Персонализирана медицина

Персонализиран подход в лечението на рака означава да се осигури оптимално лечение на пациентите според индивидуалния случай (включително тяхната генетика) и молекулярните характеристики на техните тумори.Това е ключова тема на ESMO през 2013 г. Всъщност това е ключова тема за онколозите като цяло и във всички аспекти на медицината. Интегрирането на научните изследвания и иновациите, насочени към персонализирани грижи, също е цел на програмата на Европейския съюз за финансиране на науката „Хоризонт 2020“

Някои факти за персонализираната медицина при лечението на рак
Ракът като световен проблем. Въпреки напредъка в диагностиката и лечението през последните 20 години ракът все още е втората водеща причина за смъртност.

Обща дефиниция
Персонализираната медицина се разглежда като бъдещето в лечението на рака: медицината, която цели да даде на пациентите най-доброто лечение според личната им медицинска история, физиологичния им статус и характеристиките на техните тумори.

Настоящ подход към разбирането на рака
Доскоро изследователи и клиницисти смятаха, че всички ракови заболявания, които имат сходен произход са биологично сходни и заболяванията се класифицираха въз основа на клетъчния тип (определя се чрез изследване с микроскоп), размер и наличие / липса на тумори или отдалечени метастази, както и други характеристики, за които може да даде информация изследването на проба от туморите.
Хирургията е била и все още се смята за крайъгълен камък в лечението на рака, наред с химиотерапията и лъчетерапията. Тези видове лечение могат да имат недостатъци или странични ефекти, тъй като, атакувайки и унищожавайки раковите клетки, могат да атакуват и здрави такива.
Въпреки, че все още старите диагностични параметри са водещи при определянето на лечението на рака, в последните години разбирането за същността му съществено се променя.

Какво представлява таргетната терапия?

Лекарства, които са насочени към определени гени и протеини, които се намират в раковите клетки и се прилагат при определени групи пациенти, за да атакуват туморите.

Какво трябва да знаят пациентите
Важна информация за заболяването и спецификите му може да се научи като бъдат направени редица тестове, чрез вземане на проби от тъкани и кръв. Въпреки, че може да изглежда, че подробните тестове, които се правят на тумора забавят лечението, те са от съществено значение за определяне на подходящото лечение.
Времето, което е необходимо за изследване на взетите проби, зависи от вида на рака и стадия на заболяването. Биологичните проби наистина могат да бъдат много полезни в началните фази на заболяването; обаче е много важно пациентите да знаят, че те могат да бъдат също толкова полезни в случай, че ракът рецидивира и тогава може да се наложи отново да бъдат взимани биологични проби.
Пациентите трябва да знаят, че персонализираните медикаменти се създават на основата тестване в лаборатории за молекулярна диагностика и следователно може да не са налични във всички медицински центрове.
Много важно е доверието между пациентите и лекарите, а холистичния подход трябва да отчита не само биологичните характеристики на тумора, но и физиологичния и психологически статус на пациентите.

Персонализираната медицина може да бъде описана като:
„Правилното лекарство за точния пациент в точното време“

През 2012 г. в Европейския съюз (ЕС) с рак са били новодиагностицирани 2,6 милиона души.
Въпреки че ранното откриване и съвременното лечение спасяват много животи, ракът все още е втората по честота причина за смъртност и е отговорен за смъртта на 1,3 милиона в ЕС годишно. При застаряването на населението тежестта на рака в ЕС се очаква да продължи да нараства до 3,2 милиона нови диагнози и 1,7 милиона смъртни случаи от рак през 2030 г.
През последните години станахме свидетели на много постижения в лечението на по-голямата част от туморите, което позволява увеличаване на процента на оцеляване и подобряване на качеството на живот. Постигнат беше напредък в терапията за рака на белите дробове, рака на гърдата и рака на дебелото черво, които са туморите с най-голяма честота, но напредъкът е постигнат и при по-редки тумори.
Персонализираната медицина обикновено се разглежда като отклонение от подхода „един-единствен за всички“ към този, при който здравеопазването се основава на биологичните характеристики на индивида в специфичен социално-културен и екологичен контекст.

