосфамид: химиотерапевтично * лекарство, използвано за лечение на рак.
  - Ароматни амини: излагането на тези химикали може да се прояви в различни професии, като например при производството на бои, кожени изделия, в  автомобилната промишленост, при производство на метали, хартия и каучукови изделия , но също и сред шофьорите на камиони, служители в химическо чистене, зъботехници и фризьори. Рискът се повишава едва след излагане на тези химикали за повече от 30 г.
- Арсен: в района на Тайван, където водата съдържа високи нива на арсен, има повишен риск от рак на пикочния мехур.
- Aristolochia fangchi: това е китайска билка, използвана в някои хранителни добавки и билкови лекарства. Повишен риск от рак на пикочния мехур е установен при хора, които са използвали хранителна добавка, в която тази билка е била добавена погрешка.

• Облъчване: излагането на йонизиращо облъчване * в областта на пикочния мехур, например по време на лъчетерапия за рак на простатата *, се смята, че увеличава риска от рак на пикочния мехур.

• Някои рискови фактори са особено важни за специфичен вид рак на пикочния мехур, а именно, плоскоклетъчния карцином *. Този тумор се причинява от хронично дразнене или възпаление на пикочния мехур. В западните страни основните рискови фактори за плоскоклетъчен карцином включват лошо функциониращ пикочен мехур, поставяне на катетър за по-продължителен период, камъни в пикочния мехур и хронична инфекция на пикочния мехур. В Африка и Близкия изток важен рисков фактор за развитие на плоскоклетъчен карцином е  инфекция със специфична бактерия Schistosoma, микроб, който е често срещан в тези региони.

• Диабет : при хората с диабет тип 2 се наблюдава повишен риск от развитие на рак на пикочния мехур.

Предполага се, че други фактори са свързани с повишен риск от рак на пикочния мехур, но доказателствата са недостатъчни:

     • Кафе, изкуствени подсладители и алкохол: няма ясни доказателства, че консумацията им създава риск за развитие на рак на пикочния мехур.
     • Вода от чешмата с високи нива на трихалометани: група химикали, които са вторичен продукт на хлорирането на питейната вода. Някои изследвания показват, че продължителното консумиране на чешмяна вода може да увеличи риска от рак на пикочния мехур, но доказателствата са недостатъчни.
     • Гени: като цяло наличието на член на семейството с рак на пикочния мехур носи леко повишен риск от развитие на болестта. Ракът на пикочния мехур в резултат на наследствен дефектен ген * е много рядък.
     • Телесно тегло: едно проучване показва, че наднорменото тегло е свързано с по-висок риск от рак на пикочния мехур, но други проучвания не потвърждават това.
Предполага се , че някои фактори могат да допринесат за предотвратяване на  развитието на рак на пикочния мехур, но не са налице ясни доказателства за това.

     • Прием на течности: предполага се, че консумацията на  много течности може да намали риска от развитие на рак на пикочния мехур при мъжете, но съществуват несъответствия между проучванията.
     • Плодове и зеленчуци: приема се, че консумацията на плодове и зеленчуци има защитен ефект срещу рак на пикочния мехур.

Подобни статии

Рак на панкреаса

Рак на тестисите