Четвъртък, Юли 09, 2020
ББА настоява в Анекса към НРД изрично да пише, че няма да се връщат пари

Страните по НРД 2020-2022 г. да предприемат действия по подписване на Анекс към НРД, с който да изменят всички текстове в него и в индивидуалните договори на лечебните заведения, които създават предпоставки за двусмислено тълкуване относно връщане или прихващане на пари, отпуснати по време на извънредното положение, като изрично се посочи, че „Няма да се отработват или връщат пари на НЗОК от договорените 85%.“, каквото съгласие вече е постигнато устно.

 

За това настояват от Българска болнична асоциация (ББА) в отворено писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, председателя на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева, управителя на Здравната каса проф. Петко Салчев и председателя на БЛС д-р Иван Маджаров. Копие на писмото е изпратено и до председателя на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова.

Поводът за писмото е „противоречивата информация във връзка с изплатените средства на лечебните заведения по време на обявена епидемична обстановка в страната“, казват от ББА. „Видно от стенограмата от заседанието на НС на НЗОК, проведено на 27 април тази година, Управителят на НЗОК - проф. Петко Салчев и Председателят на НС на НЗОК г-жа Жени Начева, независимо един от друг са изразили мнение, че който е получил средства по Методиката „после той ще възстанови тези средства“. Запознахме се и с публикация на Интернет сайта на БЛС, в която се казва, че „на среща в Министерство на здравеопазването между председателя на БЛС, зам.-председател на БЗС, министъра на здравеопазването - Кирил Ананиев, Жени Начева - зам.-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК - проф. Петко Салчев - управител на НЗОК, е постигнато съгласие, че „Няма да се отработват или връщат пари на НЗОК от договорените 85%.“ Последното беше потвърдено от министър Ананиев и от трибуната на Народното събрание, в отговор на питане на депутати“, пишат от ББА, но уточняват, че няколко текста от Анекса към НРД 2020-2022 г. с който е конкретизирана в съгласуваната Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, създават предпоставка за подобно недоразумение.

„В Анекса към НРД от 06.04.2020 г. продължават да стоят следните текстове: „Чл. 362а. (5) Месечни суми за неблагоприятни условия на работа се включват в стойностите за прилагане на механизма по чл. 369." В чл. 369 се създават ал. 5а, 56, 5в. 5г и 5д: "(5а) Надвишението на стойността на отчетените през месеца дейности спрямо определената месечна стойност се компенсира с размера па средствата, изплатени за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, по реда на чл. 344, ал. 1, т. 6. (5д) Всички действия по механизма се прилагат след компенсиране па надвишения с изплатени средства за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка." Същите текстове са добавени и в допълнителните споразумения от м. април към индивидуалните договори на изпълнителите на болнична медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка. Тези текстове са свързани и с текста от Методиката, според който: „Изплатените средства за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка по реда на тази методика на изпълнители на болнична помощ се разпределят в рамките на утвърдените параметри на ЗБНЗОК за 2020 г. за съответния вид дейност.“ Предполагаме, че именно тези текстове са послужили като основание за изразените от ръководителите на НЗОК мнения за връщане на платени средства“, пишат от Болничната асоциация.

От ББА предлагат чл. 362а. (5) да се промени така: „ Чл. 362а. (5) Месечни суми за неблагоприятни условия на работа НЕ се включват в стойностите за прилагане на механизма по чл. 369." В чл. 369 (5а) Надвишението на стойността на отчетените през месеца дейности спрямо определената месечна стойност НЕ се компенсира с размера на средствата, изплатени за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, по реда на чл. 344, ал. 1, т. 6., а алинеи 56, 5в. 5г и 5д се заличават.

„В случай, че по технологични причини подписване на анекс към НРД 2020-2022 г. ще бъде по-сложно, то молим на основание чл. 51 от Закона за нормативните актове, да дадете задължително тълкуване на приетите с Анекса от 6.04.2020 г. текстове на НРД 2020- 2022 г., в контекста на изложените в това писмо аргументи“, пишат още от ББА.

С писмото може да се запознаете тук 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up