Какво представлява персонализираната медицина?
Персонализираната медицина идва от резултатите от изследователските усилия през последните 20 до 30 години, за да се разбере сложността на рака. Не само между различните типове тумори и органи, но и във всеки тумор има огромна хетерогенност. В резултат на това подходът за осигуряване на един и същ вид терапия на едни и същи пациенти, само защото техните тумори възникват в един и същ орган - гърда, бял дроб, простата или каквото и да е - като цяло ще бъде ефективен, но за съжаление не работи за всички.

Това, което стана известно през последните пет до десет години е, че можем да диференцираме при даден тип тумори различни групи пациенти, при които някои молекулни аспекти, някои биомаркери или някои генетични изменения се различават. Например, идентифицирана е подгрупа пациенти с рак на гърдата, които имат усилване и свръхекспресия на гена HER2 и за тези пациенти има терапии, които са ефективни. Това обаче е само първата стъпка в търсенето на персонализирана медицина.
И така, целта на персонализираната медицина е да се разбере по-добре биологията и патологията на тумора на всеки отделен пациент.

Каква е целта на персонализираната медицина?
Целта на персонализираната медицина е ясно да направи терапията по-ефективна за пациентите. Много, много малка стъпка в процеса е да се опитаме да идентифицираме за всеки пациент основния молекулен двигател на техния тумор. Трябва да разберем, че пациентите се различават помежду си, въпреки че може да имат същия тип рак; например всяка пациентка с рак на гърдата или рак на червата ще има уникален тумор. Това е съвсем ново знание, така че това, което се опитваме да направим сега в медицинската общност, е да идентифицираме за всеки пациент неговия тип заболяване и след това да дадем лекарството, което ще работи най-добре.

Персонализиране на лечението на онкологичните заболявания: историята
В продължени на години туморите биват класифицирани според техния произход и се използва класификационна система, наречена „TNM“, където T означава тумор, N означава лимфни възли и M означава метасази.
В продължение на най-малко три десетилетия персоналиазцията в онкологията се основава на тази класификация физическото състояние на пациента и дори сега те представляват основните елементи за решенията за лечение. Химиотерапията, хирургията и лъчетерапията навремето бяха единствените възможности за лечение на рак. Въпреки че тези лечения все още се използват, онколозите знаят, че някои пациенти реагират по-добре на определени лекарства, отколкото на други и че не винаги е показан хирургически подход.
През последните години изследователите са изследвали хиляди и хиляди проби от всички видове тумори. Те откриват, че туморите, получени от едно и също място на тялото, могат да се различават по много начини.
Първо, има хистология . Патологът е в състояние да различи различни подтипове на рак с микроскоп. Когато пациента е диагностициран с рак, той / тя ще се подложи на биопсия или аспирация с фина игла. При някои типове тумори изваждането или отстраняване на първичния тумор също позволява вземане на проби за изследване на тъканите.
Някои клетки от тумора, които са били отстранени, ще бъдат взети и анализирани.
Този преглед позволява на патолога да потвърди диагнозата , но чрез конкретни оцветявания на тъканната проба патологът също е в състояние да предостави на клиницистите много допълнителна информация, като хистологичната характеристика на тумора, неговата чувствителност към хормони и степента му на диференциация.
Например, при лечението на рак на белия дроб хистологията предоставя много полезни инструменти за определяне на най-доброто лекарство за лечение на пациента. Клиничните проучвания показват, че за пациент с белодробен аденокарцином може да има по-голям шанс за отговор, ако лекарствата пеметрексед или бевацизумаб се добавят към химиотерапията, докато за пациент с плоскоклетъчен белодробен рак би било по-полезно да се добавят гемцитабин или винорелбин. Тази информация е полезен инструмент в първата стъпка от процеса на персонализация на лечението.

Персонализацията изисква хуманизация на медицината
Все още няма окончателното решение за всички видове рак, но е много важно пациентите и организациите на пациентите да разберат няколко проблема. На първо място, персонализацията изисква хуманизация на медицината.
Персонализацията започва с индивидуални взаимоотношения и подход от страна на лекаря и медицинския екип, които се грижат за пациента.
Персонализацията зависи също от мултидисциплинарния подход; имаме нужда от редица експерти: медицински онколог, хирург и патолог.
Не се нуждаем само от доклада на патолога, а трябва да има взаимодействие с всички професионалисти, включително медицински сестри, които се занимават с пациента.
Нашите усилия в ESMO са да предоставим това широко знание на широката общественост, на медицинските онколози и на общността на лекарите, участващи в лечението на рака

Новата ера:откирване на ДНК
Всичко за нашите тела е записано в нашата ДНК („дезоксирибонуклеинова киселина“), която образува гените в нашите хромозоми. Сега разбираме, че някои гени допринасят значително за това да ни правят устойчиви на болести, докато други гени може да ни направят по-податливи на специфични заболявания.
Човешкият генетичен код често е ключът към здравето и болестта.
Ракът е резултат от увреждане на нашите гени.
Например, ако се предполага, че ген за растеж е изключен, при рак той е включен.Клетките, които трябва да са в покой, започват да се делят и се развиват тумори. Тези увредени гени за растеж се наричат "онкогени".

