Понеделник, Октомври 21, 2019

Както вече ви информирахме, министерството на здравеопазването, под давлението на заместник министъра Йорданова, е взело решение да закрие Националния център по наркомании. като основен мотив за закриването на центъра се сочи, необходимостта от прехвърлянето на 5-10 щатни бройки в администрацията на МЗ и НЦОЗА. Мнозина смятата, че истинската причина за закриването на центъра е свързана с апетити към сградата, в която се помещава, намираща се в идеалния център на София. Проектът за постановление на министерския съвет е поставен за обществено обсъждане. От сайта за обществени консултации взехме официалните позиции на водещи експерти в областта на психиатрията и борбата с наркотичните зависимости.

Професор Риналдо Шишков  смята, че се закрива работеща структура и така ще се размие отговорността за борбата със зависимостите:„До преди година бях член на екип на метадонова програма, а дълго време преди това съм работил в лечебно заведение, в което се лекуваха пациенти със зависимости. В тази връзка считам, че съм добре запознат с работата на НЦН. До момента, според мен, това е една добре работеща структура осъществяваща отлична методична помощ, провеждаща обучения, сертифицираща ръководители на програми и пр.. Всичко тези дейности сътрудниците на центъра осъществяват с висока компетентност и добронамереност, което е и предпоставка на успешността в работата със зависими пациенти.
Пиша това, с което изказвам опасението си, че много вероятно е да се случи обичайното-след „оптимизиране“ на дейности и структури на работещи звена се превръщат в част от система която или не ги интегрира добре или ги претопява с което така наречения "институционен подход" ликвидира персоналният ангажимент и отговорност, каквато считам, че в момента Националния център по наркомании има.”

pet marinov 2Професор Петър Маринов - съдебен психиатър смята че решението за закриване на центъра е прибързано, погрешно и взето без анализ:
„Относно съмнителната стойност на това постановление, НЦН е структура, която изисква внимание от страна на държавната администрация. В позволения й обем тази служба е изпълнявала съвестно своята роля. От друга страна предприемането на тази крайна стъпка би довела до крайна демотивация служителите и би анихилирала усилията им за методична помощ на професионалистите, които са ангажирани с тази особено трудна област. Допускам, че МЗ не е провело достатъчно задълбочен и струтуриран анализ на дейността и не е в състояние да обоснове разширяването й, поради което предприема този модел на реакция. Известно е, че в особено чувствителни за обществото дейности стимулирането и разширяването обема на работа е значително по-добра стратегия от механичното сливане и унищожаване. В този смисъл, изразявайки не само моето, но и на доста колеги мнение, сме категорично против влизането в сила на това постановление, което би увредило и без това анемичното състояние на наркологията у нас.”

Д-р Караниколов смята, че „Липсва обосновка и вероятно целта е друга
В приложените 4 документа би следвало да има сериозни доклад, оценка, обосновка, съгласуване. Но реално нищо няма, а само клишета и общи изрази. Затова мисля, че истинската цел е закриване на центъра и създаване на нова структура за да може бързо да се промени дейността по отношение на наркотиците. В каква насока да се промени - вероятно да намалеят ограниченията за тях, доколкото засега има сериозни ограничения. Може би друга цел е пълно подчинение и зависимост от министерството, защото се ликвидира самостоятелността на центъра, който макар че и в момента е към Министерство на здравеопазването все пак има повече самостоятелност от дирекцията, която ще поеме неговите функции.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up