Неделя, Август 09, 2020
Все повече страни насочват ресурси към профилактиката и насърчаване на здравето

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис коментира новите доклади на ЕК за прфила на здравните системи:
Различни проучвания и обсъждания в цяла Европа показват красноречиво, че за европейските граждани здравето е първостепенен приоритет. Много се радвам, че насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията най-сетне получават дължимото им внимание.

Гордея се, че положих началото на инициативата „Състояние на здравеопазването в ЕС“ и заедно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейската обсерватория за здравни системи и политики осъществихме първите ѝ два цикъла за 28-те държави — членки на ЕС, плюс Норвегия и Исландия. Събраните в нейните рамки обширни сведения за отделните държави и за целия ЕС вече намират своето приложение както в разработването на политика на национално равнище, така и в сътрудничеството на равнище ЕС.
Надявам се, че моят приемник ще продължи тази инициатива и че все повече държави членки ще се включват в доброволните дискусии по направените констатации и ще обменят най-добри практики. Основни констатации В здравните профили на държавите задълбочено се анализират здравните им системи и тяхната ефективност, достъпност и устойчивост, здравето на населението и важните рискови фактори. Те отразяват отчетливо общите цели в различните държави членки и разкриват потенциалните области, в които Комисията може да насърчи взаимното обучение и обмена на добри практики.
В придружаващия доклад се посочват някои от най-силно изразените тенденции в трансформацията на нашите здравни системи:
- Една от сериозните заплахи за общественото здраве в цяла Европа са колебанията относно ваксинацията. На тази заплаха може да се противодейства чрез повишаване на здравната грамотност, борба с дезинформацията и активно ангажиране на здравните работници.
- В резултат на цифровата трансформация на насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията може да има печеливши и губещи. Възможно е да се окаже, че хората, за които мобилните и другите цифрови средства биха принесли най-голяма полза, нямат лесен достъп до такива средства.
- В ЕС достъпът до здравни грижи все още не е равномерен. Когато този достъп и съществуващите пред него бариери се подлагат на оценка, трябва да се имат предвид както клиничните нужди, така и социално-икономическите характеристики на пациентите.
- Голям потенциал за повишаване на устойчивостта на здравните системи се крие в иновациите по отношение на необходимия набор от умения на здравните работници. В целия ЕС се наблюдават обещаващи примери за преразпределяне на задачи между здравните работници, що се отнася по-специално до засилването на ролята на медицинските сестри и фармацевтите.
- Държавите членки могат да си сътрудничат и в областта на продуктовия жизнен цикъл на лекарствата, за да се осигуряват безопасни, ефективни и достъпни терапии, като тук се включва всичко — от рационалното изразходване на средства до отговорното предписване.


 

Одобрявате ли смяната на здравния министър?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up