Четвъртък, Май 28, 2020

blsПреговорите за анекс към НРД 2018 приключиха тази седмица с последните заседания на работните групи. Предстои ръководствата на двете организации официално да подпишат анекса към договора. Измененията ще засегнат главно цените и обемите на медицинската помощ. Още преди старта на преговорите, УС на БЛС предупреди, че голяма част от получените от лекари и структури на БЛС искания за промени в НРД са фиксирани в Наредба № 3 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Предвид краткия срок за подписване на Анекс към НРД 2018 – 31 декември, тези предложения няма бъдат приети и нормативно отразени в Наредба № 3 и съответно в НРД.
В съобщение от миналата седмица, УС на БЛС обобщи постигнатото по време на преговорите:

„Постигнахме консенсус, че парите предвидени за една медицинска дейност трябва да бъдат разходвани само за нея. В случай, че има неусвоени от определения бюджет средства в болнична помощ, те да могат да бъдат прехвърляни за ползване в следващия месец. Относно неизразходваните средства при ОПЛ, остава да бъде намерен работещ механизъм, по който парите да бъдат усвоени - дали чрез промяна на дейностите, дали чрез промяна на цените, или чрез въвеждане на критерии за качество.
Обсъди се идеята, да отпадне вторичният профилактичен преглед при личния лекар, тъй като пациентите не се явяват на него и по този начин средствата по направление не могат да бъдат усвоени. Въпросът остана да се коментира на последващи заседания.
Беше обсъдена възможността да се въведе предхоспитализационен минимум при постъпване на пациента в болница. Идеята е той да гарантира, че пациентът няма да се лута между болницата и личния лекар при нуждата да се осигурят изследвания, необходими за приемането му в болница. Към този момент е формално записано, че изследванията са за сметка на лечебното заведение за болнична помощ, но често, когато пациентът бъде приет, но не може да бъде опериран, по обективни медицински показатели, той трябва да бъде изписан, а изследванията остават за сметка на болницата.
Обсъди се възможността да не се прави отчет – такса и опис на номерата на касовите бонове (от ЗЗО, чл. 37, ал. 6) от общопрактикуващите лекари, а процеса да бъде оптимизиран, като описа на номерата автоматично влиза в многоредовата фактура за отчет към НЗОК. Изрично беше упоменато, че идеята не е да се крие информация, а да се облекчи и без това натоварената административно работата на лекарите.
Повдигна се и въпросът  прегледите на общопрактикуващите лекари да бъдат извършвани извън обявения график.
Беше обсъденo разпределението на регулативни стандарти между ПИМП и СИМП, и възможността за оптимизация на процесите в извънболнична медицинска помощ."
За 15 декември е насрочен Събор на Българския лекарски съюз. Това е върховният орган за съюза, който по Устав трябва да одобри анекса, преди а бъде подписан. Ако Съборът не одобри подписването на анекса, законът дава възможност на Надзорният съвет на НЗОК едностранно да въведе новите цени и обеми, а също и други правила, свързани с промени в нормативната уредба.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up