Неделя, Декември 08, 2019
Пуснаха основния пакет, пак без остойностяване

Министърът на здравеопазването е публикувал за обществено обсъждане наредбата за пакета от здравни дейности, гарантирана от бюджета на НЗОК.
Действащата до сега наредба беше отменена с Решение № 6135/23.04.2019 АД №10556/2018 ВАС. В мотивите за отмяна на наредбата съдът посочва, че съдържанието на мотивите не съответства на чл. 28, ал. 2, т. 3 Закона за нормативните актове:
„Липсва какъвто и да било анализ относно финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата ...., издателят на наредбата би следвало да остойности всяка една от заложените за изпълнение медицински дейности, необходимите лекарства и консумативи, които ще бъдат заплащани от бюджета на НЗОК, и прогнозен брой за годината с оглед статистиката от предходни години.”

Съдът обръща внимание, че раздел Очаквани резултати също не отговаря на изискванията на закона, който изисква да се посочат и финансовите резултати и то не само за НЗОК и бюджета, а и за юридическите лица.
Съдът посочва, че изобщо не е направен анализ на съответствието с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над стопанската дейност (ЗОАРАКСД), в чиито чл. 3 на същия се постановява, че „при административно регулиране на стопанската дейност се вземат предвид разходите на лицата, извършващи стопанска дейност, необходими за спазване на установените изисквания;”

В публикуваната преди няколко дни нова наредба за основния пакет тези изисквания на съда не са изпълнени. Нито една от заложените в пакета дейности не е остойностена, а ЗОАРАКСД дори не се споменава. Министърът на здравеопазването се е обосновал, че същите дейности, на същите цени са били платени с бюджета на НЗОК за 2018 година и с този за 2019 година. Това му дава основание да да предположи, че след като парите са повече през 2020 те би трябвало да стигнат.
Този аргумент не е остойностяване на медицинските дейности, каквото изисква закона, пояснено и в мотивите на Върховния съд. Законът за бюджет на НЗОК за 2020 година е необосновано да се съпоставя с тези за 2018 и 2019 не само, заради различните икономически условия, но преди всичко заради това, че основният пакет и тогава не е бил остойностяван. По съществото си, публикуването на наредбата за обществено обсъждане без финансова обосновка показва не само нарушаване на закона, а след влязлото в сила решение на Върховния съд и на незачитане на независимата съдебна власт.
В някакъв смисъл публикуването на старата наредба, показва незачитане и на желанието на Българския лекарски съюз за реално остойностяване на труда на лекарите, многократно прокламирано през последните години. Това желание на съсловието няма да бъде удовлетворено и новият НРД ще бъде подписан отново без разчети кое колко струва.
Подписването на нов НРД е послужило като аргумент на министъра на здравеопазването да постави съкратен срок за обществено обсъждане – 14 дни, вместо стандартните 30 дни. Законът за нормативните актове определя срок от 30 дни за обществено обсъждане. Той дава право на издателя на акта да определи и друг срок, (но не по-малък от 14 дни) „само в изключителни случаи”.
Вярно е, че Законът за здравното осигуряване определя, че нов нов НРД трябва да бъде подписан преди 1 януари на годината за която се отнася, но също така законът позволява да се направи анекс към действащия договор по всяко време, който анекс по обем и съдържание може да отговаря изцяло на нов рамков договор. Ако не бъде подписан нов НРД, продължава действието на стария. Това се е случвало многократно в миналото. Дори сега действащия НРД е подписан през 2018 година и е анексиран няколко пъти. С други думи няма нищо изключително в това да не се подпише нов НРД, нито какъвто и да е риск да настъпят вредни последици, които да трябва да бъдат предотвратявани, което да налага кракти соркове на обществено обсъждане. Може да се направи обоснован извод, че освен липсата на остойностяване на медицинските дейности, определянето на съкратен срок за обществено обсъждане, също е в нарушение на Закона за нормативните актове.
Приета по този начин, ако наредбата бъде оспорена, почти сигурно ще бъде отменена отново от съда. Така както бяха отменени предишната и по-предишната. Въпросът, обаче не в това. Въпросът е допустимо ли държавните органи, които сме овластили за да съблюдават спазването на закона, сами да го нарушават? Не са ли държавните органи и институции онези, които трябва да са за пример, по отношение на спазването на закона?
Д-р Стойчо Кацаров


Кой е отговоренза взрива в Пирогов?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гешев · преди 11 дни
  Такива действия на властта трябва да се преследват по наказателния кодекс.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Мммм · преди 12 дни
  Относно анкетата Кой е виновен за годишното дете?
  Защо няма отговор : Управляващите.
  Вие сте виновни: премиера, герб, мз и всичките шефове от реформата до сега и всички от блс, които позволяват, да имат оправдания за печалби и да отказват лечение. Затвор!
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up