Неделя, Декември 15, 2019

Според страната и закона, чадо: В Рим – Правило, в Стамбул – Благоволенье!
Lub.Trif„Книга за българския народ”, Стоян Михайловски
Без(с)мисленият вот на недоверие към правителството за  провал в сферата на здравеопазването не събра необходимите 121 гласа. В бурните дебати покрай „пакети, клинични пътеки, лекарства, озъбени физиономии, плюнки, нули, сирачета и други видимо неуравновесени” се забрави народната мъдрост, че „малките камъчета обръщат колата”.

Такова камъче намираме не в лозето на Никола Габровски, а на юридическия сайт lex.bg под формата на „Бел. ред. Сиела Норма” към чл. 2 от Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (наричана по-долу Наредбата). Вероятно става дума за уникален случай в практиката на този уважаван справочен и правен софтуер. Бележката гласи следното: „С § 1 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, обнародвана в ДВ, бр. 2 от 2016 г. се прави допълнение в ал. 5, което гласи, че след думата "пациент" се добавя "с психично заболяване". Изменението не е направено, защото визираната ал. 5 е отменена с Решение на ВАС № 10580 от 12.07.2013 г., обнародвано в ДВ, бр. 12 от 2014 г.”.
От една страна, става дума за ал. 5 на чл. 2 от Наредбата, която (би трябвало да) регламентира дейността на Центровете за психично здраве и другите психиатрични лечебни заведения  във връзка с диспансеризацията на болните. От друга страна, бележката на Сиела разкрива сериозен гаф на Министерството на здравеопазването (МЗ), което е предложило промяна на несъществуващ текст. Това е доказателство за безхаберието на МЗ, което, или не знае, че е осъдено от група психиатри във Върховния административен съд (ВАС) през 2013 г., или нехае за това.
Не изключвам и нескопосан опит да се запази статуквото чрез умишлен гаф, което урежда тясна прослойка от психиатричната гилдия. Към такъв извод насочва факта, че по време на проведена дискусия за психиатричната помощ в парламентарната здравна комисия на 28.01.2016 г. никой не обелва и дума за това нормативно безумие.
Българските народни представители, за съжаление, са пример за неподражание по отношение неглижирането на съдебно решение. Да си припомним, че с решение на Конституционния съд (КС) от 2001 г. са обявени за противоконституционни разпоредбите на чл. 101, ал. 5  от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Днес областните болници съществуват в правния мир като лечебни заведения в разрез с решението на КС, а депутатите нехаят за това.
За петнадесет години не се намери поне един народен представител да предложи нов текст на чл. 101, ал. 5 от ЗЛЗ, който е загубил правния си ефект и не съществува като нормативен акт. Обявената за противоконституционна алинея не действа и не може да регулира обществени отношения. Решението на КС е обезсилило нейното действие. Има и решение № 22 на КС от 31.10.1995 г. по конституционно дело № 25 от 1995 г., че тази норма важи занапред и е безусловна и императивна. Там са изяснени какви са правните последици от решенията на КС, но депутатите не четат.
По аналогия отмяната на текст от Наредбата с решение на ВАС има същите последици. Така се възстановява върховенството на закона. Ако перифразираме Ст. Михайловски обаче „така е в Рим, но не и в София”.
Говори се, че от първи април ще има нови правила в здравеопазването. Следователно МЗ е длъжно в максимално кратък срок да публикува в Държавен вестник нов текст на чл. 2, ал. 5 от Наредбата. В противен случай психиатричната помощ изпада в нормативна безпомощност.
А ние, докато чакаме министерското „Благоволенье” (по Ст. Михайловски), да си припомним една мисъл на носителя на Нобелова награда за литература Йосиф Бродски: „Ако живееш достатъчно дълго, виждаш, че дребните отстъпки водят до големи загуби. И ти се иска по-открито да заявиш позицията си, понеже това много те тормози”.

д-р Любомир Трифонов – психиатър, магистър по здравен мениджмънт

 

P.S. Същият въпрос What shall we do now? (Какво да правим сега?) задават и Pink Floyd в едноименното парче от албума и филма The Wall (Стената), което може да чуете тук:
https://www.youtube.com/watch?v=CS_FCbQ-okM
На въпроса What shall we use to fill the empty spaces (Как ще запълним празните пространства?) са предложени варианти като Get into fights (водене на битки), Contract diseases (заразяване с болест), Take to drink (пийване), Fill the attic with cash (натрупване на пари), Go to shrinks (ходене на психиатър) и други алтернативи, но при всички сме притиснати до стената (With our backs to the wall). Може би Наредбата е „Още Една Тухла В Стената”, която разделя българското здравеопазване от европейското. Едноименната песен Another Brick In The Wall може да чуете тук:
https://www.youtube.com/watch?v=dC1qsfdR3Fw

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up