Четвъртък, Август 05, 2021
Последвайте ни
Тате ще ми купи колело друг път

Култовата реплика от известен български филм, символизира обещание, което никога няма да бъде изпълнено. Тате знае, че колело няма да купи, но детето продължава да се надява.
НС на НЗОК взе решение да се изплати надлимитната дейност на болниците за 2015 и 2016 година. В точка 3 на решение No РД-НС-04-79/14.08.2020 г. се „Възлага на управителя на НЗОК, в съответствие с резултатите от проверките, да предприеме действия и да заплати на лечебните заведения за болнична помощ средства в размер до 75 млн. лв., при условията на параграф 1, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., в срок до края на 2020 г.“

Според Параграф 1, ал. 2 на закона казва, че неусвоените средства до 30 септември 2020 г. за здравноосигурителни плащания може да се използват за плащания на медицински дейности при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК и УС на БЛС.
По данни на самата НЗОК, неусвоените средства за болнична помощ се очертават да са от порядъка на поне 150 милиона лева.
С други думи, пари има, законът е дал право, а НЗОК и БЛС вече са се договорили за такова плащане.
Този анализ щеше да спре до тук, ако не бяха други 5 точки на въпросното решение.
Според точки 1 и 2 на решението НС на НЗОК възлага на Управителя да извърши проверка на дейността за 2015 и 2016 година и да докладва за резултатите от нея в срок до 15 октомври. Тук възниква първият въпрос и първото съмнение в желанието на НЗОК да плати тази дейност.
Преди всичко, НЗОК не се нуждае от проверка за да установи дължимата сума. Размерът на неплатената дейност е известен, защото тя е надлежно отчетена от болниците, а отхвърлена за плащане от самата НЗОК.

На второ място, съгласно действащия НРД 2020-2022, НЗОК няма законово основание да проверява дейността на лечебните заведения, освен ако е извършена по предходния НРД-2018 (§10 от ПЗР на НРД). След като не съществува правно основание за проверка, не може да има и законово основание за отхвърляне на дейността от заплащане. Тоест извършването на проверката освен, че е незаконно, е и безпредметно. НЗОК няма никакво правно основание да отхвърли от заплащане дейност, извършена преди 5 години, нито да наложи санкции за евентуално открити нарушения.
На следващо място възниква въпроса как точно ще се проверява дейността през 2016 година, след като „служебното НРД“, действащо през тази година беше прогласено за нищожно с влязло в сила решение на ВАС. Може ли да се проверява спазването на правила, които не съществуват?
Не маловажен е и въпроса за капацитета на касата да извърши такава проверка. Грубата сметка показва, че става дума за около 75 000 комплекта документи, писани при други правила, ред за отчитане и дори различни номера на клиничните пътеки. Колко души ще са необходими за извършване на проверка на критериите за хоспитализация и дехоспитализация, направленията, приложени диагностични и терапевтични процедури, минимален престой, информирани съгласия и пр.? При капацитет за проверка от 400 000 ИЗ годишно, ще са нужни два пъти повече контрольори от наличните в касата, за да се извърши въпросната проверка, при условие, че се прекрати изцяло текущия контрол. А редно ли е текущият контрол да бъде прекратен? Какви ще са последиците от това за пациентите и за самата НЗОК?
И така, на лице е липса на капацитет за извършване на проверка на надлимитната дейност за 2015 и 2016 година, липса на предмет на такава проверка и липса на законово основание за извършването ѝ. Не вярвам тези обстоятелства да не са известни на ръководството на касата. Тогава възниква въпроса, защо се прави нещо, което коства много и няма смисъл. Единственият логичен отговор е - за да се печели време и плащането на надлимитната дейност да се отложи.
Така стигаме до 15 октомври, срокът, в който проверката трябва да е приключила и Управителят да е докладвал за резултатите от нея на Надзорния съвет.
Не няма да има плащане на 16 октомври, защото в т. 6 от цитираното решение се възлага на Управителя на НЗОК да изготви, съгласува и изпрати до края на септември в Министерския съвет проект на закон за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 година. Според думите на Управителя на НЗОК професор Салчев, окончателно решение ще има най-рано през ноември. Членът на Надзорния съвет на НЗОК д-р Кокалов е до болка откровен на заседанието: „Няма такова животно за мен - надлимитна дейност. Да го хвърлим на Народното събрание, а не нас да ни хулят и да ни плюят.“ Никой от присъствалите не му противоречи. Думите демонстрират отношението към проблема на всички в Надзорния съвет. Решението е взето единодушно.
Само, че при сегашните протести изобщо не е сигурно, че през ноември ще има Парламент. А и да има, няма гаранция, че такова решение ще бъде взето.
Дори, обаче депутатите да го гласуват, Управителят на НЗОК ще бъде изправен пред серия други проблеми.
Единият от тях е с изтеклата давност. До края на 2020 година ще са изтегли 5 години от 2015 година и задълженията на касата ще са погасени по давност. Нещо повече, касата винаги е претендирала пред съда, че в този случай трябва да се приеме 3-годишна давност, заради периодичния характер на плащанията.
Освен това, между 1/3 и ¼ от болниците се водят съдебни спорове, една част, от които са приключени. НС на НЗОК не дава отговори за начина на решаване на проблемите, свързани с лихви, съдебни разноски и пр. Какво ще стане със задълженията към болниците, които са загубили далата си? Ще им се плати ли, въпреки това?
Има още много неизяснени въпроси. Липсата на решения по тези, е достатъчна, за да илюстрира, че НЗОК вероятно няма никакво намерение да плаща.
На 31 декември бюджетът се нулира. Неусвоените пари ще бъдат загубени. Предполагам, че с тях от тях ще се платят авансово дейности за следващата година, а другите излишъци ще отидат за покриване на дефицитите в други бюджети. Както стана и миналата година. Нуждата от покриване на дефицити през тази година ще е много по-голяма и неусвояването на парите от здравни вноски ще бъде добре дошло за Правителството.
Разбира се изводът, че НЗОК няма да плати надлимитаната дейнос е само хипотеза. Тя обаче изглежда логична и обоснована. Даже твърде логична, а и съответства на нравите на сегашното управление.
Нещата все пак не са 100% предрешени. В тези дни, Правителството повече от всякога е готово да се вслуша в гласа на протестиращите. Така, че ако лекарите и сестрите са малко по-настойчиви, ще си получат парите, ако не ще ги получат, ама друг път.

Д-р Стойчо Кацаров

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up