Вторник, Декември 10, 2019

Относно мерките за решаване на проблема с недостига на медицинските сестри и общопрактикуващите лекари, министър Кирил Ананиев заявява, че усилията им са насочени към подобряване на работната среда, включително получаване на адекватно възнаграждение и оптимизиране на персонала в лечебните заведения с цел намаляване на свръхнатоварването на медицинските сестри; създаване на възможности за реално професионално развитие; утвърждаване статута на медицинската сестра като равностоен партньор в медицинския екип; достойно представяне на професията в обществото от институциите и от медиите.

Човешките ресурси в сектора на здравеопазването в България са изправени пред същите предизвикателства като останалите европейски държави – застаряващо население и съответно застаряваща работна сила в здравния сектор, недостатъчна привлекателност за младите поколения на някои здравни професии (най-вече професията „медицинска сестра“), неравномерно териториално разпределение в резултат на вътрешна миграция от по-малките към по-големите населени места, миграция на медицински специалисти в ЕС и извън него, съобщават от правителствената пресслужба.

Най-същественият проблем за човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си. За преодоляване недостига на медицински сестри Министерството на здравеопазването всяка година полага усилия за увеличаване броя на местата за студенти по специалност „медицинска сестра“ в рамките на капацитета на висшите училища и за популяризиране сред работодателите на възможността да назначават персонал, предоставящ базови здравни грижи.

Създаването на благоприятни възможности за професионално развитие включително и за общопрактикуващите лекари е приоритетна мярка за Министерството на здравеопазването, която цели задържане на медицинските специалисти в страната. Съществена част от тяхното професионално развитие е обучението за придобиване на специалност. През последните години бяха реализирани редица нормативни промени, които да създадат привлекателни условия за придобиване на специалност, а към момента се обсъждат нормативни промени, с които да се подобрят допълнително условията за специализация, включително и за придобиване на специалност „Обща медицина“.

Министерството на здравеопазването изпълнява и проект „Специализация в здравеопазването” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на проекта е да подпомогне финансово провеждането и завършването на обучението за придобиване на специалност от лекари и лекари по дентална медицина.

С реализирането на дейностите по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ ще се осигури подкрепа на работещите в системата за спешна медицинска помощ за придобиване на специфични знания, умения и ключови компетентности.

През последните години е налице тенденция за намаляване броя на издаваните от Министерството на здравеопазването удостоверения, необходими за упражняване на професиите „лекар“ и „медицинска сестра“ на български граждани в чужбина.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up