Събота, Ноември 27, 2021
Follow Us
НЗОК публикува правилата за изписване на безплатни лекарства срещу COVID

"Предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за домашно лечение на територията на страната, се извършва на задължително осигурени лица с потвърдено остро инфекциозно заболяване COVID 19,

идентифициран вирус с МКБ код 07.1, включено в списъка по чл.45, ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
За домашно лечение на COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код U07.1, при лица с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, в съответствие с фармако-терапевтичното ръководство по инфекциозни болести, могат да се предписват конкретни лекарствени ПРОДУКТИ„ включени в:
- Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък;
- Списъка с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстьпки и выстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК,
Лекарствените продукти за домашно лечение на COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код U07.l принадлежат към следните международни непатентни наименования /INN/:
- INN Dexamethasone Кортикостероиди за системно приложение - INN Dexamethasone с терапевтично показание за лечение на Ковид-19 с МКБ код U07.l, като се заплаща за терапевтичен курс до 10 дни;


1
- INN Cefuroxime. INN Azithromycin, INN Levot10xacin - Антиинфекциозни средства за системно приложение - за лечение или профилактика на усложненията от COVID-19 с МКБ код като се заплаща за терапевтичен курс съответно до 7 дни, от З до 5 дни, от 7 до 10 дни;
- INN Bromhexine - Препарат за лечение на кашлица и простудни заболявания, муколитик за лечение или профилактика на усложненията от COVID-19 с МКБ код U07.l, като се заплаща за терапевтичен курс от 5 до 7 дни;
- INN Budesonide - Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища за инхалаторно приложение - за лечение или профилактика на усложненията от COVID-19 с МКБ код U07.1, като се заплаща за терапевтичен курс до З дни;
- INN Enoxaparin и INN Nadroparin - Антитромботични средства за лечение или профилактика на усложненията от COVID-19 с МКБ код U07.l, като се заплаща за терапевтичен курс от 7 до 10 дни;
- INN Clopidogrel - Антитромботични средства за лечение или профилактика на усложненията от COVID- 19 с МКБ код U07.l, като се заплаща за терапевтичен курс от 7 до 10 дни.
С цел улесняване, респ. гарантиране достъпа до лекарствена терапия, за лекарствен продукт, принадлежащ към един INN, към който принадлежат и друг/и лекарствен/и продукт/и с еднакво количество на активното вещество и окончателна опаковка, при издаване на електронно предписание може да се приложи възможността за генерично заместване, съгласно „Указания за работа с документи за предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели”, посочени в Приложение №2 на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. установен ред.
Специалисти, имащи право да предписват лекарствени продукти за лечение на COVlD-19, МКБ код U07.1 , заплащани от НЗОК:
Предписването на лекарствени продукти за домашно лечение на остро инфекциозно заболяване COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код — 07.1, се осъществява от лекар от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) - медицински център (МГ!), диагностично-консултативен център (ДКЦ) или медико-дентален център (МДЦ), изпълнител по договор с НЗОК за работа при неблагоприятни условия за лечение на здравноосигурени лица (ЗОЛ) с потвърден COVID 19 (съгласно т.8а.1 и т.8б.1 от „Методика за определяне на размера на сумите, ЗагиаП.ЩНИ от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ за извършване на преглед на здравноосигурени лица с потвърдена диагноза COVID- 19).
При необходимост и по преценка на лекаря - изпълнител на СИМП в МЦ, ДКЦ или МДЦ, същия може да предпише лекарствен/и продукт/и за профилактика или предотвратяване на усложненията от COVID-19, при пациент с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, в съответствие с индивидуалните нужди и състоянието на пациента."

С пълният текст на правилата може да се запознаете на сайта на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни”, подрубрика “Търговците на дребно с лекарства – аптеки” са публикувани „Правила за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с Covid 19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка"

 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up