BeyondSilos – интегрирана здравна и социална грижа за възрастни хора

beyond bannerBeyondSilos е проект, който дава възможност за предоставяне на интегрирани грижи на възрастните европейски граждани, за да ги подкрепи да живеят независим живот в рамките на общността, като се изграждат подходящи инструменти на основата на информационните и комуникационни технологии, необходими за интегриране на пътищата за грижи в организации и места, по-специално между доставчици на социални и здравни услуги. Ключова област на интеграция е осигуряването на общ достъп до домашни платформи, които да осигуряват наблюдение на физиологични параметри, мониторинг на околната среда и поведение и функции за самообслужване, като ежедневни планове, управление на приема на лекарства, предотвратяване на увреда, упражнения за обучение на когнитивни способности и тренировки.

В BeyondSilos тези платформи ще бъдат отворени за междусекторни екипи за грижи, подобрявайки способността на възрастните хора да управляват по-добре хроничните си заболявания у дома и да се справят с нарастващата слабост. Платформата за на основата на информационните и комуникационните технологии ще даде възможност за регионално персонализирани интегрирани модели на грижи и пътища за грижи, които ще бъдат приведени в съответствие с пилотен проект - SmartCare, който в момента е във фаза на изпълнение. Последното ще бъде подкрепено от инструменти за работния процес, които ще активират най-подходящите ресурси в целия спектър от услуги, достъпни за възрастни хора, както за планова, така и за спешна помощ. Платформата ще се основава, когато е възможно, на отворени стандарти и оперативната съвместимост и сътрудничеството на множество доставчици ще бъдат силно насърчавани.

Има няколко категории потребители, които могат да бъдат разделени най-общо в три основни групи:
• Самите възрастни хора. BeyondSilos ще е насочен по-специално към възрастни хора с множество нужди, които получават здравни и социални грижи. Доставчиците на здравни услуги обикновено са отделни организации в повечето страни от ЕС с добре известни и често оповестявани проблеми на координацията между едните и другите;
• Здравните и социалните специалисти, които се грижат за възрастните хора, които ще бъдат избрани за изпълнение на проекта.
• Доброволци, които, в зависимост от страната и културния и социален контекст, поемат част от тежестта на грижите за възрастните хора и запълват празнините, оставени от официалните доставчици на грижи;
• Организации на доставчици на доброволни грижи, предоставящи услуги за социални грижи в някои страни и често не интегрирани със социални грижи, процеси и програми за предоставяне на здравни грижи
• Оператори на контактния център, които ще обработват алармите, генерирани от системите за наблюдение, и ще ги обработват според пътя на грижите, определен за всеки тип аларма.

BeyondSilos използва следните технологични компоненти
• Видеоконферентна връзка, подходяща за възрастни хора
• Основно устройство със сензорен екран
• Смартфони и таблети
• Медицински устройства
• Сензори за околната среда
• Поведенчески анализ и наблюдение
• Сериозни игри за забавление на умствените способности
• Образователни елементи (документи, видеоклипове и др.)

Интегрираните пътища за грижа са групирани в две категории според нуждите от подкрепа на две групи хора в нужда:
• Интегрирани пътища за краткосрочни грижи: Птят се насочва към нуждите от домашна подкрепа, произтичащи от остър епизод (напр. първа поява или обостряне на хронично състояние, остро състояние, злополука и др.). Характеризира се с ограничен период на интервенция, т.е. пациентите ще получават подкрепа за определен период от време и след това ще напуснат услугата или ще бъдат насочени към дългосрочни грижи (т.е. вторият път на BeyondSilos). Препоръката може да дойде от например болници, общопрактикуващи лекари или специалисти.

beyond


• Интегрирани пътища за дългосрочна домашна грижа: Вторият път е насочен към хора, нуждаещи се от съвместна домашна подкрепа от гледна точка на дългосрочните грижи. Това може да бъде причинено от хронично състояние или по-дългосрочните последици от остър епизод, но може да бъде свързано и с по-общ физически или умствен упадък. Препоръката може да дойде от здравни или социални работници, но понякога и от самия клиент или член на семейството.

beyond2

Партньори в изпълнение на проекта:

Health and Social Care Board (HSCB), Northern Ireland
Odense University Hospital
Center for Protection of Rights in Health Care
Badalona Serveis Assistencials SA
Fundación Hospital La Fe
Universitat Politècnica de València (UPVLC, Spain)
University of Salerno
Câmara Municipal da Amadora
Santa Casa da Misericórdia
Portugal Telecom Comunicações
Еmpirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH (empirica)
Health Information Management SA

Карта на покритие на ЕС:

beyond map

Подобни статии