Събота, Септември 26, 2020
Д-р Дечев ще се отчита за контролната дейност на касата

Надзорният съвет на НЗОК е възложил на управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев да представи отчет за резултатите от контролната дейност на НЗОК и да предложи за обсъждане перспективи и мерки за засилване ефективността и. Решенията са взети на заседанието на Надзора на 20 януари. 


Надзорният съвет е гласувал капиталови разходи за 2020 г. на обща стойност 5 000 000 лв. От тях за придобиване на дълготрайни материални активи са определени 3 540 320 лв., като в тях влизат купуване на компютри и хардуер за 1 870 000 лв. и сгради за 190 000 лв. Касата смята да купи също машини и съоръжения за 796 320 лв., стопански инвентар за 4 000 лв. и транспортни средства за 680 000 лв. За софтуер и лицензи за програмни продукти са определени 1 175 000 лв. За ремонти са предвидени 284 680 лв. 
Надзорния съвет е утвърдил и стойностите на изпълнителите на болнична медицинска помощ (БМП), които до момента имат договор с Касата. От решенията става ясно, че до влизането в сила на новия НРД, болниците ще се отчитат по стария НРД, но ще им се плаща по новия. Очаква се НРД -2020 -2023 да бъде публикуван утре
Надзорът е приел и Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2020 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК. Той влиза в сила от 1. 1.2020 г., но също предстои да бъде обнародван в Държавен вестник.

Трябва ли учениците да носят маска в учлище?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up