Уврежаднето може да настъпи по три причини.
· Първо, може да се родим с дефектен ген, като гена на рака на гърдата BRCA.
· Второ, излагането на токсини в нашата среда, като цигарен дим, може да повреди нашите гени.
· И накрая, гените могат просто да се износят, което отчасти обяснява увеличаването на заболеваемостта от рак с напредване на възрастта.

Сега нещата се променят и напредъкът в технологиите и резултатите от проекта за човешкия геном дават възможност на изследователите да идентифицират молекулните характеристики на всеки един тумор. Изследователите са открили, че има широка хетерогенност сред очевидно подобни тумори.
Гените играят основна роля при рака. Всеки човек има около 25 000 гена, които се съхраняват в ядрото, жизненоважния център на всяка клетка. В ядрото има ДНК.
ДНК е двойноверижна молекула, оформена в двойна спирала. ДНК се образува от двойки бази, обозначени с четири букви: A, T, C и G. Последователността на буквите, затворени в гена, изпраща специфично съобщение чрез РНК („рибонуклеинова киселина“) с инструкциите как да се изгради конкретен протеин. Ако съобщението е ясно и правилно, протеинът ще бъде правилен. Ако се случи промяна в гена, инструкциите ще бъдат грешни и следователно съобщението няма да бъде доставено правилно.
Едно от основните открития през последното десетилетие е идентифицирането на някои специфични изменения, които са в състояние да променят сигнала в туморната клетка и да създадат явление, наречено „пристрастяване“. Това явление означава, че туморът може да оцелее и да се възпроизведе, главно защото това изменение е налице. Тези промени могат да бъдат от различен тип. По-голямата част от тях са генни мутации, транслокации и амплификации.
Следователно е интуитивно, че даването на лекарство, насочено към тези специфични изменения, е от основно значение в борбата срещу войната срещу рака. Това е биологичната основа на персонализираната медицина.
Ако обясним накратко, това означава, че трябва да анализираме дълбоко всеки тумор на всеки пациент, за да идентифицираме онези генетични характеристики, които правят тумора способен да оцелява. В резултат на това можем да изберем подходящите лекарства, за да се насочим към специфичните промени. Най-ясните примери за този процес са при меланом, рак на белия дроб и рак на гърдата.
За съжаление, онкогенната зависимост не е единственият процес, лежащ в основата на канцерогенезата и растежа на тумора. Туморната среда и така наречените „епигенетични“ изменения играят важна роля за превръщането на борбата срещу рака в още по-голямо предизвикателство. Въпреки огромния скорошен напредък, не е установена конкретна промяна при всички видове рак. Надеждата е, че възможността за изучаване на пълния геном - което означава всеки ген - ще ни даде нова представа и следователно нови лекарства за нашите пациенти.

Важно е също да се обясни нещо повече за фамилния рак. В ДНК на някои индивиди може да присъства "зародишна" мутация. Това означава, че определена мутация дава вероятност този човек да развие определен вид рак по време на живота си. Например, BRCA е мутация, която предразполага към рак на гърдата или рак на яйчниците. Жена с мутация на гена BRCA може да я предаде на своите потомци, така че нейните дъщери и следващите поколения могат да наследят тази предразположеност.

