Събота, Юли 11, 2020

бттпВъв връзка с проекта на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 година и мотиви към него, Българската търговско-промишлена палата (БТПП), изразява следното становище:
Подкрепяме продължаващото запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 на сто, но считаме, че следва да се изравни дела на осигуровки, плащани от работодателите и тези от работниците/служителите (50/50).

В здравеопазването за поредна година отбелязваме, че е нужно по-ефективно използване на публичните разходи. Увеличаването на средствата не гарантира автоматично по-високо качество на здравните услуги. Не наблюдаваме заложени обективни показатели, с които да се оцени до каква степен реално се постигат резултати, имайки предвид ръста в бюджета на НЗОК с 407.2 млн.лв. за 2018 година спрямо 2017 година.
Според БТПП е крайно наложително да се подобри контрола върху реално извършваните здравни услуги и ограничаване на възможностите за фиктивно оказана медицинска помощ. Друг пример за недостатъчно отговорното отношение в здравната сфера е липсата на контрол и санкции при издаването на болничните листове.
По отношение на разпределението на увеличените средства по направления, считаме, че следва да се даде по-голяма тежест на финансирането на извънболничната помощ и засилване на профилактичните прегледи.
БТПП обръща внимание, че получаването на проекта на Закона за НЗОК в деня преди заседанието на НСТС е практика, която възпрепятства протичането на ефективен социален диалог.  
 Цветан Симеонов, Председател на УС  на БТПП 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up