Неделя, Август 09, 2020

На вашето внимание: заслужена положителна новина ! Поздравления на асоциациите защитили правата на пациентите !

По постъпило заявление от Асоциация на българите, боледуващи от астма, алергия и ХОББ, както и по заявления от Асоциация Муковисцидоза, Асоциация на родителите на деца с епилепсия и Национален алианс на хора с редки болести е предложено включване в списъка на НЗОК на реимбурсиране ползването на кислородни концентратори.

Одобрено е включването на тези медицински изделия в Спецификация на медицински изделия в извънболничната помощ. След проведено договаряне с производители и дистрибутори (търговци на едро), кислородните концентратори са включени в „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ“, съставен по реда на Наредба № 10 , в сила от 01 юни 2019 г.

 

Групата е определена като „Meдицински изделия за кислородотерапия“ като се предвижда НЗОК да заплаща за ползването на тези кислородни концентратори, при условията на чл.14, ал.5 от Наредба 10/2009г., съгласно който НЗОК заплаща не по- рано от шест месеца от влизане в сила на списъка, т.е. предстои заплащане на разходите за кислородотерапия след 01.12.2019г. като е в ход процес на изготвяне на медицински критерии и алгоритъм за проследяване на пациенти при провеждане на кислородотерапия.

3. Във връзка с изготвянето на медицинските критерии и алгоритъм за проследяване, на членовете на Експертен съвет по пневмология и фтизиатрия, определени със Заповед № РД-01-113/01.04.2019 г. на Министъра на здравеопазването, е изпратено писмо с искане за становище относно:

- Определяне на обективни критерии за започване/провеждане на кислородотерапия - видовете клинични, лабораторни и образни изследвания с конкретни параметри;

- Определяне на режим на наблюдение и проследяване на ефекта и състоянието на пациента – специалист/специалност, ниво на компетентност, периодичност и обем на определени изследвания;

- Прогнозен брой пациенти за тригодишен период (2020 год. - 2022 год.), подходящи за кислородотерапия;

- Информация за консенсуси и фармакотерапевтични ръководства, в които е включена посочената терапевтична стратегия (национални, европейски или международни).

От приемането на становище по така поставените въпроси зависи стартирането на заплащането на „Meдицински изделия за кислородотерапия“ от 01.12.2019 г.

В предстоящите преговори по НРД за 2020-2022 г. също ще се търсят възможности за финансиране на това направление.

Одобрявате ли смяната на здравния министър?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Инж.Надежда Михайлов · преди 10 месеца
    Браво и благодаря защото и аз съм нуждаеща се от кислороден концентратор.Използвах го в болницата за долечение на белидрибни болести в гр.Роман и ще се наложи да ползвам и у дома.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up