Персонализирана медицина и патология

Ще се отдели ли молекулярната патология от патологията?
Трябва да се даде име на даден тумор, а патологът е професионалистът, който дава име на туморите. Разнообразието от ракови заболявания е широко; когато казваме „саркома“, „карцином“ или „лимфом“, ние всъщност не казваме нищо, защото има стотици и стотици заболявания в тези категории, които трябва да бъдат разпознати. А причината за признаването им е точно свързана с персонализацията.
Биологията на рака е много сложна и признаваме, че в миналото сме били много наивни. Винаги сме мислили, че проблемът е как гените се променят в раковата клетка, но всъщност тя е още по-сложна от това и включва начина, по който гените насочват как се четат; информационният поток, който идва от гените до получаването на техните протеини, е също толкова важен, колкото и аномалиите на генома.
Изследването на туморите понякога се оказва трудно, тъй като лекарите се нуждаят от проба, тъкан от тумора, за да го изследват, а пациентите имат своите притеснения и съображения свързани със защитата на данните и достъпа до тези проби. Ето защо Стефани Валон от Европейската женска организация за борба с рака на белия дроб, смята, че комуничкаицята между лекаря и пациента е много важна и трябва да бъде точна и ясна, за да може да се помогне на пациентите да оъсъзнаят и разберат конкретната ситуация.Всичко това може да помогне на пациентите при взимане на решение от носно лечението, но в същото време те ще могат да разберат, че не всеки пациент е подходящ за съответната таргетна терапия.

Напредък към персонализирана медицина.
• Различните типове тумори все повече се разделят на много малки подгрупи, носещи рядка мутация.
• Повечето нови лекарства са насочени към тези редки случаи.
• Клиничните изпитвания тестват използването на високопроизводителни молекулярни технологии в контекста на персонализирана медицина за рак.
• Има все по-голям брой нови техники за оптимизиране на геномното изследване, включително виртуалната клетъчна програма, която предвижда тестване на част от тумора в лабораторията, за да се имитира какво би се случило в човешкото тяло (например чувствителност към лекарства).
• Клиничните изследвания днес се фокусират върху идентифицирането на целта на ниво пациент.

Химиотерапия

В миналото най-важната част от лечението на много ракови заболявания беше химиотерапията, поради системния характер на по-голямата част от заболяването и потенциала на злокачествените клетки да се разпространят в други части на тялото в началото на заболяването.
Днес, в ерата на таргетната терапия, химиотерапията все още остава крайъгълен камък на лечението на повечето злокачествени заболявания.
Механизмът, който е в основата на химиотерапията, се основава на убиване на клетките, които се делят бързо. Бързото клетъчно делене е едно от основните свойства на повечето ракови клетки. За съжаление химиотерапията вреди и на здрави клетки, които се делят бързо при нормални обстоятелства: клетки в костния мозък, храносмилателния тракт и космените фоликули. Този ефект върху здравите клетки води до най-честите странични ефекти от химиотерапията: намалено производство на кръвни клетки, което води до увреждане на имунната система, мукозит (възпаление на лигавицата на храносмилателния тракт) и алопеция (косопад).
Химиотерапията въздейства на цялото тяло, докато хирургията и лъчетерапията(действат като локални лечения) имат ефект върху раковите клетки в специфични области на тялото. Химиотерапията оказва въздействие и върху ракови клетки, които са метастазирали или се разпространили в други части на тялото, далеч от първичния участък на първоначалния тумор. Ефектът от химиотерапията върху цялото тяло също е много важен след операцията.
Различните химиотерапевтични лекарства могат да се прилагат самостоятелно или в комбинация с други хииотерапевтични лекарства.
Дали химиотерапията работи при кокретния пациент лекаря ще разбере чрез провеждане на различни кръвни и образни тестове.Липсата на странични ефекти от лечението все още не означава, че медикментът действа.
Ако химиотерапията има неселективен ефект, е възможно да се адаптира лечението в много случаи, като се използват специфични биомаркери. Биомаркерите помагат на лекарите да знаят повече за тумора на отделен човек, което им позволява да вземат по-добри решения. Това е първата стъпка в персонализираната медицина. Биомаркерите могат също да бъдат полезни инструменти за наблюдение на отговора на лечението и за откриване на рецидиви или прогресия.
За да персонализират химиотерапията, лекарите могат да използват генетични биомаркери, които са или специфични генетични изменения, изразени в туморни клетки, или протеинови промени, които присъстват в туморната тъкан, или разкрити, когато се анализират кръвните изследвания. Наличието на биомаркер може да предскаже резултата от лечебната стратегия. Постоянно се откриват нови биомаркери и генетични профили. Някои примери за биомаркери, които могат да предскажат резултатите от химиотерапията, са ERCC1 за цисплатин, тимидилат синтаза за пеметрексед, HER2 за антрациклини и др. Например, ниското ниво на ERCC1 в тумор прогнозира добър резултат от използването на цисплатин.
Също така си струва да се спомене, че всеки тумор е различен. Няма два тумора еднакви, както всеки индивид е различен.Това означава, че и отговорът на лечението ще е различен.

