НАРЪЧНИЦИ НА ПАЦИЕНТА

Рак на жлъчните пътища

Въведение

• Ракът на жлъчните пътища включва туморите на жлъчния проток, жлъчния мехур и ампулата на жлъчните пътища.
• Ракът на жлъчния проток се нарича холангиокарцином и се класифицира в зависимост от това в коя част на жлъчния проток се намира.
• Интрахепатален – засяга жлъчния проток който се намира в черния дроб
• Хилусен -ракът се намира при съединяването на левия и десния проток
• Екстрахепатален – засяга жлъчния проток извън черния дроб
• Ракът на жлъчния мехур произлиза от клетките на жлъчния мехур
• Ампуларния карцином произлиза от ампула Фатери, което представлява мястото където панкреатичния и жлъчния проток се съединяват и навлизат в дванадесетопръстника.
• Ракът на жлъчните пътища е рядък и се наблюдава под 1% от всички онкологични заболявания при хората. Има някои рискови фактори за разболяване, но точните причини не са ясни и заболяването често няма симптоми в раните стадии.

Диагноза на ракът на жлъчните пътища
• Диагнозата се базира на клиничното изследване на корема, образни изследвания като ехография, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и скенер и биопсия.
• Могат да се проведат и други изследвания за определяне на напредването на заболяването. Пример за това са назначаване на ЯМР за оглеждане на коремната кухина, изследване на лимфни възли с ехография и др.
• Стадирането на ракът на жлъчните пътища се извършва според туморния размер, засягането на лимфни възли и разпространението му в черния дроб, белия дроб или други органи в тялото. Тази информация се използва за избор на най-добро лечение.

Опции за лечение на ракът на жлъчните пътища
• Лечението на ракът на жлъчните пътища се определя от размера, локализацията и стадия на тумора.
• Пациентите трябва да бъдат напълно информирани за различните опции и да участват в зимането на решение.

Хирургия
• Потенциално излекуване с операция се предоставая само на пациенти със заболяване в ранен стадий (локализирано заболяване) и то тогава когато има добър шанс за пълна резекция. Хирургията зависи от типа на ракът:
• Операция на интрахепатален холангиокарцином включва отсраняване на части от черния дроб, както и околни лимфни възли.
• Операция на хилусен карцином (точно на границата с черния дроб) включва премахването на засегнатитя участък от жлъчния проток, общия жлъчен проток, част от черния дроб, жлъчния мехур, околни лимфни възли.
• Операция на екстрахепатален холангиокарцином включва отсраняването на засегнатия проток, околни лимфни възли, част от панкреаса и част от дванадесетопръстника (дуоденума).
• Операцията на жлъчния мехур може да включва само отсраняване на жлъчния мехур (ако туморът е разположен повърхностно) или мехура заедно с част от черния дроб и околни лимфни възли ако туморът е инфилтрирал по-дълбоко в стената.
• Операцията на ампуларната част на жлъчния проток включва премавхане на част от панкреаса, част от дуоденума, жлъчния мехур и част от жлъчния проток.
• Други видове хирургични интервенции, които нямат за цел да излекуват пациента се прилагат при пациенти с нерезектабилен холангиокарцином с цел облекчаване на симптомите. Пример за такава процедура е когато тумора запушва жлъчния канал и се изгражда хирургично байпас, които заобикаля блокадата.

Химиотерапия
• След операцията повечето пациенти се насочват за адювантна химиотерапия с лекарство наречено capecitabine за да се понижи риска от рецидив, стига да има добро възстановяване от операцията.
• Пациенти с нерезектабилен карцином се лекуват с химиотерапия. Пациенти в добро общо състояние обикновено получават комбинация от cisplatin и gemcitabine. Пациенти в по-лошо състояние им се предлага мнотерапия с gemcitabine, fluorouracil или capecitabine.

Лъчетерапия и радиоемболизация
• Лъчетерапия и радиоемболизация могат да се имат предвид при определени пациенти в някои региони. Има минимални доказателства за ефективност поради което не се използва в Европа извън клинични проучвания.
Контролни прегледи
• Графика на контролните прегледи варира между различните региони и практики. Типичните контролни прегледи след излекуване чрез операция включват клинично изследване, кръвни изследвания и скенер на гръден кош, корем и таз.
• Лечението може да окаже дълготраен страничен ефект след приключването му, които може да трае дори години.
• Подкрепящи групи могат да помогнат на пациенти и семействата им да разберат заболяването и да се научат как да се справят с вскички аспекти на заболяването, от диагнозата до късните физически и емоционални странични ефекти.

Билиарният тракт е част от храносмилателната система и включва жлъчните протоци и жлъчния мехур.
Жлъчния мехур е малка торбичка с формата на круша, която се намира в горната част на корема и функцията и е да събира жлъчна течност, която се синтезира от черния дроб. Жлъчната течност помага в храносмилането и се секретира повреме на хранене.

Билиарните протоци са тръби, които транспортират жлъчката от черния дроб и жлъчния мехур в тънкото черво. Левия и десния билиарен проток започват от черния дроб и се сливат извън него формирайки общия жлъчен проток. Последния дава клон към жлъчния мехур. След това той продължава като преминава зад панкреаса и се слива с панкреатичния проток в участък наречена ампула Фатери, която се намира непосредствено преди да се отвори общия проток в дванадесетопръстника.

Какво представлява билиарният рак?
Билиарният рак представлява злокачествено онкологично заболяване, което произлиза от клетките на жлъчните пътища (жлъчния проток, жлъчния мехур и ампула Фатери).
Билиарния карцином се класифицира според произхода на тумора в билиарния тракт.

Какво е холангиокарцином?
Холангиокарцином е медицински термин отнасящ се за рак произлизащ от жлъчните пътища. Холангиокарциномът се класифицира съгласно това, от каква част на жлъчната система произлиза:
• Интрахепаталния холангиокарцином произлиза от жлъчните пътища в черния дроб и се отнася за 10 до 20% от случаите.
• Хилусен холангиокарцином произлиза непосредствено извън черния дроб, на мястото където левия и десния проток се сливат – това е най-често срещания вид и се отнася за около 50% от всички холангиокарциноми.
• Екстрахепатален холангиокарцином произлиза извън черния дроб по хода на жлъчния проток включително и панкреасната част и се отнася за около 30%-40% от случаите.

Какво е рак на жлъчния мехур?

Ракът на жлъчния мехур произлиза от съответния орган и обикновено е аденокарцином, което означава че произлиза от жлезните клетки постилащи жлъчния мехур.

Какво е ампуларен карцином?
АМпуларния карцином произлиза в учатъка където жлъчния и панкеатичния проток се съединяват. Самото съединение се нарича ампула на Фатер.

Подобни статии