Лъчетерапия

Радиацията и радиоактивността са открити преди повече от 100 години. Оттогава напредъкът в технологиите и по-доброто разбиране на ефектите му върху организма превръщат лъчетерапията в важна част от лечението на рака.
Лъчетерапията действа като уврежда гените (ДНК) в клетките. Гените контролират как клетките растат и се делят. Когато радиацията уврежда гените на раковата клетка, туморът не може да расте и да се дели повече. С течение на времето клетката умира. Това означава, че радиацията може да се използва за убиване на ракови клетки и свиване на тумори.
Увреждането на нормалните клетки причинява нежелани странични ефекти. Всеки път, когато се назначава лъчетерапия, трябва да има баланс между унищожаване на раковите клетки и минимизиране на увреждането на нормалните клетки. Радиацията не винаги убива раковите клетки или нормалните клетки веднага. Лечението може да отнеме дни или дори седмици, а клетките могат да продължат да умират месеци след приключване на лечението. Бързоделящите се клетки често се засягат веднага ( например кожа, коса, костен мозък, лигавицата на червата).
Лъчетерапията се счита за локално лечение, тъй като се засягат само туморните клетки и тези около тях. Радиацията не може да излекува рака, който вече се е разпространил в отдалечени части на тялото, тъй като повечето форми на лъчетерапия не достигат до всички части на тялото.
Лъчетерапията се използва за лечение на рак по няколко начина. Някои видове рак са много чувствителни към радиация. В тези случаи лъчетерапията може да се използва сама, за да накара тумора да се свие или изчезне напълно. За други видове рак може да се използва преди операция (като предоперативна терапия) за свиване на тумора или след операция, за да се предотврати рецидив (това се нарича адювантна терапия). В някои случаи може да се използва лъчетерапия едновременно с химиотерапията.
Персонализираното лечение е от основно значение за пациентите, които трябва да бъдат лекувани с лъчетерапия.
На първо място, не всички радиационни техники са еднакви. Важно е лъчетерапевтът да избере най-подходящата техника за всеки пациент. Тогава онколога трябва да избере мястото, което ще бъде подложено на терапия, но така, че да бъдат максимално предпазени здравите тъкани.
Определянето на дозата радиация при лъчетерапия е част от персонализирането на лечението.

Таргетни терапии

Таргетните терапии действат различно от стандартните химиотерапевтични лекарства. Те атакуват раковите клетки и по-специално целите, които са стратегически точки за оцеляване на клетките, клетъчна репликация и метастази. Те обикновено слабо засягат нормалните клетки. Всъщност тези лекарства имат тенденция да имат различни странични ефекти спрямо традиционните химиотерапевтични Таргетните терапии се използват за лечение на много видове тумори: някои видове рак на белия дроб, панкреаса, главата и шията, черния дроб, дебелото черво, гърдата, меланома и бъбреците. Днес таргетните терапии са основен фокус в изследванията на рака.
В зависимост от вида на рака и начина, по който се разпространява, таргетната терапия може да се използва за лечение на рак, за забавяне на растежа на тумора, за убиване на туморни клетки, които може да са се разпространили в други части на тялото или за облекчаване на симптомите.
Вашият лекар ще говори с вас за целите на вашата терапия, преди да започнете лечението. Най-честият начин да се дават тези лекарства е като хапче (през устата) или венозно. Въпреки че таргетните терапии не влияят на тялото по същия начин като стандартната химиотерапия, те също имат странични ефекти. Страничните ефекти от тези лекарства до голяма степен зависят от това към какво е насочено лекарството.
Можем да разделим таргетните терапии в две основни категории: моноконални антитела и малки молекули.

Моноклонални антитела. Лекарствата, наречени „моноклонални антитела“ блокират специфична цел, намираща се на повърхността на раковата клетка. Тази цел може да се намира и в областта около тумора. Действието на тези лекарства може да се сравни с поставянето на ключ в ключалка. Много от тези лекарства се концентрират върху специфичен рецептор (или друга мишена). По този начин се блокират сигналите, които съобщават на туморните клетки да се размножават и се спира развитието на рака. Моноконалните антитела могат също да доставят токсични субстанции директно до раковата клетка. По този начин те подпомагат химиотерапията и лъчелечението да достигнат в по-голяма степен до раковите клетки.

Малки молекули. Тези лекарства блокират определени процеси, които помагат на раковите клетки да се размножават и разпространяват. Обикновено те се приемат под формата на хапчета. Ангиогенезните инхибитори са един от представителите на тази група лекарства. Тяхното действие предотвратява образуването на нови кръвоносни съдове около тумора. Ангиогенеза означава образуване на нови кръвоносни съдове. Туморната формация се нуждае от кръвоносни съдове, които да доставят хранителни вещества, което й помага да се развива. Антиангиогенезните терапии подлагат тумора на глад като не позволяват образуването на нови кръвоносни съдове.

Таргетното лечение е важна част от противотуморната терапия. Използването само и единствено на този вид лекарства може да излекува малко видове тумори. Повечето пациенти имат нужда още от хирургично лечение, химиотерапия, лъчелечение или хормонална терапия. Изследователите непрекъснато работят в посока развиване на нови таргетни молекули, като научават все повече за специфичните промени, които настъпват в раковите клетки.

Персонализирано лечение при рак на белия дроб
Ракът на белия дроб може да бъде разделен на два основни вида: недребноклетъчен белодробен рак (NSCLC) и дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC), като прогнозата и подхода за лечение е различен.
Сред недребниклетъчните тумори има и други подгрупи:аденокарциноми, плоскоклетъчни карциноми и някои други, редки видове. Те се характеризират с различна чувствителност към определени агенти. Например, аденокарциномите са по-чувствителни към медикамента Пеметрексед. През последното десетилетие са открити много генетични мутации. По-специално EGFR мутациите придават на тези тумори силна чувствителност към EGFR тирозин киназни инхибитори. Мутациите на EGFR присъстват главно при азиатци, които не са бии пушачи.Друго важна мутация е мутацията EML4-ALK.
Надеждата за проекта за човешкия геном е да персонализира лечението чрез идентифициране на най-добре таргетираното лекарство за всяка мутация.

Персонализирано лечение при рак на гърдата
Ракът на гърдата може да бъде разделен на две основни категории: хормонално-чувствителни и нехормоно-чувствителни тумори и те могат да бъдат разделени отново на HER2позитивни и HER2-негативни тумори. Тези характеристики могат да направят определени тумори особено чувствителни към хормонални лечения и към анти-HER2 средства, като Трастузумаб, Лапатиниб, Пертузумаб.
Друг пример за персонализирана медицина, който е от значение за жени с диагноза рак на гърдата, е, че генетичното изследване на самия тумор може да помогне да се определи необходимостта от химиотерапия и дали химиотерапията ще работи.

Възможно ли е персонализиране на лечението при всеки вид тумор?
Отговорът със сигурност е да. Най-добрите примери са при рак на гърдата и някои левкемии.
Пациентите трябва да разберат, че е много важно да участват по-активно в клиничните изпитвания. Също така трябва да се правят клинични изпитвания, за да се опита да се получат повече познания за механизмите на заболяването.
Преди около 30 или 40 години говорихме за рака като за нелечимо заболяване. Персонализацията на медицината изисква не само много осведоменост от пациента, но и изисква оказване на натиск върху здравните системи. В началото персонализацията на медицината ще струва скъпо.

Въпреки че лечението на рака се движи към персонализирана медицина, като лекарствата са насочени към специфични тумори, проучванията показват, че много пациенти не знаят, че се извършва тази революция.
„Ясно е, че остава необходимостта пациентите да бъдат по-добре информирани за персонализираната медицина, което е споделена отговорност между мултидисциплинарния екип в здравеопазването, групите за подкрепа на пациентите и медии “, казва Сабине Тейпар, д.м., Университетска болница в Льовен, Белгия.

Какво се очкава от концепцията за персонализирана медицина?
Тя осигурява "правилното лечение на точния пациент в точното време". Това е критичната точка за пациента, за да се гарантира, че пациентът не е прекалено лекуван или недостатъчно лекуван. От икономическа гледна точка, при увеличаване на таргетните терапии ще бъде намален рискът от използване на скъпо лечение за пациенти, които няма да отговарят на него, като по този начин ще има по-голяма полза за здравеопазването и повече ще са ползите за пациентите,обществото и здравните системи в дългосрочен план.

Подобни статии